Analitika u COMING cloud-u


Obezbedite napredne analiticke alate za pametno poslovanje bez obzira na velicinu ili kupovnu moc vaše kompanije. Konacan oblik COMING cloud analištickih alata zavisi od zahteva vašeg poslovanja. Usluga podrazumeva placanje samo onih resursa koje ste zaista upotrebili u toku meseca, a imate i mogucnost povecanja ili smanjenja resursa po zahtevu.Materijali 

Najčešća pitanja 

O rešenju:


Usluga u osnovnom obliku omogucava iznajmljivanje (korišcenje) servisa za ekstrakciju podatka, skladište podataka i korisnickih alata. Ovo je infrastrukturna osnova za kompletno rešenje koje korisnik može implementirati sam, uz neciju pomoc, ili u potpunosti prepustiti COMING-u.

Alati za integraciju aplikacija i ekstrakciju podataka su Microsoft integracioni servisi, kao i alati nekih drugih isporucilaca. Ekstrakcija može biti u potpunosti usluga u COMING oblaku, ali je u slucaju veceg obima sadržaja ovaj servis moguce instalirati i na vašoj infrastrukturi – pri cemu servis ostaje integrisan u celovito analiticko rešenje u oblaku. Pročitaj višeFunkcionalnost:


Sve navedene usluge sa konacnim obimom funkcionalnosti su predmet posebnog dogovora, jer su suviše složene (sem ako se isporucuju samo kao infrastruktura) za „a-la-carte“ isporuku. COMING za sve navedene alate obezbeduje podršku i administraciju. Pročitaj višeEkonomičnost:


BI/DW usluga u COMING cloud-u je bar 50% jeftinija nego sopstveno rešenje i omogucava cak i najmanjim korisnicima, koji inace ne bi mogli ni da izgrade sopstvenu infrastrukturu, da koriste savremene analiticke alate. Takode, napredni statisticki alati, koji su predmet posebne ponude, nisu dostupni malim, a vrlo cesto ni vecim preduzecima. Ova usluga COMING-a realizovana na deljivoj infrastrukturi oblaka je cesto jedina alternativa potpunom odsustvu analitike u poslovanju. Pročitaj više


Materijali 

Najčešća pitanja