Rešenja za arhiviranje


Rešenja za arhiviranje poslovne dokumentacije i medijskog sadržaja u COMING cloud-u

Rešenja za arhiviranje u COMING cloud-u omogucavaju izgradnju bezbednog, ekonomicnog i pouzdanog okruženja za arhiviranje vaše poslovne dokumentacije i medijskog sadržaja. Za razliku od tradicionalnog arhiviranja, u slucaju ovih rešenja, zapravo dobijate sistem koji vam osigurava automatizaciju procesa arhiviranja u skladu sa zahtevima vašeg poslovanja.

Materijali 

Najčešća pitanja

O rešenju:


Konacan obim funkcionalnosti rešenja za arhiviranje je predmet dogovora sa vama. Naš cilj je da uz ova rešenja automatizujete proces arhiviranja. Rešenja ce vam omoguciti jednostavno i strukturiano cuvanje zeljenih file-ova, pretragu po željenom opsegu kategorija, mogucnost trenutnog pristupa arhiviranim fail-ovima, cuvanje željenog broja verzija fail-ova, definisanje prava pristupa korisnika rešenja i dr.
Funkcionalnosti rešenja koja poticu od upotrebe cloud tehnologija su još i:

 • Centralizacija arhive;
 • Pristup arhivi sa bilo kog uredaja u bilo koje vreme;
 • Mogucnost povecanja ili smanjenja resursa u upotrebi u svakom trenutku;
 • Mogucnost promene broja i tipa licenci u upotrebi u svakom trenutku;
 • Mogucnos korišcenja željenih tipova storage diskova;
 • Rad bez zastoja sa COMING cloud podrškom.Funkcionalnost:


Konacan obim funkcionalnosti rešenja za arhiviranje je predmet dogovora sa vama. Naš cilj je da uz ova rešenja automatizujete proces arhiviranja. Rešenja ce vam omoguciti jednostavno i strukturiano cuvanje zeljenih file-ova, pretragu po željenom opsegu kategorija, mogucnost trenutnog pristupa arhiviranim fail-ovima, cuvanje željenog broja verzija fail-ova, definisanje prava pristupa korisnika rešenja i dr.
Funkcionalnosti rešenja koja poticu od upotrebe cloud tehnologija su još i:

 • Centralizacija arhive;
 • Pristup arhivi sa bilo kog uredaja u bilo koje vreme;
 • Mogucnost povecanja ili smanjenja resursa u upotrebi u svakom trenutku;
 • Mogucnost promene broja i tipa licenci u upotrebi u svakom trenutku;
 • Mogucnos korišcenja željenih tipova storage diskova;
 • Rad bez zastoja sa COMING cloud podrškom.Ekonomičnost:


Korišcenjem rešenja na COMING cloud infrastrukturi eliminišete potrebu za investicijom u infrastrukturu i licence. Rešenja koristite kao uslugu za koju vam obracunavamo mesecni trošak. Ovaj trošak zavisi od broja korisnika rešenja i infrastrukturnih kapaciteta u upotrebi.

Moderna infrastruktura omogucava pametno smeštanje i cuvanje vaših fail-ova radi optimalnog iskorišcnja memorijskih, procesorskih, storage i mrežnih kapaciteta. Optimizacija korišcenja infrastrukture znacajno umanjuje ukupne potrebne kapacitete u upotrebi I tako direktno utice na smanjenje troškova arhiviranja.

Eliminisani su i troškovi koje biste imali u slucaju gubitka arhiviranih fail-ova.


Materijali 

Najčešća pitanja