Rešenje za arhiviranje


Rešenje za arhiviranje poslovne dokumentacije

COMING tim je razvio aplikaciju za automatizaciju procesa arhiviranja poslovne dokumentacije na COMING cloud infrastrukturi. Rešenje je u potpunosti prilagodljivo zahtevima vašeg poslovanja a omogucava vam jednostavno arhiviranje poslovne dokumentacije iz razlicitih izvora, struktuirano cuvanje, laku pretragu, beleženje informacija i razlicitim verzijama, digitalno potpisivanje i dr.

Materijali 

Najčešća pitanja 

O rešenju:


Implementacijom aplikacije obezbedujete programsko rešenje koje služi za arhiviranje poslovne dokumentacije . Ovo savremeno tehnološko rešenje vremenom ce rasti i razvijati se sa vašim poslovanjem.

Svedoci smo da svakoga dana papirna poslovna dokumentacija u preduzecima i kompanijama konstantno raste. To može predstavljati veliki problem, pa se elektronsko cuvanje dokumentacije dokazuje kao neophodno rešenje. Kao rezultat se dobija brz pristup dokumentaciji, olakšana mogucnost pretrage i uvid u dokumenta, olakšan proces slanja dokumenata (elektronskim ili fizickim putem),efikasnije upravljanje procesom rada i sl.

Pročitaj više

Funkcionalnost:


Rešenje za arhiviranje poslovne dokumentacije ima posebnu strukturu foldera/kategorija, prostora za cuvanje dokumenata kao i mogucnost korišcenja atributa za opis dokumenata prilagodenih baš prema vašem zahtevu i potrebi.

Naše rešenje nudi vam opciju korišcenja elektronskog sertifikata, zamenu rukom pisanog potpisa. Digitalni potpis potvrduje autenticnost sadržaja poruke i ovim putem obezbedujete garantovanje identiteta potpisnika dokumenta.

Vaš tim samostalno, ili u sardnji sa COMING timom, potpuno prilagodava aplikativne performanse rešenja za arhiviranje poslovne dokumentacije procesima i specificnim zahtevima.
Pročitaj višeEkonomičnost:


Rešenje za arhiviranje poslovne dokumentacije omogucava jednostavno arhiviranje dokumentacije. Više necete morati da pretražujete dokumntaciju po registratorima, dokumentacija se nece gubiti. Papir se vremenom oštecuje i propada, pa je iz tog razloga elektronska arhiva pravo rešenje. Dodatna obrada dokumentacije, unošenjem podataka o dokumentu, obezbeduje efikasan mehanizam pretrage i pronalaženje traženog dokumenta u delu sekunde.

Pored toga, u COMING cloudu postižete i do 99,99% dostupnosti servisa o kome brine naš tim. Time znacajno smanjujete troškove održanja kontinuiteta poslovanja kao i operativne troškove za korišcenje, obezbedenje i redovno održavanje servisa. Pročitaj više


Materijali 

Najčešća pitanja