Rešenje za arhiviranje


Rešenje za arhiviranje medijskog sadržaja

Rešenje za arhiviranje medijskog sadržaja je aplikacija za automatizaciju procesa arhiviranja medijskog sadržaja na COMING cloud infrastrukturi. Rešenje je u potpunosti prilagodljivo zahtevima vašeg poslovanja.
Materijali 

Najčešća pitanja 

O rešenju:


Implementacijom SGL Flashnet servera i odgovarajuceg storage-a obezbedujete rešenje za arhiviranje vaših fajlova u cloud-u. Arhiva u cloud-u može adekvatno da odgovori na sve vaše zahteve, kako po pitanju arhiviranja office dokumenata tako i multimedijalnih sadržaja.

Rešenje je veoma jednostavno za upotrebu i za integraciju sa ostalim sistemima u vašoj kuci.

Pročitaj više

Funkcionalnost:


SGL Flashnet u COMING cloud-u je direktan implementacija ovog rešenja u Data centru sa impelmentiranim radnim procesom prilagodjenim potrebama svakog klijenta. Posebna pažnja je posvecena radnim procesima koje zahtevaju medijske kuce zbog specificnosti materijala sa kojim se barata.

Naš tim se stara da sistem funkcioniše 24/7/365 i da vam vaši arhivski materijali uvek budu dostupni u zadatom vremenu.Ekonomičnost:


Implementacijom SGL Flashnet servera i odgovarajuceg storage-a obezbedujete rešenje za arhiviranje vaših fajlova u cloud-u. Arhiva u cloud-u može adekvatno da odgovori na sve vaše zahteve, kako po pitanju arhiviranja office dokumenata tako i multimedijalnih sadržaja.

Rešenje je veoma jednostavno za upotrebu i za integraciju sa ostalim sistemima u vašoj kuci. Pročitaj više


Materijali 

Najčešća pitanja