BIBusiness Intelligence


BI – Business Intelligence je rešenje za poslovno izveštavanje I podršku poslovnom odlucivanju. Cloud forma rešenja je pristupacna za kompanije bilo koje velicine i kupovne snage. Omogucava kriranje unapred generisanih, ali i beskonacan broj izveštaja na zahtev kroz jednostavan korisnicki interface i sa relevantnim poslovnim podacima. Intuitivan je i web orijentisan.Materijali 

Najčešća pitanja 

O rešenju:


BI je optimizovan sistem za izveštavanje koji omogucava da vrlo brzo kreirate i dobijete raznih varijanti izveštaja, iako imate ogromne kolicine podataka. Zahvaljujuci cloud tehnologijama BI rešenje više nije rezervisano samo za velike kompanije, vec je pristupacno za kompanije bilo koje velicine i kupovne moci. Pročitaj višeFunkcionalnost:


BI rešenja omogucavaju da podatke sakupite iz razlicitih izvora, da ih precistite, konsolidujete, organizujete u logicke celine za izveštavanje i dostavite krajnjim korisnicima pogotovo menadžerima za podršku odlucivanju. Pročitaj višeEkonomičnost:


Ukoliko uporedimo varijantu korišcenja rešenja kao usluge u COMING cloud-u i instalaciju rešenja na vašoj infrastrukturi, dolazimo do zakljucka da je rešenje nekoliko puta ekonomicnije u cloud-u, posebno ukoliko vam je potreban manji broj licenci. Ukoliko ste korisnik velikog broja licenci, rešenje isporuceno kao usluga u cloud-u je najmanje dupolo ekonomicnije od rešenja na vašoj infrastrukturi. Pročitaj više


Materijali 

Najčešća pitanja