REŠENJA ZA KONTINUITET POSLOVANJA


Backup rešenja

COMING cloud backup rešenja su rešenja koja vam osiguravaju kontinuitet u poslovanju. Podrazumevaju mogucnost udaljenog cuvanja poslovnih podataka, testiranje oporavka podataka, i oporavak podataka u slucaju potrebe. COMING tim je specijalizovan za razlicite backup softverske alate što nam omogucava da u potpunosti izademo u susret vašim potrebama.

Materijali 

Najčešća pitanja 


Saznajte više o tipovima Backup rešenja u COMING cloud-u:


Lokalni backup 

Udaljeni backup 

O rešenju:


Backup rešenje gradimo zajedno, koristimo se tehnologijama koje su u vašem poslovanju u upotrebi. Svako rešenje ovog tima proizilazi iz backup plana, plana kojim definišete koje virtuelne mašine tj poslovne podatke kojim redom i koliko brzo želite da oporavite u slucaju potrebe. Upravo od ovih podataka zavisi kompleksnost backup rešenja za vas.


Funkcionalnost:


Ukoliko se odlucite za backup rešenje u COMING cloud-u primarna kopija backup podataka se cuva na našoj cloud platformi, dok se druga kopija replicira u udaljeni data centar cime se eliminiše rizik od gubitka podataka na primarnoj lokaciji. Ukoliko imate svoj Data Centar, COMING dizajnira primarnu kopiju backup podataka na vašoj lokaciji, a udaljenu kopiju smešta u COMING Cloud. Pročitaj višeEkonomičnost:


Ekonomicnost backup rešenja u cloud-u je opšte poznata i prihvacena stvar o cemu svedoci informacija da je upravo backup u cloud-u najcešce korišceno rešenje u cloud-u u celom svetu pa i kod nas. Tajna ekonomicnosti je u tome što korišcenjem ovih rešenja izbegavate investicije u sekundarne lokacije za izgradnju backup rešenja u samostalnoj režiji.

Materijali 

Najčešća pitanja