Backup rešenja


Lokalni Backup

COMING cloud rešenje za kontinuitet poslovanja, lokalni backup je backup podataka vaših virtuelnih servera u COMING cloudu.

Materijali 

Najčešća pitanja 


Saznajte više o tipovima Backup rešenja u COMING cloud-u:


Udaljeni backup 

O rešenju:


Usluga lokalnog backupa omogucava kreiranje rezervnih kopija vaših virtuelnih servera u COMING cloud-u. Bekapovani podaci se do bekap skladišta šalju preko lokalne mreže, uz opcionu enkripciju podataka prilikom transporta, kao i tokom skladištenja na bekap destinaciji. Na ovaj nacin je obezbedena sigurnost bekapovanih podataka u pogledu ocuvanja integriteta, kao i od neovlašcenog korišcenja, kopiranja i krivotvorenja.


Funkcionalnost:


Produkcioni servisi koji se nalaze na COMING cloud infrastrukturi su neprekidno raspoloživi i backup nema nikakvog uticaja na njihove performanse. Podaci se bekapuju izuzetno efikasno i pouzdano, na nivou virtuelnog servera i bez instalacije bekap agenata unutar operativnog sistema. COMING cloud koristi backup alate koji su posebno prilagodeni virtuelnoj infrastrukturi i sposobni su da sažmu prostor potreban za backup i preko 20 puta koristeci kompresiju i deduplikaciju podataka.


Ekonomičnost:


Ekonomicnost usluge lokalnog backupa ogleda se kroz njeno prilagodavanje vašim stvarnim potrebama, s obzirom na to da se tarifiranje vrši po obimu angažovanih resursa za smeštanje bekapa podataka, koji su i do 20 puta manji od velicine samih podataka, zahvaljujuci ugradenim funkcionalnostima deduplikacije i kompresije.

Materijali 

Najčešća pitanja