CLOUD POSLOVNA REŠENJA

Savremene aplikacije za upravljanje vašim poslovanjem

ERP


Enterprise Resource Planing je poslovno informacioni sistem koji objedinjuje sve poslovne procese vaše kompanije i omogucuava uvid u sve poslovne transakcije cim se one dese, na osnovu cega se omogucava efikasnije upravljanje kompanijom. ERP vam omogucava standardizaciju poslovnih procesa, podizanje produktivnosti, kao i uvid u rezultate poslovanja u realnom vremenu.

Kroz rad sa velikim brojam korisnika, razvili smo ERP rešenja specijalno prilagodenja specificnim poslovnim procesima, industrijama ili delatnostima:

Upravljanje poslovanjem 
Proizvodnja 
Maloprodaja 
Otkup i kompenzacija žitarica 
Turizam i ugostiteljstvo 
Farmaceutska industrija
Upravljanje voznim parkom 

CRM


Customer Relationship Management je sistem za upravljanje odnosima sa kupcima. Projektovan je tako da prati sve interakcije sa korisnicima i potencijalnim korisnicima, a za cilj ima povecanje produktivnosti poslovnih procesa prodaje, servisa i marketinga, ali i smanjenje logistike. Odlikuju ga napredni alati za izveštavanje i merljivost rezultata procesa.

Kroz rad sa velikim brojam korisnika, razvili smo CRM rešenja specijalno prilagodenja specificnim poslovnim procesima, industrijama ili delatnostima:

Rešenje za call centar
Tiketing sistem
Hotelijerski menadžment.

ECM


Enterprise Content Management-Share Point , je alat za upravljanje digitalnim poslovnim sadržajem. To je skup IT funkcija namenjenih kreiranju, upravljanju i korišcenju nestruktuiranih i strukturanih informacija, bez obzira gde se te informacije nalaze. Alat vam omogucava premošcavanje jaza izmedu struktuiranih (tabele u relacionim DBMS) i nestruktuiranih podataka (tekst, email, multimedija, faks, SMS, itd.), ali i naprednu pretragu, mogucnost logickog povezivenja i cuvanja informacija, podataka ili dokumenata.

Rešenja za arhiviranje


Razvili smo i moderna rešenja za arhiviranje, rešenje za arhiviranje poslovne dokumenttacije sa mogucnošcu digitalnog potpisa, kao i rešenje za arhiviranje medijskog sadržaja. Oba ova rešenja koriste sve prednosti cloud-a i naprednih storage sistem kako bi ste, kroz intuitivnu aplikaciju, bezbedno cuvali, lako pretraživali, kreirali nove verzije, logicki povezivali i koristili sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme bilo koji tip poslovne dokumentacije ili medijskog sadržaja.

U COMING cloud-u možete pronaci:

Rešenje za arhiviranje poslovne dokumentacije
Rešenje za arhiviranje medijskog sadržaja.

BI


Business Intelligence je alat za poslovno izveštavanje za menadžment kompanije. Korišcenjem ovog alata dobijate tacne i brze informacije o poslovanju na osnovu transakcionih podataka iz ERP sistema. BI sistem je projektovan tako da omogucava obradu ogromnog broja podataka u veoma kratkom vremenskom roku. Alat je intuitivan i lak za korišcenje.


Analitika u cloud-u


Analiticke usluge u oblaku predstavljaju  skup kompleksnih servisa u oblaku: od integracije aplikacija i automatizacije procesa ekstrakcije podataka iz razlicitih izvora (ETL), do skladišta podataka i analitickih alata i aplikacija. COMING analiticka rešenja su prilagodljiva kako u pogledu tehnologija, tako i u pogledu lokacije na kojoj delovi rešenja (servisi) rade (u sopstvenoj infrastrukturi korisnika ili COMING cloud-u).


Namenska aplikativna rešenja


Za potrebe automatizacije poslovnih procesa za koje ne postoje odgovarajuci softveri na tržištu, ili su previše skupi, ili teški za održavanje, možemo da vam ponudimo i namenska aplikativna rešenja. Konsultanti snimaju poslovne procese, intervjuišu zaposlene, kreiraju projektni zadatak, projektuju i programiraju aplikaciju na odgovarajucoj platformi za odgovarajucu svrhu.
Poslovna rešenja se u potpunosti prilagodavaju zahtevima vašeg poslovanja. Rešenja su rezultat upotrebe cloud tehnologija, aplikativnih rešenja, konsultantskog i programerskog rada našeg tima kao i iskustva koje imamo na velikom broju implementacija u razlicitim industrijama.


Za Vas:


 • Prilagodavamo poslovna rešenja iz Microsoft Dynamics programa i pružamo ih kao uslugu u COMING cloud-u. Rešenje ili kombinacija rešenja iz našeg portfolia može po potrebi da se integriše sa postojecim alatima koje vec koristite u poslovanju. Naš programerski tim je tu da nadogradi postojece alate sa specificnim funkcionalnostima i modulima po vašem zahtevu.
 • Migriramo aplikacije koje koristite ili želite da koristite za poslovanje u COMING cloud cime postižete centralizaciju i integraciju informacionog sistema za poslovanje, a uz to dobijate na bezbednosti servisa kojome sada možete da pristupite sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme.
 • Gradimo rešenja uz pomoc Office365 paketa. Rešenje za vas može da bude bazirano samo na Office365 paketu, a može da nastane i kao kombinacija Office365 i drugih Microsoft proizvoda kao i aplikativnih alata drugih proizvodaca.
 • Pružamo podršku citavom životnom veku poslovnog rešenja

Cilj je da zajedno postignemo rast poslovanja, standardizaciju i optimizaciju poslovnih procesa, kontrolu troškova, smanjenje administracije i logistike i povecanje profita i konkurentske prednosti vaše kompanije.

Poslovna rešenja u COMING cloud-u su obezbedena od neželjenih upada i hakovanja. Komunikacija se obavlja kriptovanim porukama izmedu pošiljaoca i primaoca. Ulažemo u bezbednost i primenjujemo najbolju praksu u zaštiti informacija ispunjavajuci zahteve ISO 27001.


Elementi koji su stub bezbednosti poslovnih aplikacija u COMING cloud-u su:


 • HTTPS protokol izmedu infrastrukture i klijenta - komunikacija je potpuno zašticena od neželjenog presretanja poruka i podataka. Zašitita je omogucena kriptovanjem sadržaja preko pouzdanih sertifikata naših servisa tako da je prakticno nemoguce da bilo ko procita poruke.
 • Pouzdana i redudantna infrastruktura  - omogucava da se operacije nad podacima izvršavaju brzo i bezbedno, da se snimaju kompletne i tacne transakcije, da se, i u slucaju da neka hardverska komponenta pregori, transakcije i procesi nesmetano odvijaju jer je infrastruktura 100% redudantna.
 • Rezervne kopije podataka i servisa (backup)  - prave se svaki dan i obezbeduju mogucnost oporavka podataka i u slucaju katastrofe.
 • Fizicko obezbedenje i monitoring 24 sata, 365 dana  - je komponenta koju imaju samo najbolji, a time i najskuplji, data centri u zemlji i regionu. Ovim je onemogucen bilo koji fizicki upad i narušavanje bezbednosti sistema.
 • Protivpožarni i ostali senzori  - omogucavaju pravovremeno javljanje u slucaju požara ili drugih nepogoda kako bi se pokrenula procedura oporavka.

Nacin i trošak licenciranja zavisi od broja korisnika sistema i placuje se na kraju meseca. To znaci ukoliko jedan mesec prijavite da imate manje korisnika koji su pristupali sistemu, tada vam se obracunava manji iznos korišcenja resursa sistema za taj mesec.

Microsoft program je u COMING cloud-u licenciran po SPLA modelu koji omogucava da se licence placaju na kraju meseca, koliko je potrošeno (promena broja licenci na mesecnom nivou). Moguce je i korišcenje kupljenih Microsoft licenci ukoliko za njih placate godišnje održavanje.


Korišcenje poslovnih rešenja u COMING cloud-u podrazumeva korišcenje u potpunosti licenciranih rešenja. Svako poslovno rešenje u COMING cloud-u ima licencirane za :


 • Operativne sisteme za servere i infrastrukturu - Windows operativni sistemi sa više verzija koji su neophodni za rad servisa;
 • Bazu podataka (Sql Server)  - neophodne za cuvanje podataka poslovnih aplikacija ili korišcene analitickih alata za izveštavanje.
 • Poslovne aplikacije - kao npr. licence za Dynamics NAV ili licence za Dynamics CRM, Microsoftova poslovna rešenja.
 • Druge licence za servise upravljanja platformom ili backup softverima, itd.

Nacin i trošak licenciranja zavisi od broja korisnika sistema i placuje se na kraju meseca. To znaci ukoliko jedan mesec prijavite da imate manje korisnika koji su pristupali sistemu, tada vam se obracunava manji iznos korišcenja resursa sistema za taj mesec.

Za svako isporuceno rešenje u COMING cloud-u se podrazumeva standardna podrška 8X5 (8 sati u toku dana, 5 radnih dana u sedmici). Ukoliko vam je neophodan viši stepen podrške, tu su modeli 12X6 ili najveci za najkriticnije sisteme 24X365 (Non stop).


Podrška i održavanje podrazumevaju:


 • Jednostavna i jasna procedura za kontakt sa našim inženjerskim timom putem telefona, email-a, web-a, u slucaju incidenta ako sistem ne radi.
 • Migriramo aplikacije koje koristite ili želite da koristite za poslovanje u COMING cloud cime postižete centralizaciju i integraciju informacionog sistema za poslovanje, a uz to dobijate na bezbednosti servisa kojome sada možete da pristupite sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme.
 • Gradimo rešenja uz pomoc Office365 paketa. Rešenje za vas može da bude bazirano samo na Office365 paketu, a može da nastane i kao kombinacija Office365 i drugih Microsoft proizvoda kao i aplikativnih alata drugih proizvodaca.
 • Preventivno (plansko) održavanje sistema kako bi se sprecio neželjeni prekid.
 • Odredeniset aktivnosti u toku meseca radi održavanja sistemakao: provera logova, shrinkovanje baza podataka, kreiranje backup-a itd.
 • Podrška u procesu upravljanja i korišcenja poslovnih aplikacija.
 • Mogucnost iskorišcenja odredenog broja sati, koji je ukljucen u održavanje i podršku, za razvoj novih modula, aplikacija, izveštaja ili eventualno za trening ili dodatnu obuku.
 • Obavezu naših inženjera i konsultanata da se odazovu u odredenom periodu i da informišu korisnika o statusu rešavanja zahteva ili incidenta.
 • Obavezu naše kompanije da stalno edukuje inženjere i konsultante, te posedovanje odredenih sertifikata neophodnih za rad sa oblasti incidenta ili zahteva.
 • Jasan pregled preko portala ili izveštaja na kraju meseca o statusu svakog zahtevautrošku sati na incidente, i ostalim bitnim obaveštenjima.
 • Mogucnost postavljanja pitanja za savete i informiranje u vezi dogadaja i novosti koje organizuje kompanija COMING.

Mogucnost postavljanja pitanja za savete i informiranje u vezi dogadaja i novosti koje organizuje kompanija COMING.