CRM


Microsoft Dynamics CRM

Za hotelijerski menadžment

CRM rešenje za hotelijerski menadžmnet smo razvili tako da odgovara specificnim zahtevima prodaje i pružanja usluga u hotelijerstvu. Konacna forma rešenja zavisi od vaših zahteva i poslovnih potreba, a isporucuje se kao usluga u COMING cloud-u.

Materijali 

Najčešća pitanja 

O rešenju:


Rešenje vam pruža mogucnost pracenja informacija o poslovnim sastancima, svakodnevnim zadacima i obavezama, potencijalnim korisnicima i tržištima, izveštavanje u realnom vremenu i mnoge druge funkcionalnosti koje integrišu proces prodaje i pružanja usluga u hotelijerstvu.


Funkcionalnost:


Rešenje pre svega pomaže kod pracenja komunikacije sa svojim korisnicima od definisanja potencijalnog korisnika preko kvalifikacije istog u mogucnost za poslovanje, pa sve do informisanja korisnika sa novim ponudama i promocijama.
Pročitaj višeEkonomičnost:


Rešenje se isporucuje kao usluga u COMING cloud okruženju. Ovo znaci da ste izbegli troškove za opremu i licence jer za uslugu placate odgovarajuci mesecni iznos proporcionalan resursima koje ste zaista koristili u toku meseca. Dodatne uštede postižete i zbog brzine implementacije i pocetka rada u novom poslovnom rešenju.

Materijali 

Najčešća pitanja