CRM


Microsoft Dynamics CRM

Za ticketing

U COMING cloud-u smo razvili i rešenje za ticketing na bazi Microsoft Dynamics CRM-a. Namenjeno je kompanijama koje se bave pruženjem usluga uz koje pružaju i korisnicku podršku.

Materijali 

Najčešća pitanja 

O rešenju:


Rešenje služi za evidenciju i obradi bilo kojeg zahteva upucenog od strane korisnika, došao on preko emaila, telefonskog poziva ili na neki drugi nacin. Proces je u potpunosti automatizovan i moguce ga je prilagoditi vašim poslovnim potrebama.


Funkcionalnost:


Osnovne funkcionalnosti koje mogu da se automatizuju i prilagode potrebama odredene organizacije su:

 • Evidentiranje zahteva;
 • Kreiranje predmeta;
 • Automatsko obaveštavanje podnosioca zahteva;
 • Rutiranje predmeta;
 • Izveštavanje
Primer osnovnog podešavanja procesa “Ticketinga”:

 1. Korisnik mailom šalje zahtev;
 2. Mail dospeva u poseban red (QUEUE) u formi stavke dostupne za rad. (Svaka poslovna jedinica ima svoj red koji je vezan za mail);
 3. CRM automatski obaveštava mailom poslovnu jedinicu (u zavisnosti na koji mail je poslat zahtev) da je primljen zahtev za rad;
 4. Agent preuzima dostupnu stavku (dodeljuje je sebi), konvertuje je u predmet (umesto account unosi contact, radi komunikacije mailom);
 5. CRM mailom javlja korisniku da je zadatak preuzet (ko ga je preuzeo, broj tiketa (predmeta));
 6. Agent rešava zadatak, dodaje zadatak (Task) u kome opisuje osnovne informacije;
 7. CRM mailom obaveštava korisnika da je zadatak rešen (kada agent zatvori predmet (resolve)).


Ekonomičnost:


Rešenje se isporucuje kao usluga u COMING cloud okruženju. Ovo znaci da ste izbegli troškove za opremu i licence jer za uslugu placate odgovarajuci mesecni iznos proporcionalan resursima koje ste zaista koristili u toku meseca. Dodatne uštede postižete i zbog brzine implementacije i pocetka rada u novom poslovnom rešenju.

Materijali 

Najčešća pitanja