Bezbednosno rešenje
DMZ kao usluga, donosi dve glavne prednosti u odnosu na uobicajena rešenja: DMZ se izmešta u oblak i potpuno odvaja od unutrašnje mreže korisnika (logicki i fizicki), korišcenjem tehnologije reverznog pristupa dvosmerni saobracaj se pretvara u jednosmerni – samo od korisnickih servisa ka spolja.Materijali 

Najčešća pitanja 

O rešenju:


Demilitarizovana zona (DMZ) je izdvojena iz unutrašnje mreže korisnika sa kojom komunicira kroz dobro kontrolisan i zašticen kanal. S druge strane okrenuta je javnoj mreži (Internetu) i prva je izložena spoljnim napadima. Uobicajeno rešenje za publikovanje korisnickih servisa koji treba da budu javno dostupni je da se oni smeštaju u DMZ. Da bi njihovi sadržaji bili aktuelni, ipak mora postojati veza sa unutrašnjom mrežom. Pročitaj višeFunkcionalnost:


DMZ kao servis je idealna usluga u oblaku. Korisnici uspostavljanjem DMZ žele da uspostave komunikaciju sa spoljnim svetom, ali i da je potpuno kontrolišu i izoluju se od napadaca. Pravo mesto za DMZ: COMING oblak. Dodatna zaštita se obezbeduje korišcenjem patentom zašticene tehnologije - para servisa za reverzni pristup. Rezultat: potpuna zaštita javno publikovanih servisa uz znacajno smanjenje angažovanih resursa (obicno duplirani servisi u DMZ više nisu potrebni!). Saznaj višeEkonomičnost:


Kada je u pitanju zaštita sistema/sadržaja od zlonamernih uljeza jasno je da potpuna („100% zaštita“) ne postoji. Cak ni vrlo velika ulaganja ne garantuju da do narušavanja bezbednosti ne može doci. Dakle, potrebno je uspostaviti ravnotežu izmedu cene rešenja i bezbednosnog rizika. Pri tome, svaki korisnik je prica za sebe. COMING servis DMZ u oblaku predstavlja jedno od rešenja sa najboljim odnosom sigurnost zaštite/troškovi koja se mogu naci na tržištu. Znacajno se redukuju, prakticno eliminišu, ulaganja u DMZ servise korisnika i sva se komunikacija sa spoljnim svetom prepušta sistemu za reverzni pristup u DMZ. Saznaj više


Materijali 

Najčešća pitanja