Rešenja za kontinuitet poslovanja


HA/DR servisa kriticnih za poslovanje

DR je rešenje dostupno u COMING cloud-u a podrazumeva mogucnost replikacije podataka na alternativnu COMING lokaciju i mogucnost pokretanja tih servisa u slucaju katastrofe.

Materijali 

Najčešća pitanja 


Saznajte više o tipovima rešenja u COMING cloud-u:


Udaljena replika VM  

O rešenju:


Visoka dostupnost poslovnih aplikacija postala je obavezna osobina savremenih informacionoih sistema. Potrebe biznisa nalažu IT odeljenjima kratka vremena oporavka kritcnih servisa uz malu toleranciju na kolicinu izgubljenih podataka u slucaju incidenata. Ove uslove moguce je zadovoljiti postojanjem visoko pouzdanog data centra, uredenom backup infrastrukturom, postojanjem sekundarnog datacentra sa svežom kopijom podataka, razradenim scenariom oporavka u slucaju katastrofe.

HA (High Avaliablity) ili visoka dostupnost podrazumeva dizajn IT infrastrukture kojim se obezebeduje nastavak rada produkcionih servisa u slucaju prekida nekog elementa IT infrastrutkure. Sistem je neophodno dizajnirati tako da bude otporan na otkaz pojedinacnih komponenti, što podrazumeva postojanje redundantne serverske, storage i mrežne infrastrutkure, kao i softverskih rešenja koja detketuju otkaze i preduzimaju korektivne mere za prevazilaženje incidenta.

DR (Disasster Recovery) predstavlja mehanizam kojim se obezbeduje pokretanje produkcionih servisa na alternativnoj lokaciji u slucaju katastrofe. DR mehanizmi zahtevaju postojanje kopije podataka koje je neophodno oporaviti na rezervnoj lokaciji, kao i upravljacki mehanizam kojim se pojednostavljuje proces oporavka, ali i uvodi mogucnost povremenih testova DR rešenja.


Funkcionalnost:


Potrebe savremenog biznisa nalažu postojanje mehanizama visoke dostupnosti cime se eliminše sprega izmedu servisa i hardvera na kome se taj servis pokrece i oporavka u slucaju katastrofe cime se obezbeduje kontinuitet poslovanja u slucaju havarije na produkcionoj lokaciji.

COMING cloud platforma vam omogucava rešenje koje je dizajnirano prema best practise modelima vodecih IT kompanija, cime je obezbedena visoka raspoloživost svih vitalnih elemenata IT infrastrutkure. U hardverskom pogledu sistem je organizovan tako da ne postoje kriticne tacke (Single Point of Failure), dok je korišcenjem tehnika virtuelizacije eliminisana sprega hardvera i servisa koji se na njemu pokrecu. Korišcenjem tehnika virtuelizacije, omogucen je HA (High Availability) mehanizam na nivou virtuelne infrastrukture kojim je moguce pratiti stanje fizickih servera, ali i samih virtuelnih mašina i inicirati automatski restart mašina na drugom hostu u slucaju nedostupnosti.


Ekonomičnost:


Ispunjavanje uslova visoke dostupnosti produkcionih servisa suocava IT odeljenja sa visokim troškovima za IT servise. Potrebno je datacentar organizovati tako da ima redundantne operativne elemente, alternativne izvore napajanja i klimatizacije, redundante Internet linkove, višestruke kopije podataka i sekundarni datacentar.

Materijali 

Najčešća pitanja