ECM


Enterprise Content Management – Sharepoint


Sharepoint je Microsoft proizvod iz porodice ECM rešenja. Cloud tehnologije su nam omogucile da vam ponudimo ovo rešenje svetskog glasa kao uslugu u COMING cloud-u. Share point se koristi za automatizaciju procesa cuvanja poslovnih informacija i dokumnetacije, logickoj pretrazi istih, timskom radu na dokumentima, kao baza znanja vaše kompanije. Rešenje je intuitivno i web orijentisano.Materijali 

Najčešća pitanja 

O rešenju:


Rešenje omogucava lako i bezbedno upravljanje sadržajem kompanije. Pod sadržajem podrazumevamo sve vrste dokumentacije, video i audio zapise, prezentacije, fakture, vebsajtove, i ostale dokumente. Pročitaj višeFunkcionalnost:


Microsoft Sharepoint u COMING cloud-u vam omogucava: bezbedno cuvanje sadržaja sa svakodnevnim rezervnim kopijama, brzo i lako pretraživanje sadržaja, deljenje sadržaja i fajlova, timski rad, kolaboraciju, integraciju sa društvenim mrežama i ostalim softverima. Pročitaj višeEkonomičnost:


Ukoliko uporedimo varijantu korišcenja rešenja kao usluge u COMING cloud-u i instalaciju rešenja na vašoj infrastrukturi, dolazimo do zakljucka da je rešenje nekoliko puta ekonomicnije u cloud-u, posebno ukoliko vam je potreban manji broj licenci. Ukoliko ste korisnik velikog broja licenci, rešenje isporuceno kao usluga u cloud-u je najmanje dupolo ekonomicnije od rešenja na vašoj infrastrukturi. Pročitaj više


Materijali 

Najčešća pitanja