ERP


Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV je Microsoft proizvod iz porodice ERP rešenja. Cloud tehnologije su nam omogucile da vam ponudimo ovo rešenje svetskog glasa kao uslugu u COMING cloud-u. ERP služi brzoj i lakoj integraciji i upravljanju svim poslovnim procesima. Rešenje je intuitivno i web orijentisano.

Materijali 

Najčešća pitanja 

O rešenju:


Implementacijom Microsoft Dynamic NAV-a obezbedujete ERP rešenje, koje je u potpunosti prilagodeno vašem poslovanju i koje ce rasti i razvijati se sa vašim poslovanjem.
Funkcionalnost rešenja leži u velikom broju vec proizvedenih i testiranih modula kao i u njihovoj integrativnoj moci. Rešenje je moguce nadograditi dodatnim modulom ili povezati sa drugim poslovnim aplikativnim rešenjem u bilo kom trenutku. Korišcenjem rešenja u COMING cloudu, postižete centralizaciju podataka, mobilnost poslovanja kao i visok nivo zaštite poslovnih podataka. Pročitaj višeFunkcionalnost:


Microsoft Dynamics NAV u COMING cloud-u je miks funkcionalnosti koje se postižu korišcenjem ovog aplikativnog rešenja i funkcionalnosti koje se postižu upotrebom cloud-a. Naš tim potpuno prilagodava aplikativne performanse Microsoft Dynamics NAV-a vašim poslovnim procesima i specificnim zahtevima. Pročitaj višeEkonomičnost:


Korišcenje Microsoft Dynamic NAV-a u COMING cloudu podrazumeva korišcenje samo onih modula koji su vam potrebni i samo onoliko licenci koliko vam je potrebno sa mogucnošcu trenutne promene broja i tipa licenci, a sve to na infrastrukturi koja je dovoljna da podrži vaš rad. Tako, placate samo one resurse koji su vam zaista potrebni. Pročitaj više


Materijali 

Najčešća pitanja