ERP


Microsoft Dynamics NAV

Za maloprodaju

Kompanija COMING je uspela da integriše proces maloprodaje u osnovne module Microsoft Dynamic NAV-a, pa sada kompanije na raspolaganju imaju rešenje koje pokriva sve poslovne procese od nabavke preko proizvodnje do distribucije i prodaje. Rešenje je donelo potpunu automatizaciju procesa maloprodaje.

Materijali 

Najčešća pitanja 

O rešenju:


Za adekvatno upravljanje procesom maloprodaje neophodno je imati integrisane poslovne procese u jednom sistemu, od nabavke /proizvodnje do maloprodaje. Ovo je jedan od kljucnih razloga prikljucivanja maloprodaje ERP rešenju, što smo u COMING-u i postigli sa rešenjem za maloprodaju.
Saznaj višeFunkcionalnost:


Osnovne funkcionalnosti koje postižete upotrebom ovog rešenja su:

  • Definisanje maloprodajnih cenovnika po lokacijama,
  • prijem i knjiženje robe na veleprodajni magacin,
  • medumagacinski prenos na maloprodajne magacine,
  • automatsko knjiženje transakcija u glavnu knjigu,
  • automatizovano knjiženje nivelacija, ukalulisanog poreza i ukalkulisane razlike u ceni.
  • Definisanje grupe naloga knjiženja, naloga za prenos, naloga popisa...
Saznaj višeMaterijali 

Najčešća pitanja