ERP


Microsoft Dynamics NAV

Za upravljanje proizvodnjom

Ovde smo se potrudili da vam približimo kako Microsoft Dynamics NAV izgleda kao rešenje za upravljanje poslovanjem koje integriše osnovne poslovne funkcije. Ovo rešenje je posebno prilagodeno malim i srednjim kompanijama koje nemaju proizvodnju, ali imaju potrebu za automatizacijom poslovnih funkcija u integrisani poslovni infrmacioni sistem.

Materijali 

Najčešća pitanja 

O rešenju:


Implementacijom Microsoft Dynamic NAV-a za upravljanje poslovanjem obezbedujete ERP rešenje, koje je sadrži samo one funkcionalnosti koje su vam za poslovanje potrebne. Rešenje je moguce nadograditi dodatnim modulom ili povezati sa drugim poslovnim aplikativnim rešenjem u bilo kom trenutku. Korišcenjem rešenja u COMING cloudu, postižete centralizaciju podataka, mobilnost poslovanja kao i visok nivo zaštite poslovnih podataka.


Funkcionalnost:


Microsoft Dynamics NAV u COMING cloud-u je miks funkcionalnosti koje se postižu korišcenjem ovog aplikativnog rešenja i funkcionalnosti koje se postižu upotrebom cloud-a. Naš tim potpuno prilagodava aplikativne performanse ovog rešenja za upravljanje vašim poslovnim procesima i specificnim zahtevima,a poslovne funkcije koje rešenje pordžava su:

  • Finansije racunovodstvo;
  • Distribucija/nabavka;
  • Izveštavanje
  • Prodaja i marketing;
  • Ljudski resursi;
  • Upravljanje projektima;
  • Upravljanje servisima.


Važna karakteristika ovog COMING cloud rešenjea je mogucnost brzog pocetka rada u novom sistemu, dok se specificna prilagodavanja sistema vrše fazno i njihovo trajanje zavisi od nivoa dogovorenog prilagodavanja rešenja. COMING tim se poslovnim aplikativnim rešenjima bavi više od 10 godina, pa nam brzinu implementacije pre svega omogucava nivo strucnosti našeg tima. Sa druge strane, rešenje je moguce koristiti na deljenoj COMING cloud infrastrukturi gde je ono vec podešeno i testirano, spremno za vaš pocetak rada.Ekonomičnost:


Zahvaljujuci cloud tehnologijama, rešenje je i cenovno prilagodeno kupovnoj moci malih i kompanija srednje velicine koje sada za svoje poslovanje mogu da priušte poslovno aplikativno rešenje svetskog glasa. Kada uvodite ERP rešenje za poslovanje, tradicionalno investirate veliku kolicinu novca pre nego što dodete u situaciju da koristite rešenje i zapravo testirate koliko ono odgovara vašem poslovanju. Ova ponuda u COMING cloud-u vam omogucava da, bez pocetnih investicija, testirate i radite u ERP rešenju svetskog glasa uz eliminacaju rizika od propale investicije.

Materijali 

Najčešća pitanja