Cloud servisi


Infrastrukturni servisi

Pouzdani, skalabilni, flesibilni, ali pre svega infrastrukturni servisi po meri vašeg poslovanja.

Materijali 

Najčešća pitanja 

O servisu


COMING cloud Infrastruktura je bazirana na najsavremenijoj virtualizacionoj platformi. Visoko performantni procesorski i memorijski kapaciteti su vam na raspolaganju u najkracem roku.

Storidž kapaciteti vam omogucavaju izbor diskovnih resursa od SSD diskovnih kapaciteta visokih performansi, preko performantnih SSD acceleratid kapaciteta, pa sve do diskovnih resursa visokog kapaciteta, za arhivske i druge potrebe.

COMING cloud infrastruktura je u potpunosti redudantna i otporna na pojedinacne otkaze bilo koje komponente na cloud platformi.Funkcionalnost:


Za siguran i pouzdan rad vaših servisa COMING cloud vam omogucava pristup preko redudantnih linkova velikog kapaciteta, tako da može da zadovolji i vaša vršna opterecenja, bez smetnji u radu. Za potrebe vaših servisa mozete iznajmiti potreban broj IP adresa.

COMING cloud se zasniva na alatima i procedurama koji omogucavaju rad korisnika bez zastoja, zaštitu od upada i zaštitu korisnicih podataka bilo od korupcije, slucajnog ili namernog gubitka.Ekonomičnost:


Za razliku od kupovine sopstvene IT infrastrukture za koju je neophodno izdvojiti znacajna finansijska sredstva, COMING cloud vam omogucava rad bez investicija po obimu korišcenja, što je daleko finasijski isplativije. U cloud-u znacajno smanjujete svoje operativne troškove, kao što je elektricna energija, održavanje infrastrukture, kao i za strucne resurse koje bi morali da posedujete u vecem obimu. Pročitaj više


Materijali 

Najčešća pitanja