Infrastrukturni servis


Infrastruktura na zahtev za dogadaje/projekte jednokratne prirode

Umesto kupovine, iznajmite sve potrebne racunarske resurse i podršku za potrebe realizacije jednokratnih dogadaja ili projekata u COMING cloud-u

Materijali 

Najčešća pitanja 

O servisu


COMING cloud vam daje mogucnost da za skupove sa ogranicenim trajanjem, kao sto je EUROSONG 2008, Univerzijada 2009 u Beogradu ili konferencija, da u kratkom roku organizujete IT podršku iznajmljivanjem usluge u cloud-u. Korišcenjem ove usluge možete dobiti svu podršku od iznajmljivanja desktop okruženja putem tankih klijenata, preko serverskih resursa, raznih aplikacija pa sve do strucne podrške za vreme trajanja ovakvog skupa.

Pored toga možete iznajmljivati resurse u cloudu za organizaciju treninga i obuka za svoje osoblje bilo da je ucionica na vašoj lokaciji ili da je iznajmljujete u COMING-u ili trecem mestu.

  • Windows operativnim sistemom – bilo koja verzija koja I dalje ima podršku;
  • Linux operativnim sistemom;
  • Windows server licencom;
  • SQL server licencom.
Pročitaj višeFunkcionalnost:


Korišcenje ove usluge vam skracuje vreme do pocetka korišcenja potrebnih resursa i može se uspostaviti za period jednog do nekolko dana. Nije neophodno da angažujete sopstvene IT resurse. Uz ovu uslugu dobijate i konsultantsku podršku naših inženjera za planiranje kao i podršku za operativno korišcenje sa garancijim da ce servis raditi bez zastoja.Ekonomičnost:


Umesto kupovine skupih IT resursa koji ce se koristiti samo tokom dogadaja za svega deo ovih sredstava možete nameniti za potpunu i profesionalnu uslugu pokrivanja dogadaja sa ogranicenim trajanjem.Materijali 

Najčešća pitanja