O servisu


COMING cloud infrastruktura vam omogucava da na brz nacin iznajmite pojedinacne virtuelne mašine potrebnih memorijskih, procesorskih i diskovnih kapaciteta , skrojenih po vašim potrebama, garantujuci vam neprekidne operacije. Mašine u našem cloud-u mogu da imaju bilo koju kombinaciju resursa tj korišcenje memorije, procesora i diskovnih kapaciteta nije medusobno uslovljeno.

Namensku virtuelnu mašinu možete koristiti i sa:

  • Windows operativnim sistemom – bilo koja verzija koja I dalje ima podršku;
  • Linux operativnim sistemom;
  • Windows server licencom;
  • SQL server licencom.
Saznaj višeFunkcionalnost:


Za korišcenje servisa su vam potrebni pristupni uredaji i odgovarajuca internet konekcija. Naš tim se brine o infrastrukturi koju koristite i u tom smislu može da vam pomogne oko optimalnog dimenzionisanja servisa i alarmiranja u slucaju preopterecenja resursa ili nedovoljne iskorišcenosti resursa u toku korišcenja servisa. Mi nemamo uvid u poslovne aplikacije i podatke sa kojima operišete na našoj infrastrukturi.Ekonomičnost:


Servis namenske virtuelne mašine u cloudu predstavlja ekonomicnu alternativu izgradnji sopstvene infrastrukture koja bi podrazumevala investiciju u uredivanje i opremanje sopstvene lokacije datacentra, kao i kasnije operativne troškove održavanja datacentar infrastrukture. Ekonomicnost se postiže zahvaljujuci tome što je usluga realizovana na deljenoj fizickoj infrastrukturi koja se logicki segmentira korišcenjem tehnologija softverske virtuelizacije resursa, a korišcenje se tarifira iskljucivo po utrošenim resursima.Materijali 

Najčešća pitanja