Infrastrukturni servis


O servisu


Servis podrazumeva korišcenje storage kapaciteta u COMING cloud-u. Naša infrastruktura sadrži visokoperformantne i pouzdane storidž sisteme koji vam garantuju stopostotnu zaštitu podataka bez mogucnosti gubitaka i u katastrofalnim situacijama.

Na primarnom Tear 1 SAN storidžu vam obezbedujemo visokoperformantne SSD accelerated storidž kapacitete za sve vaše aplikacije sa visokim nivoom redudantnosti na nivouu diskovnog prostora, kontrolera i mrežne povezanosti.

Sekundarni Tear 2 stoidž služi za replikaciju sadržaja sa primarnog storidža pa tako da su vaši podaci višestruko obezbedeni i za najneverovatniji slucaj otkaza visokopouzdanog primarnog storidža.Funkcionalnost:


Servis je jednostavan za korišcenje. Sve što vam je potrebno za korišcenje servisa je pristupni uredaj I odgovarajuca internet konekcija. Ko korisnik ovog servisa imacete direktni kontakt odgovornog tehnickog lica koje vam stoji na raspolaganju u procesu dimenzionisanja ali i korišcenja servisa.Ekonomičnost:


Uslovi poslovanja u našoj zemlji su takvi da se cesto susrecemo sa kompanijama koje joriste dotrajale sorage uredaje za smeštanje I operisanje sa kriticnim poslovnim podacima. Novi, uredaji, edukacija zaposlenih za rad sa novim tehnologijama, kompatabilnost citave IT infrastrukture I mnogi drugi elementi uticu na visoku cenu izgradnje, održavanja I korišcenja savremenih poslovnih storage servisa. U COMING cloud-u je moguce koristiti storage kapacitete po svim svetskim standardima za mnogo manje novca negu u slucaju ovakve onpremis instalacije.Materijali 

Najčešća pitanja