Rešenja za komunikaciju i kolaboraciju


Email rešenja

COMING vam nudi mogucnost za korišcenje vodecih email servisa baziranih na cloud modelu.

Materijali 

Najčešća pitanja 

O rešenju:


Email rešenja u COMING cloud-u su bazirana na vodecim email servisima u svetu I kod nas, a koriste se kao usluga u COMING cloud-u.
Ponuda se naplacuje kao usluga na mesecnom nivou i sadrži:

  • Potrebne serverske kapacitete;
  • Potrebne storage resurse;
  • Mrežnu infrastrukturu;
  • Sistem za autentifikaciju korisnika;
  • Mogucnost integracije sa pratecim platformama (sistemi za deljenje podataka, sistemi za kolaboraciju);
  • Anti-spam zaštitu;
  • Licence za poslednju verziju rešenja kroz SPLA (Service Provider License Agreement) model licenciranja;
  • Održavanje infrastrukture;
  • Nivo podrške definisan ugovorom.Funkcionalnost:


Savremene email servise odlikuje jednostavna upotreba, dostupnost na mobilnim platformama, mogucnost pristupa preko Web browser-a, ali i podrška za dodatne servise poput platformi za razmenu podataka.Ekonomičnost:


Korišcenje email servisa u cloud-u sa aspekta ekonomicnosti ima veliki broj prednosti u odnosu na on-premisse rešenja, instalirana na sopstvenim infrastukturama.

Korišcenjem rešenja u cloud-u izbegavate investicione troškove za infrastrukturu i licence, smanjuju se operativni troškovi, usled outsource-inga administracije ina raspolaganju vam je najnovija verzija rešenja, bez dodatnih investicija u licence.


Materijali 

Najčešća pitanja