Rešenja za komunikaciju i kolaboraciju


Email rešenja

Microsoft Exchange

Zimbra je mail, kalendar rešenje za polovnu kolaboraciju izgradeno kao cloud rešenje i dostupno u COMING cloud-u.

Materijali 

Najčešća pitanja 

O rešenju:


Sa browser-based korisnickim interfejsom, Zimbra nudi najinovativniji doživljaj u poslovnoj komunikaciji i kolaboraciji dostupan na tržištu.


Funkcionalnost:


Zimbra nudi servise za mailbox, upravljanje kontaktima, upravljanje kalendarima, zadacima, fajlovima i mnogo više i to na smartfone uredajima, tabletima ili iPod uredajima, na desktop ili laptop racunarima tj na Linux, Windows ili OS X platformama.

Napredne su i funkcionalnosti:

  • Responzivnost na svim uredajima koji se koriste u poslovanju;
  • Responzivnost na svim uredajima koji se koriste u poslovanju,
  • Aktivna sinhronizacija izmedu svih uredaja koje jedan korisnik koristi,
  • Pregled dokumentacije koja je uplodovana kroz mail,
  • Mogucnost personalizacije naloga,
  • Offline mode.

Zimbra predstavlja rešenje za razmenu podataka, koje je po obimu funkcionalnosti u komercijalnoj ediciji blisko Microsoft Exchange-u. Pored osnovnih fukcionalnosti, Zimbri je moguce pridodati i:

  • Funkcionalnost za deljenje podataka, tzv. Zimbra Briefcase;
  • Platformu za kolaboraciju Zimbra Talk;
  • Napredniju anti-spam zaštitu.Materijali 

Najčešća pitanja