REŠENJE ZA MOBILNOST POSLOVANJA

Rešenje za bezbedno korišcenje mobilnih uredaja u poslovanju

Rešenje za mobilnost poslovanja


Mobilnost i znatno veci broj uredaja koje danas koristimo u poslovanju predstavlja potencijalni problem za sigurnost poslovnih informacija, a zahteva i vece angažovanje IT osoblja koje mora ispuniti zahteve korisnika uredaja. Potreba da se obezbedi zaštita korporativnih informacija kao i jednostavnije upravljanje mobilnim uredajima dovela je do potrebe postojanja softvera koji bi se koristili za njihovo nadgledanje i kontrolu. MDM (Mobile Device Management) rešenje je upravo rešenje koje podrazumeva upotrebu ovakvog softvera u COMING cloud-u.


Moble Device Management ili MDM rešenje u COMING cloud-u je security rešenje koje vam omogucava monitoring, upravljanje i obezbedenje sigurnog korišcenja mobilnih uredaja u poslovanju. Rešenje osigurava visok nivo bezbednosti rada na mobilnim uredajima bez obzira na broj mobinih servisa (razlicitog porekla) ili operativnih sistema u upotrebi.


Bezbednost poslovanja na mobilnim uredajima dolazi od visokog nivoa funkcionalnosti rešenja. Neke od najznacajnijih funkcionalnosti su svakako:
  • Potpuna vidljivost rada bilo kog entiteta u mreži sa jedne administratorske konzole,
  • Aktiviranje remote komanda za brzo i lako rešavanje problema prepoznatih u radu uredaja,
  • Brzo i jednostavno dodavanje novih uredaja na listu uredaja kojima se upravlja iz MDM-a bez intervencije visokostrucnog osoblja,
  • Korišcenje DLP protokola za zaštitu kompanijskih podataka i prevenciju od gubitka podataka.
U zavisnosti od proizvodaca ovih tehnologija zavisi i model licenciranja. Od znacaja je da kada koristite rešenje kao uslugu u COMING cloud-u, za rešenje placate mesecni iznos u koji je uracunata mesecna cena odgovarajucih licenci za vaše rešenje. Dakle, vaša rešenja su licencirana po cloud modelu licenciranja.U zavisnosti od dogovora, za ova rešenja pružamo do 24x7x365 nivo podrške.