Rešenje za mobilnost poslovanjaRešenje za bezbedno korišcenje mobilnih uredjaja u poslovanju
Materijali 

Najčešća pitanja 

O rešenju:


Sigurnost mobilnih uredaja, aplikacija i dokumenata su najbitniji elelemnti strategije upravljanja mobilnim uredajima. Bez obzira da li koristite korporativne ili uredaje zaposlenih, zaposleni mogu pristupati korporativnim podacima, mejlovima ili internim web aplikacijama upotrebom mobilnih uredaja što zahteva sprovodenje strategije sa jakim sigurnostim pravilima.

Sada vec davne 2003. godine na tržištu se pojavio softver pod nazivom AirWatch ciji je cilj bio povecanje bezbednosti upotrebe mobilnih uredaja. Kompija VMware je uvidela kvalitet i upotrebnu vrednost AirWatch-a pa ga je 2014. godine pridružila svom portfoliju i na taj nacin ga ucinila dostupnijim na našem tržištu. Pročitaj višeFunkcionalnost:


Funkcionalnost:Desc Pročitaj višeEkonomičnost:


Korišcenje AirWatch-a kao MDM rešenja u cloudu predstavlja korišcenje Multi-Tenant arhitekture cime se smanjuju troškovi zakupa resursa virtuelnih mašina. Potreba za cestim upgrade-om AirWatch infrastrukture predstavlja prednost AirWatch instalacije u odnosu na On-Premise aritekturu (instalacija na lokaciji korisnika) cime se ostvaruje ušteda u vremenu koje je potrebno administratorima za ažuriranje sistema na poslednju dostupnu verziju.

Pored toga, u cloudu postižete i do 99,99% dostupnosti servisa o kome brine naš tim. Time znacajno smanjujete troškove održanja kontinuiteta poslovanja kao i operativne troškove za korišcenje, obezbedenje i redovno održavanje servisa. Pročitaj više


Materijali 

Najčešća pitanja