Cloud servisi


Platforma kao servis

Pouzdani, skalabilni, flesibilni, ali pre svega infrastrukturni servisi sa odgovarajucim operativnim sistemom ili bazom podataka po meri vašeg poslovanja.

Materijali 

Najčešća pitanja 


Platforme kao servis u COMING cloud-u:


Bezbedna isporuka aplikacija

Baze podataka kao servis

O servisu


Platforma kao usluga doživljava procvat medu cloud servisima I u svetu I kod nas. Podrazumeva korišcenje potrebne infrastrukture sa odgovarajucim operativnim sistemom ili bazom podataka za razvoj, testiranje, produkciju I upravljanje aplikacijama. Servis je sve popularniji iz razloga što vam omogucava visokuperformantnost u radu aplikacija bez potrebe za izgradnjom I održavanjem kompleksnih sistema za istu svrhu sa sopstvenim resursima.Funkcionalnost:


Izgradena na najsavremenijim tehnologijama virtuelizacije, bezbednosti I mobilnosti, platforma kao usluga u COMING cloud-u je garancija za komforan I pouzdan rad vaših aplikacija I baza podataka.

Najcešci nacin upotrebe ovog servisa je upravo razovj, testiranje i produkcija aplikacija. Vaše aplikacije u COMING cloud-u mogu služiti vašim zaposlenim, ali, ukoliko se bavite softverskim inženjerstvom, I vašim korisnicima. Odabirom ovog servisa osiguravate visok nivo beznbednosti aplikacija pa tako jednostavnu isporuku vaših aplikacija na bilo kom uredaju u bilo koje vreme.

Takode cest nacin upotrebe ovog servisa je kao baza podataka u cloud-u.Ekonomičnost:


Bilo da servis koristite za potrebe vaše aplikacije ili kao bazu podataka, I odgovarajuci operativni sistem I odgovarajuca baza podataka koja vam je potrebna su licencirani po cloud modelima licenciranja. Servis placate na mesecnom nivou u zavisnosti od infrastrukturnih kapaciteta I broja I tipa licenci u upotrebi.

Uz ovaj servis možete, pre investicije u opremu I licence da istestirate rad svojih aplikacija I napravite jasnu procenu potreba za resursima. U zavisnosti od vaših poslovnih potreba I sada realne ocene potrebe za resursima, racunica može biti na strani kupovine sopstvene infrastrukture, ali je ona ipak u najvecem broju slucajeva na strani cloud-a.


Materijali 

Najčešća pitanja