Platforma kao servis


Baze podataka kao servis

Baze podataka i/ili njihove kopije u oblaku

Materijali 

Najčešća pitanja 


Platforme kao servis u COMING cloud-u:


Bezbedna isporuka aplikacija

O servisu


Baze podataka su osnovni gradivni blok svih transakcionih sistema (ERP, POS i drugi), te su njihova raspoloživost i adekvatne performanse od kriticne važnosti za rad takvih sistema i poslovanje preduzece uopšte. U COMING cloud infrastrukturi je moguce iznajmiti i koristiti baze podataka visokih performansi i raspoloživosti po razumnoj ceni. Osnovni proizvodi u ponudi su Microsoft SQL Server (sve edicije, od besplatne Express do Enterprise), kao i slobodno dostupni MySQL i PostgresSQL. Za nove web aplikacije dostupne su po zahtevu i vodece NonSQL baze.Funkcionalnost:


Baza podatka kao servis ima nekoliko svojih varijanti:

  • primarna baza podataka i usluge bekapa podataka (potpuni i log bekap) u oblaku,
  • replika baze podataka u oblaku (sa podvarijantama za visoku raspoloživost; na primer: Microsoft SQL Server grupe raspoloživosti),
  • replika važnih tabela.


Ova usluga može, takode, biti komponenta složenijih usluga, kao što su SAP ERP u oblaku (ili njegovo oporavak kao usluga) ili MS Dynamics NAV/CRM. Bez obzira što kod ovih usluga sama baza podataka ostaje manje vidljiva za korisnika, obezbeden je isti nivo raspoloživosti, bezbednosti i performansi kao i za samostalne servise za baze.Ekonomičnost:


Ekonomicnost usluge se ogleda u mogucnosti da više korisnika na potpuno bezbedan nacin dele istu instancu servera baza podataka i samim tim se na više njih raspodeljuju troškovi licenci i monitoringa/administracije. Takode, ovaj servis nasleduje sve dobre osobine virtuelne infrastrukture oblaka kako u pogledu funkcija, tako i u pogledu ekonomicnosti. Na primer: usluge oporavka baza podataka (i složenih aplikacija) u oblaku su najmanje 3-4 puta jeftinije nego u sopstvenoj izvedbi korisnika.Materijali 

Najčešća pitanja