Bezbednosno rešenjeBezbedna razmena podataka


Rešenje za bezbednu razmenu poslovnih podataka u COMING cloud-u vam omogucava bezbednu razmenu svih vrsta sadržaja sa ostalim ucesnicima u organizaciji ili sa okruženjem.Materijali 

Najčešća pitanja 

O rešenju:


Poslovni sadržaj mogu predstavljati poruke elektronske pošte, fajlovi (dokumenti) svih mogucih tipova, bez ogranicenja velicine, kao i podaci iz razlicitih aplikativnih izvora. Razmena sadržaja uz upotrebu ovog rešenja je kriptografski zašticena i dodatno osigurana korišcenjem jednokratnih lozinki. Pri tome servise se potpuno integriše u korisnicko okruženje (Outlook klijent, S/FTP servisi i dr.). Saznaj višeFunkcionalnost:


Elektronska pošta je servis bez koga je danas nezamisliv rad bilo kog preduzeca. Medutim, servis u osnovnom obliku, kako se najcešce isporucuje, nije bezbedan. Sadržaj može biti presretnut, kopiran, izmenjen i zloupotrebljen. COMING servis za bezbednu razmenu sadržaja omogucava da se sva elektronska pošta, ili njen najosetljiviji deo, potpuno zaštiti kriptografskim metodama i da bude necitljiva bilo kom neovlašcenom korisniku. Rešenje se potpuno integriše u poznate alate (Outlook) i krajnje je jednostavno za korišcenje. Pri tome, spoljašnji korisnici ne moraju da poseduju ništa od dodatnog softvera sem internet brauzera da bi primili ili poslali poštu. Obim dodatnih fajlova („atacmenta“) nije nicim ogranicen, što znatno olakšava komunikaciju i ne zahteva nikakve posebne alate za transfer fajlova velikog obima. Saznaj višeEkonomičnost:


Rešenje svoju ekonomiju i produktivnost duguje bešavnoj integraciji u vaše radno okruženje – postojece nebezbedno okruženje uz minimalne dodatne funkcije pretvara u potpuno bezbedno. S druge strane, ne morate da investirate u infrastrukturu i licence, vec servis placate prema broju korisnika svakog meseca. Broj može da varira i na gore i na dole, tj. placate samo ono što koristite. Pri tome postoji garantovani obim razmene sadržaja, a dodatni protok se tarifira na uobicajeni nacin kao i za sve ostale servise u COMING oblaku. Saznaj više


Materijali 

Najčešća pitanja