Rešenja za komunikaciju i kolaboracijuSkype for Business usluga u cloudu


Skype for Business rešenje predstavlja servis ciji je cilj objedinjavanje svih komunkacija jedne kompanije kroz jedan sistem.Materijali 

Najčešća pitanja 

O rešenju:


Skype for Business predstavlja Microsoft-ovo rešenje za objedinjene komunikacije putem koga se krajnjim korisnicima pruža servis za komunikaciju putem chat-a, kao i audio i video komunikacija. Rešenje je prisutno na tržištu duže vreme prvo formi Office Communicator-a, zatim Lync Server-a i u poslednjoj verziji Skype for Business rešenja.Funkcionalnost:


Komunkacija zaposlenih unutar Skype for Business rešenja je realizovana kroz jedan sistem, obezbeduje se integracija sa pratecim servisma Microsoft platforme, poput Office-a, Exchange-a, Sharepoint-a i mogucnost uspostavljanja federacije sa bliskim kompanijama.Ekonomičnost:


Smanjenje direktnih troškova komunikacije jedan je od razloga zbog kojeg se mnoge kompanije odlucuju za prelazak na sisteme objedinjenih komunikacija. Korišcenjem Skype for Business rešenja kompletna komunikacija izmedu zaposlenih je besplatna. Korisnicima Skype for Business servisa na raspolaganju je i mogucnost federacije sa kompanijama sa kojima tesno saraduju. Federacijom izmedu kompanija obezbeduje se besplatna komunikacija njihovih zaposlenih.

Korišcenjem Skype for Business rešenja moguce je ostvariti velike uštede u troškovima zaposlenih koji su na poslovnim putovanjima, jer se njihovi pozivi tarifiraju kao lokalni.

Kompanije koje su implementirale Skype for Business rešnje beleže uštede u troškovima poslovnih putovanja. Naime, uz primenu ove tehnologije moguce je uspostavljati video-konferencijske veze visokog kvaliteta, tako da je potreba za poslovnim putovanjima znacajno smanjena.


Materijali 

Najčešća pitanja