Bezbedna razmena podataka

Rešenje za bezbednu razmenu poslovnih podataka u COMING cloud-u vam omogućava bezbednu razmenu svih vrsta sadržaja sa ostalim učesnicima u organizaciji ili sa okruženjem.

Materijali
Pogledajte materijale
Pitanja?
Najčešća pitanja
Kako do rešenja?
Kontaktirajte nas

O rešenju

Poslovni sadržaj mogu predstavljati poruke elektronske pošte, fajlovi (dokumenti) svih mogućih tipova, bez ograničenja veličine, kao i podaci iz različitih aplikativnih izvora. Razmena sadržaja uz upotrebu ovog rešenja je kriptografski zaštićena i dodatno osigurana korišćenjem jednokratnih lozinki. Pri tome servise se potpuno integriše u korisničko okruženje (Outlook klijent, S/FTP servisi i dr.).

Sama usluga se sastoji od tri ključne komponente:

  • Servisa za razmenu sadržaja;
  • Dodatnih bezbednosnih servisa;
  • Sredstava za integraciju sa vašim poslovnim aplikacijama (ERP sistemi, baze podataka i dr.).

Servis se integriše u infrastrukturu aktivnih direktorijuma (AD, LDAP) i omogućava definisanje polisa kojima se odredjuju korisnička prava u pogledu pristupa zaštićenim sadržajima. Servis može biti potpuno u COMING oblaku, ili, razdvojen na dva segmenta: DMZ u oblaku, a sam servis za razmenu dokumenata u vašoj internoj mreži. Integracijom sa dodatnim bezbednosnim servisima sprečava se, na primer, slanje poverljivog sadržaja korisnicima koji na njega nemaju pravo, provera sadržaja na prisustvo zlonamernog koda i sl.

Funkcionalnost

Elektronska pošta je servis bez koga je danas nezamisliv rad bilo kog preduzeća. Medjutim, servis u osnovnom obliku, kako se najčešce isporučuje, nije bezbedan. Sadržaj može biti presretnut, kopiran, izmenjen i zloupotrebljen. COMING servis za bezbednu razmenu sadržaja omogućava da se sva elektronska pošta, ili njen najosetljiviji deo, potpuno zaštiti kriptografskim metodama i da bude nečitljiva bilo kom neovlašćenom korisniku. Rešenje se potpuno integriše u poznate alate (Outlook) i krajnje je jednostavno za korišćenje. Pri tome, spoljašnji korisnici ne moraju da poseduju ništa od dodatnog softvera sem internet brauzera da bi primili ili poslali poštu. Obim dodatnih fajlova („atačmenta“) nije ničim ograničen, što znatno olakšava komunikaciju i ne zahteva nikakve posebne alate za transfer fajlova velikog obima.
DMZ u oblaku pruža korisniku citav niz prednosti u odnosu na uobičajena rešenja: Pored bezbedne razmene elektronske pošte servis omogućava deljenje i razmenu sadržaja integracijom sa standardnim servisima kao što su FTP i SFTP, upravljanje i praćenje (registrovanje) svih transakcija razmene sadržaja, čime se obezbedjuje potpuna sledljivost.

Za potpunu zaštitu elektronske razmene dokumenata izmedju aplikacija (sopstvenih i tudjih) postoji modul za integraciju aplikacija – sva razmena se kriptografski štiti, čime postaje nečitljiva za neovlašćene korisnike.

Primeri korišćenja su brojni:

  • Razmena medicinskih podataka;
  • Razmena dokumenata sa osiguravajućim kompanijama;
  • Razmena dokumenata (naloga, izvoda i sl.) sa bankama;
  • Sigurna razmena poverljivih tehnicko-tehnoloških dokumenata vezanih za proizvodnju.

Servis se uspešno integriše i sa ostalim rešenjima u oblaku ako ih posedujete (na primer: Office 365 i sl.).
Rešenje podržava standarde vezane za bezbednost: PCI-DSS, FISMA, HIPAA i druge.

Ekonomičnost

Rešenje svoju ekonomiju i produktivnost duguje bešavnoj integraciji u vaše radno okruženje – postojeće nebezbedno okruženje uz minimalne dodatne funkcije pretvara u potpuno bezbedno. S druge strane, ne morate da investirate u infrastrukturu i licence, već servis plaćate prema broju korisnika svakog meseca. Broj može da varira i na gore i na dole, tj. plaćate samo ono što koristite. Pri tome postoji garantovani obim razmene sadržaja, a dodatni protok se tarifira na uobičajeni način kao i za sve ostale servise u COMING oblaku.

Sve operacije implementacije, praćenja i administracije možete poveriti COMING-u čime se u značajnoj meri smanjuje opterećenje i troškovi sopstvenih IT resursa. Izmeštanjem servisa za sigurnu razmenu sadržaja u DMZ u oblaku COMING-a postižu se dodatne uštede i povećava bezbednost razmene.

Materijali

Pitanja

Na koju vrstu podataka se odnosi rešenje?

Rešenje omogućava bezbednu razmenu bilo koje vrste podataka između aplikacija u mreži, sa servisima na internetu, sa servisima u drugim mrežana, između korisničkih naloga i dr. Najčešće se rešenje koristi za pre svega bezbednu komunikaciju putem e-mail servisa, posebno u kompanijama koje elektronski šalju poverljive korisničke podatke.

Šta je od infrastrukture potrebno kako bi se rešenje koristilo?

Infrastruktura za potrebe rada rešenja je izmeštena u COMING cloud što, pored cenove efikasnosti, doprinosi smanjenju kompleksnosti onpremis infrastrukture. COMING garantuje pouzdanost i komforan rad rešenja.

Rešenja

Konačan oblik rešenja za vaše poslovanje je predmet dogovora. Kako bismo razmotrili sve važne parametere za kreiranje zvanične ponude, potrebne su nam konsultacije sa vama. Za konsultacije popunite kontakt formu desno, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem roku.

*

*