Cloud computing

Cloud Computing je tehnologija koj omogućava isporučivanje IT resursa i aplikativnih rešenja na daljinu, putem Interneta, telefonske ili privatne mreže. U COMING Cloud-u je moguće hostovati pojedinačne infrastrukturne servise, kritične poslovne aplikacije ili celovito poslovanja.

Za pouzdan i bezbedan rad korisničkih servisa u Cloudu nije dovoljna samo pouzdana infrastruktura, već je neophodno da iza Clouda stoji i stručni tim. Stručnost je preduslov za pravilno i ekonomski opravdano dimenzionisanje resursa, pružanje operativne podrške korisničkim servisima i garancija za kontinuitet poslovanja naših korisnika. Veliki broj visoko edukovanih inženjera je na raspolaganju našim korisnicima bilo kao konsultantska podrška za razvoj sistema, za preventivnu podršku Cloud sistema ili za incidentnu podršku. Raspoloživost naše podrške je 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

Cloud Computing omogućava:

  • Eliminaciju investicionih troškova
  • Korišćenje samo potrebnih kapaciteta
  • Trenutnu skalabilnost i fleksibilnost resursa
  • Centralizaciju podataka
  • Mobilnost poslovanja