Prilagodljivi infrastrukturni servisi i platforme za razvoj, testiranje i korišcenje aplikacija u cloud-u

COMING cloud infrastruktura, nad kojom smo izgradili infrastrukturne servise i platforme, u potpunosti je redundantna i otporna na pojedinačne otkaze bilo koje komponente, što je garancija za pouzdanost rada servisa. Da biste postali korisnik naših servisa, potrebni su vam samo pristupni uredaji i internet konekcija.

Za siguran i pouzdan rad vaših servisa, COMING cloud vam omogućava pristup preko redudantnih linkova velikog kapaciteta, bez smetnji u radu. Za potrebe vaših servisa mozete iznajmiti potreban broj IP adresa.

COMING cloud obezbeduje vam potpuno izolovanu mrežu za vašu cloud infrastrukturu kako biste se povezali na vaš web sajt, aplikacije s bazom podataka ili da biste uspostavili site to site VPN.

Za bezbednost COMING cloud infrastrukture odgovaraju naš stručni tim i moderne tehnologije koje koristimo za izgradnju i održavanje sistema data centara. U našu poslovnu obavezu spada primena alata i procedura koje vam obezbeduju rad bez zastoja, zaštitu od upada, od korupcije, slučajnog ili namernog gubitka poslovnih podataka.

Naši napori usmereni su na osiguranje uspostavljanja potpune kontrole rizika od prekida rada servisa. Uvodenjem ISO 27001, ustanovili smo procedure za eliminaciju rizika korisnickih servisa u COMING cloud-u.

Korišcenjem COMING cloud servisa eliminišete troškove kupovine licenci za servere, operativne sisteme ili baze podataka. Za infrastrukturu sa operativnim sistemom ili odgovarajucu platformu plaćate mesecči račun usluge, u koji je uračunat i trošak za odgovarajuce licence.

Prednost cloud licenciranja svakako je u tome što koristite samo onaj broj i tip licenci koje su vam u tom trenutku potrebne. Placate iskljucivo ono što ste u prethodnom mesecu koristili, s tim što u svakom trenutku možete da promenite broj licenci.

Još jedna prednost cloud licenciranja jeste i to što uvek koristite najnovije verzije operativnih sistema. Naravno, to nije obavezno, već možete da odaberete bilo koju verziju operativnog sistema za koju i dalje postoji podrška proizvodača.

Kao korisnik COMING cloud servisa, dobijate tehnicki kontakt koji možete da koristite 24 sata dnevno, 365 dana godišnje. Sve informacije o vašem servisu dostupne su vam u svakom trenutku na COMING cloud portalu na kome dobijate nalog čim postanete korisnik.

Infrastrukturni servisi

U COMING cloud-u koristite upravo onolike kapacitete koji su vam potrebni, u trenutku kada su vam potrebni. Visoko performantni procesorski i memorijski kapaciteti raspoloživi su vam u roku od svega nekoliko minuta. Personalizujte pojedinačne virtuelne mašine ili se oslonite na našu uslugu data centar u cloud-u. Na raspolaganju su vam i storage kapaciteti, od kapaciteta SSD diskova visokih performansi, preko performantnih SAS kapaciteta, pa sve do jeftinih resursa diskova velikog kapaciteta, za arhivske i druge potrebe.

Platforma kao servis

Korišcenje platformi za razvoj, testiranje i korišcenje aplikacija u cloud -u sve je popularniji način isporuke aplikacija pre svega zbog ekonomičnosti usluge u odnosu na visinu investicije za izgradnju sopstvene platforme. Korišcenjem platforme na COMING cloud infrastrukturi prenosite na nas odgovornost za pouzdanost rada, kao i obavezu za zanavljanje infrastrukture neophodne za rad vaših servisa.

COMING cloud infrastruktura, nad kojom smo izgradili infrastrukturne servise i platforme, u potpunosti je redundantna i otporna na pojedinačne otkaze bilo koje komponente, što je garancija za pouzdanost rada servisa. Da biste postali korisnik naših servisa, potrebni su vam samo pristupni uredaji i internet konekcija.

Za siguran i pouzdan rad vaših servisa, COMING cloud vam omogućava pristup preko redudantnih linkova velikog kapaciteta, bez smetnji u radu. Za potrebe vaših servisa mozete iznajmiti potreban broj IP adresa.

COMING cloud obezbeduje vam potpuno izolovanu mrežu za vašu cloud infrastrukturu kako biste se povezali na vaš web sajt, aplikacije s bazom podataka ili da biste uspostavili site to site VPN.

Za bezbednost COMING cloud infrastrukture odgovaraju naš stručni tim i moderne tehnologije koje koristimo za izgradnju i održavanje sistema data centara. U našu poslovnu obavezu spada primena alata i procedura koje vam obezbeduju rad bez zastoja, zaštitu od upada, od korupcije, slučajnog ili namernog gubitka poslovnih podataka.

Naši napori usmereni su na osiguranje uspostavljanja potpune kontrole rizika od prekida rada servisa. Uvodenjem ISO 27001, ustanovili smo procedure za eliminaciju rizika korisnickih servisa u COMING cloud-u.

Korišcenjem COMING cloud servisa eliminišete troškove kupovine licenci za servere, operativne sisteme ili baze podataka. Za infrastrukturu sa operativnim sistemom ili odgovarajucu platformu plaćate mesecči račun usluge, u koji je uračunat i trošak za odgovarajuce licence.

Prednost cloud licenciranja svakako je u tome što koristite samo onaj broj i tip licenci koje su vam u tom trenutku potrebne. Placate iskljucivo ono što ste u prethodnom mesecu koristili, s tim što u svakom trenutku možete da promenite broj licenci.

Još jedna prednost cloud licenciranja jeste i to što uvek koristite najnovije verzije operativnih sistema. Naravno, to nije obavezno, već možete da odaberete bilo koju verziju operativnog sistema za koju i dalje postoji podrška proizvodača.

Kao korisnik COMING cloud servisa, dobijate tehnicki kontakt koji možete da koristite 24 sata dnevno, 365 dana godišnje. Sve informacije o vašem servisu dostupne su vam u svakom trenutku na COMING cloud portalu na kome dobijate nalog čim postanete korisnik.