Infrastrukturni servisi

Pouzdani, skalabilni, fleksibilni, ali pre svega infrastrukturni servisi po meri vašeg poslovanja.

Materijali
Pogledajte realizovane projekte
Pitanja?
Najčešća pitanja
Kako do rešenja?
Kontaktirajte nas

O servisu

COMING cloud Infrastruktura je bazirana na najsavremenijoj virtualizacionoj platformi. Visoko performantni procesorski i memorijski kapaciteti su vam na raspolaganju u najkraćem roku.

 

Storidž kapaciteti vam omogućavaju izbor diskovnih resursa od SSD diskovnih kapaciteta visokih performansi, preko performantnih SSD acceleratid kapaciteta, pa sve do diskovnih resursa visokog kapaciteta, za arhivske i druge potrebe.

 

COMING cloud infrastruktura je u potpunosti redudantna i otporna na pojedinačne otkaze bilo koje komponente na cloud platformi.

Funkcionalnost

Za siguran i pouzdan rad vaših servisa COMING cloud vam omogućava pristup preko redudantnih linkova velikog kapaciteta, tako da može da zadovolji i vaša vršna opterećenja, bez smetnji u radu. Za potrebe vaših servisa možete iznajmiti potreban broj IP adresa.

 

COMING cloud se zasniva na alatima i procedurama koji omogućavaju rad korisnika bez zastoja, zaštitu od upada i zaštitu korisničkih podataka bilo od korupcije, slučajnog ili namernog gubitka.

Ekonomičnost

Za razliku od kupovine sopstvene IT infrastrukture za koju je neophodno izdvojiti značajna finansijska sredstva, COMING cloud vam omogućava rad bez investicija po obimu korišćenja, što je daleko finasijski isplativije. U cloud-u značajno smanjujete svoje operativne troškove, kao što je električna energija, održavanje infrastrukture, kao i za stručne resurse koje bi morali da posedujete u većem obimu.

 

Licence za operativni sistem baze podataka i za razne aplikativne servise ne morate kupovati i plaćati skupu podršku, već ih iznajmljujete i plaćate na mesečnom nivou, a mozete ih po potrebi posla povećavati i smanjivati, čime ćete ostvariti značajne uštede.

Namenske virtuelne mašine

Materijali
Pogledajte realizovane projekte
Pitanja?
Najčešća pitanja
Rešenja
Kako do rešenja?

O servisu

COMING cloud infrastruktura vam omogućava da na brz način iznajmite pojedinačne virtuelne mašine potrebnih memorijskih, procesorskih i diskovnih kapaciteta , skrojenih po vašim potrebama, garantujući vam neprekidne operacije. Mašine u našem cloud-u mogu da imaju bilo koju kombinaciju resursa tj korišćenje memorije, procesora i diskovnih kapaciteta nije medjusobno uslovljeno.

 

Namensku virtuelnu mašinu možete koristiti i sa:

 

 • Windows operativnim sistemom – bilo koja verzija koja i dalje ima podršku;
 • Linux operativnim sistemom;
 • Windows server licencom;
 • SQL server licencom.

 

Koristi od korišćenja namenskih virtuelnih mašina u COMING cloud-u:

 

 • Nema kapitalnih investicija u infrastrukturu i licence za OS;
 • Jednostavno povećanje ili smanjenje resursa u upotrebi;
 • Plaćanje samo onih resursa koji su zaista u upotrebi;
 • Garantovana pouzdanost rada servisa;
 • Nema troškova zanavljanja infrastrukture;
 • Visok nivo bezbednosti;
 • Visok nivo stručnosti COMING tima za podršku rada servisa.

 

Funkcionalnost

Za korišcenje servisa su vam potrebni pristupni uredjaji i odgovarajuća internet konekcija. Naš tim se brine o infrastrukturi koju koristite i u tom smislu može da vam pomogne oko optimalnog dimenzionisanja servisa i alarmiranja u slučaju preopterećenja resursa ili nedovoljne iskorišćenosti resursa u toku korišćenja servisa. Mi nemamo uvid u poslovne aplikacije i podatke sa kojima operišete na našoj infrastrukturi.

Ekonomičnost

Servis namenske virtuelne mašine u cloudu predstavlja ekonomičnu alternativu izgradnji sopstvene infrastrukture koja bi podrazumevala investiciju u uredjivanje i opremanje sopstvene lokacije datacentra, kao i kasnije operativne troškove održavanja datacentar infrastrukture. Ekonomičnost se postiže zahvaljujući tome što je usluga realizovana na deljenoj fizičkoj infrastrukturi koja se logički segmentira korišćenjem tehnologija softverske virtuelizacije resursa, a korišcenje se tarifira isključivo po utrošenim resursima.

Privatni data centar u cloud-u

Vaše privatno parče clouda.

Materijali
Pogledajte realizovane projekte
Pitanja?
Najčešća pitanja
Rešenja
Kako do rešenja?

O servisu

Usluga Privatni datacentar u cloudu omogućava iznajmljivanje odredjene količine procesorskih, memorijskih, diskovnih i mrežnih resursa koji su vam na raspolaganju za dodelu virtuelnim serverima i kreiranje privatnih, medjusobno povezanih mrežnih segmenata koji su logički izolovani unutar COMING cloud infrastrukture.

Na ovaj način možete dobiti vaš privatni komad clouda, koji po dostupnim funkcionalnostima, fleksibilnosti i elastičnosti prevazilazi mogućnosti on-premise infrastrukture, a sve iznajmljene resurse možete dinamički povećavati i smanjivati u skladu sa vašim trenutnim potrebama.

Funkcionalnost

Nakon dodele procesorskih, memorijskih i diskovnih resursa, vaši virtuelni serveri se povezuju na odgovarajući mrežni segment i podešavaju im se mrežni parametri poput IP adrese i default gateway-a. Saobraćaj izmedju segmenata se može opciono filtrirati korišćenjem firewall usluge, čime je moguće dodatno izolovati servere u različitim segmentima ili odvojiti interne od servera javno dostupnih na Internetu kreiranjem izdvojenog DMZ segmenta mreže.

Ekonomičnost

Usluga privatni datacentar u cloudu predstavlja ekonomičnu alternativu izgradnji sopstvene infrastrukture koja bi podrazumevala investiciju u uredjivanje i opremanje sopstvene lokacije datacentra, kao i kasnije operativne troškove održavanja datacentar infrastrukture. Ekonomičnost se postiže zahvaljujući tome što je usluga realizovana na deljenoj fizičkoj infrastrukturi koja se logički segmentira korišćenjem tehnologija softverske virtuelizacije resursa, a korišćenje se tarifira isključivo po utrošenim resursima.

Storage kao servis

Od flash do SSD storidž diskova u cloud-u.

Materijali
Pogledajte realizovane projekte
Pitanja?
Najčešća pitanja
Rešenja
Kako do rešenja?

O servisu

Servis podrazumeva korišćenje storage kapaciteta u COMING cloud-u. Naša infrastruktura sadrži visokoperformantne i pouzdane storidž sisteme koji vam garantuju stopostotnu zaštitu podataka bez mogućnosti gubitaka i u katastrofalnim situacijama.

 

Na primarnom Tear 1 SAN storidžu vam obezbedjujemo visokoperformantne SSD accelerated storidž kapacitete za sve vaše aplikacije sa visokim nivoom redudantnosti na nivouu diskovnog prostora, kontrolera i mrežne povezanosti.

 

Sekundarni Tear 2 stoidž služi za replikaciju sadržaja sa primarnog storidža pa tako da su vaši podaci višestruko obezbedjeni i za najneverovatniji slučaj otkaza visokopouzdanog primarnog storidža.

Funkcionalnost

Servis je jednostavan za korišćenje. Sve što vam je potrebno za korišćenje servisa je pristupni uredjaj i odgovarajuća internet konekcija. Kao korisnik ovog servisa imaćete direktni kontakt odgovornog tehničkog lica koje vam stoji na raspolaganju u procesu dimenzionisanja ali i korišćenja servisa.

Ekonomičnost

Uslovi poslovanja u našoj zemlji su takvi da se često susrećemo sa kompanijama koje koriste dotrajale sorage uredjaje za smeštanje i operisanje sa kritičnim poslovnim podacima. Novi, uredjaji, edukacija zaposlenih za rad sa novim tehnologijama, kompatabilnost čitave IT infrastrukture i mnogi drugi elementi utiču na visoku cenu izgradnje, održavanja i korišćenja savremenih poslovnih storage servisa. U COMING cloud-u je moguće koristiti storage kapacitete po svim svetskim standardima za mnogo manje novca nego u slučaju ovakve onpremis instalacije.

Infrastruktura na zahtev

Umesto kupovine, iznajmite sve potrebne računarske resurse i podršku za potrebe rada Vašeg start up-a, za potrebe organizacije treninga ili realizacije jednokratnih dogadjaja ili projekata u COMING cloud-u.

Materijali
Pogledajte realizovane projekte
Pitanja?
Najčešća pitanja
Rešenja
Kako do rešenja?

O servisu

COMING cloud vam daje mogućnost da za skupove sa ograničenim trajanjem, kao sto je EUROSONG 2008, Univerzijada 2009 u Beogradu ili konferencija, da u kratkom roku organizujete IT podršku iznajmljivanjem usluge u cloud-u. Usluga je ekonomično rešenje i za rad Vašeg start up-a ili bilo kakvog rada koji zahteva pouzdanu korisničku platformu. Korišćenjem VDI (virtual desktop infrastructure) usluge možete dobiti svu podršku od iznajmljivanja desktop okruženja, od iznajmljivanja tankih klijenata, preko serverskih resursa, raznih aplikacija pa sve do stručne podrške za vreme korišćenja usluge.

 

Pored toga možete iznajmljivati resurse u cloudu za organizaciju treninga i obuka za svoje osoblje bilo da je učionica na vašoj lokaciji ili da je iznajmljujete u COMING-u ili trećem mestu.

 

Uslugu je moguće dobiti sa Windows operativnim sistemom – bilo koja verzija koja i dalje ima podršku;

 

 • Linux operativnim sistemom;
 • Windows server licencom;
 • SQL server licencom.

 

Postoji širok spektar primene ove usluge od kampanja koje radite u prodaji i marketingu pa sve do sezonskih aktivnosti koje su ograničenog trajanja.

 

All-in-one Data Centar

 

Ukoliko želite da koristite ovu uslugu sa opremom koja je na vašoj lokaciji možete iznajmiti i portabilni Data Centar u prenosivom racku 8U , gde na raspolaganje dobijate klaster servera koji su virtuelizovani, redudantni sroridž sistem velikih kapaciteta, redudantnu mrežnu i UPS infrastruktiru. Ova usluga je posebno pogodana za preseljenje vašeg data centra ili migraciju na novu infrastrukturu ili istalaciju softvera do isporuke vaše infrastrukture.

 

Ukoliko nemate organizovanu DR infrastrukturu za oporavak od katastrofe (požari poplave…) a imate kopiju svog backupa All-in-one Data Centar uslugu možete koristiti za brz oporavak na ovoj infrastrukturi.

 

Funkcionalnost

Korišćenje ove usluge vam skraćuje vreme do početka korišćenja potrebnih resursa i može se uspostaviti za period jednog, nekolko dana, ali i na duže periode, u zavisnosti od potrebe. Nije neophodno da angažujete sopstvene IT resurse. Uz ovu uslugu dobijate i konsultantsku podršku naših inženjera za planiranje kao i podršku za operativno korišćenje sa garancijim da će servis raditi bez zastoja.

Ekonomičnost

Umesto kupovine skupih IT resursa, za samo deo ovih sredstava možete iznajmiti svu potrebnu opremu, neophodne resurse i uz to dobiti punu profesionalnu uslugu.

Materijali

Pitanja

Čemu služe infrastrukturni servisi u cloud-u?

Infrastrukturni servisi u cloud-u su pre svega podrška u vidu potrebne infrastrukture za rad vaših poslovnih servisa. Na popularnosti dobijaju pre svega zbog ekonomičnosti u odnosu na kupovinu sopstvene infrastrukture. Korisnici COMING cloud infrastrukturnih servisa koriste servise za rad pojedinačnih servisa, za testiranje i produkciju. Servisi se koriste za projekte jednokratne prirode, nakon kojih prestaje potreba za korišćenjem servisa, ali je i sve veći broj korisnika koji iznajmljuju infrastrukturne resurse za izgradnju kompanijskog data centra u loud-u, upravo zbog ekonomičnosti.

Da li COMING ima uvid u podatke koji se smeštaju na cloud infrastrukturi?

Ne. COMING tim prati iskorišćenost infrastrukturnih servisa i upozorava na eventualnu neiskorišćenost ili preopterećenost infrastrukture. COMING tim nema uvid u poslovne informacije i aplikacije koje koristite na COMING cloud infrastrukturi.

 

Da li je moguće iznajmiti virtuelnu mašinu sa bilo kakvim karakteristikama?

Da. COMING cloud infrastruktura je tako konfigurisana da vam daje mogućnost iznajmljivanja mašina bilo kakvih karakteristika, dakle ne postoji bilo kakvo uslovljenost između broja mašina, potrebne memorije, potrebnih vCPU-a ili kapaciteta diska.

Da li su potrebni kapaciteti virtuelnih mašina u cloud-u jednaki kapacitetima onpremise virtuelnih mašina za rad istih servisa? Kako se pravilno dimenzionišu kapaciteti mašina u cloud-u?

Ne. Kapaciteti virtuelnih mašina u cloud-u se često značajno manji u odnosu na kapacitete onpremise virtuelnih mašina za rad istih servisa. Ovo se dešava pre svega zbog ukupne performantnosti data centara u COMING cloud-u, koja je najčešće veća od ukupne performantnosti infrastrukture kompanija korisnika.
Na osnovu iskustva, COMING tim može da vam pomogne u pravilnom dimenzinisanju kapaciteta mašina za rad vaših servisa. Servisi u upotrebi se takođe prate, pa tako možete da očekujete da će vas COMING tim upozoriti na nedovoljnu iskorišćenost ili preopterećenost vaših virtuelnih mašina.

Kako se menjaju kapaciteti virtuelnih mašina u upotrebi?

Kapacitete mašina u upotrebi možete da promenite gotovo trenutno otvaranjem novog tiketa na COMING cloud portalu, na kome, kao korisnik COMING cloud servisa, dobijate nalog, ili pozivom na broj tehničkog lica zaduženog za komunikaciju sa vama.

 

Kako se tarifiraju resursi u privatnom datacentru u cloudu?

Svi resursi se tarifiraju po iskorišćenju (pay-as-you-go), a opciono je moguće izvršiti i rezervaciju dodatnih resursa za potrebe budućih proširenja.

Kako mogu povezati lokalnu mrežu sa svojim privatnim datacentrom u cloudu?

Vaš privatni datacentar u cloudu možete povezati sa korisnicima i svojom postojećom infrastrukturom preko L3VPN ili Site-to-Site VPN konekcije, tako da on predstavlja prirodnu ekstenziju vaše lokalne mreže.

Kako se mobilni korisnici mogu povezati na privatni datacentar u cloudu?

Mobilni korisnici se na vaš privatni datacentar u cloudu mogu povezati na bezbedan način sa bilo koje lokacije korišćenjem VPN klijenta.

Čemu služe infrastrukturni servisi u cloud-u?

Infrastrukturni servisi u cloud-u su pre svega podrška u vidu potrebne infrastrukture za rad vaših poslovnih servisa. Na popularnosti dobijaju pre svega zbog ekonomičnosti u odnosu na kupovinu sopstvene infrastrukture. Korisnici COMING cloud infrastrukturnih servisa koriste servise za rad pojedinačnih servisa, za testiranje i produkciju. Servisi se koriste za projekte jednokratne prirode, nakon kojih prestaje potreba za korišćenjem servisa, ali je i sve veći broj korisnika koji iznajmljuju infrastrukturne resurse za izgradnju kompanijskog data centra u loud-u, upravo zbog ekonomičnosti.

Da li COMING ima uvid u podatke koji se smeštaju na cloud infrastrukturi?

Ne. COMING tim prati iskorišćenost infrastrukturnih servisa i upozorava na eventualnu neiskorišćenost ili preopterećenost infrastrukture. COMING tim nema uvid u poslovne informacije i aplikacije koje koristite na COMING cloud infrastrukturi.

Šta sve podrazumeva ova usluga i kada se koristi?

Kao što joj ime kaže, usluga se koristi za potrebe realizacije jednokratnih projekata ili događaja koji zahtevaju angažovanje značajnih IT resursa. Usluga može da podrazumeva samo korišćenje odgovarajućih infrastrukturnih kapaciteta u COMING cloud-u, ali može da podrazumeva osposobljaanje radnih stanica za operatere na projektu /događaju sa svom potrebnom opremom, infrastrukturmo i softverom.

Rešenja

Kako biste počeli sa korišćenjem poslovnih rešenja u COMING cloud-u potrebni su vam pristupni uređaji (bilo koji uređaji koje koristite u poslovanju – desktop, laptop računari, tableti, mobilni uređaju..) i internet konekcija.

Konsultacije sa vama su nam potrebne i kako bismo definisali cenu implementacije rešenja za vaše potrebe. Za konsultacije popunite formu desno.

*

*