Platforma kao servis

Pouzdani, skalabilni, fleksibilni, ali pre svega infrastrukturni servisi sa odgovarajućim operativnim sistemom ili bazom podataka po meri vašeg poslovanja.

Materijali
Pogledajte realizovane projekte
Pitanja?
Najčešća pitanja
Kako do rešenja?
Kontaktirajte nas

O servisu

Platforma kao usluga doživljava procvat medju cloud servisima i u svetu i kod nas. Podrazumeva korišćenje potrebne infrastrukture sa odgovarajućim operativnim sistemom ili bazom podataka za razvoj, testiranje, produkciju i upravljanje aplikacijama. Servis je sve popularniji iz razloga što vam omogućava visoku performantnost u radu aplikacija bez potrebe za izgradnjom i održavanjem kompleksnih sistema za istu svrhu sa sopstvenim resursima.

Funkcionalnost

Izgradjena na najsavremenijim tehnologijama virtuelizacije, bezbednosti i mobilnosti, platforma kao usluga u COMING cloud-u je garancija za komforan i pouzdan rad vaših aplikacija i baza podataka.

 

Najcešći način upotrebe ovog servisa je upravo razovj, testiranje i produkcija aplikacija. Vaše aplikacije u COMING cloud-u mogu služiti vašim zaposlenim, ali, ukoliko se bavite softverskim inženjerstvom, i vašim korisnicima. Odabirom ovog servisa osiguravate visok nivo bezbednosti aplikacija pa tako jednostavnu isporuku vaših aplikacija na bilo kom uredjaju u bilo koje vreme.

 

Takodje čest način upotrebe ovog servisa je kao baza podataka u cloud-u.

Ekonomičnost

Bilo da servis koristite za potrebe vaše aplikacije ili kao bazu podataka, i odgovarajući operativni sistem i odgovarajuća baza podataka koja vam je potrebna su licencirani po cloud modelima licenciranja. Servis plaćate na mesečnom nivou u zavisnosti od infrastrukturnih kapaciteta i broja i tipa licenci u upotrebi.

 

Uz ovaj servis možete, pre investicije u opremu i licence da istestirate rad svojih aplikacija i napravite jasnu procenu potreba za resursima. U zavisnosti od vaših poslovnih potreba i sada realne ocene potrebe za resursima, računica može biti na strani kupovine sopstvene infrastrukture, ali je ona ipak u najvećem broju slučajeva na strani cloud-a.

Bezbedna isporuka aplikacija

Publikujte vaše aplikacije na Internetu na bezbedan način.

Materijali
Pogledajte realizovane projekte
Pitanja?
Najčešća pitanja
Rešenja
Kako do rešenja?

O servisu

Od savremenih aplikacija se danas očekuje da poseduju visok nivo raspoloživosti, da budu javno dostupne na Internetu i pritom sigurne od napada malicioznih korisnika. COMING za potrebe publikovanja vaših aplikacija na Internetu nudi uslugu bezbedne isporuke aplikacija, realizovanu korišćenjem visoko raspoloživog klastera specijalizovanih uredjaja, koji prihvataju upite od krajnjih korisnika, vrše bezbednosne provere i zatim ravnomerno distribuiraju verifikovane upite na vaše aplikativne servere.

Funkcionalnost

Usluga bezbedne isporuke aplikacija u COMING cloudu obezbedjuje:

 

  • Optimizaciju performansi aplikacije – uključene funkcionalnosti kompresije i keširanja sadržaja, balansiranja saobraćaja na manje opterećene aplikativne servere, kao i mogućnost terminacije i ubrzavanja SSL saobraćaja na samim uredjajima za kontrolu isporuke aplikacija.
  • Visoku pouzdanost aplikacije – uredjaji za kontrolu isporuke aplikacija kontinualno monitorišu dostupnost vaših aplikativnih servera i ukoliko detektuju otkaz nekog od servera, automatski preusmeravaju saobraćaj na preostale aktivne servere.
  • Zaštitu aplikacije od zlonamernih napada – realizovana pomocu Web Application Firewall (WAF) funkcionalnosti koja pruža L7 zaštitu aplikacija, uključujući i detekciju i ublažavanje DDoS napada, zaštitu od brute force napada, OWASP top 10 bezbednosnih pretnji i zero-day napada.

Ekonomičnost

Usluga bezbedne isporuke aplikacija omogućava jednostavno i za krajnje korisnike neprimetno skaliranje kapaciteta vaše aplikacije smanjivanjem ili povećavanjem broja aplikativnih servera na koji se distribuiraju upiti krajnjih korisnika. Na ovaj način se raspoloživi kapacitet aplikacije može uskladiti sa očekivanim opterećenjem u odredjenim vremenskim intervalima, koje obično nije konstantno tokom cele godine – npr. aplikacija može trpeti veće opterećenje krajem godine i manje opterećenje tokom sezone letnjih odmora. Na ovaj način se ekonomičnost postiže bez uticaja na performanse, jer se broj vaših aktivnih aplikativnih servera uskladjuje sa stvarnim potrebama i izbegavate plaćanje resursa koji se aktivno ne koriste.

Baze podataka kao servis

Baze podataka i/ili njihove kopije u oblaku.

Materijali
Pogledajte realizovane projekte
Pitanja?
Najčešća pitanja
Rešenja
Kako do rešenja?

O servisu

Baze podataka su osnovni gradivni blok svih transakcionih sistema (ERP, POS i drugi), te su njihova raspoloživost i adekvatne performanse od kritične važnosti za rad takvih sistema i poslovanje preduzeće uopšte. U COMING cloud infrastrukturi je moguće iznajmiti i koristiti baze podataka visokih performansi i raspoloživosti po razumnoj ceni. Osnovni proizvodi u ponudi su Microsoft SQL Server (sve edicije, od besplatne Express do Enterprise), kao i slobodno dostupni MySQL i PostgresSQL. Za nove web aplikacije dostupne su po zahtevu i vodeće NonSQL baze.

Funkcionalnost

Baza podatka kao servis ima nekoliko svojih varijanti:

 

  • primarna baza podataka i usluge bekapa podataka (potpuni i log bekap) u oblaku,
  • replika baze podataka u oblaku (sa podvarijantama za visoku raspoloživost; na primer: Microsoft SQL Server grupe raspoloživosti),
  • replika važnih tabela.

 

Ova usluga može, takode, biti komponenta složenijih usluga, kao što su SAP ERP u oblaku (ili njegovo oporavak kao usluga) ili MS Dynamics NAV/CRM. Bez obzira što kod ovih usluga sama baza podataka ostaje manje vidljiva za korisnika, obezbeden je isti nivo raspoloživosti, bezbednosti i performansi kao i za samostalne servise za baze.

Ekonomičnost

Ekonomičnost usluge se ogleda u mogućnosti da više korisnika na potpuno bezbedan način dele istu instancu servera baza podataka i samim tim se na više njih raspodeljuju troškovi licenci i monitoringa/administracije. Takode, ovaj servis nasleduje sve dobre osobine virtuelne infrastrukture oblaka kako u pogledu funkcija, tako i u pogledu ekonomičnosti. Na primer: usluge oporavka baza podataka (i složenih aplikacija) u oblaku su najmanje 3-4 puta jeftinije nego u sopstvenoj izvedbi korisnika.

Materijali

Pitanja

Koji operativni sistemi su dostupni u COMING cloud-u?

Na COMING cloud infrastrukturi možete da koristite Linux I Windows operativne sisteme. Moguće je korišćenje bilo koje verzije operativnog sistema za koji proizvođač pruža podršku.

Za koju namenu se koristi ova usluga?

Najveći broj korisnika ove usluge implementira, testira I koristi sopstvene aplikacije na COMING cloud platformi. Usluga je čest izbor kompanija koje se bave softverskim inženjeringom,a imaju potrebu za pouzdanom i bezbednom platformom preko koje je moguća isporuka softvera kao usluge za krajnje korisnike. Neretko je COMING platforma iskorišćena kao platform za bazu podataka.

Na kom mrežnom sloju je moguće vršiti distribuciju saobraćaja ka aplikativnim serverima?

Distribuciju saobraćaja ka aplikativnim serverima je moguće vršiti na sloju 4 mreže (po TCP/UDP portu) ili na sloju 7 mreže (aplikativni nivo, npr. na nivou HTTP/HTTPS protokola).

Koji je minimalan broj aplikativnih servera?

Minimalan broj aplikativnih servera je 1, pri čemu usluga obezbeđuje samo bezbednosnu funkciju, ali je preporuka da korišćenje minimalno 2 aplikativna servera kako bi se mogle koristiti i funkcionalnosti automatskog balansiranja opterećenja i visoke raspoloživosti.

Kako se monitoriše dostupnost aplikativnih servera?

Dostupnost aplikativnih servera se može monitorisati na različite načine, od jednostavne provere mrežne dostupnosti putem ping-a, preko provere mogućnosti uspostave TCP konekcije, do provera dostupnosti na nivou same aplikacije pomoću HTTP/S GET upita.

Da li možete da garantujete performanse i raspoloživost baza podataka u COMING cloud infrastrukturi?

Ugovor sa korisnikom propisuje sve osnovne elemente kvaliteta servisa („SLA“): bezbednost (izolacija od drugih korisnika i zaštita od neovlašćenog pristupa), performanse (na primer: broj SAPS za SAP servise, vreme odziva za određeni broj korisnika (za poznate standardne upite/transakcije), raspoloživost u procentima (standardno: 99,95%), kao i RPO/RTO parametre za oporavak u slučaju otkaza. Korisnik je dodatno zaštićen penalima koje Coming mora da plati u slučaju da ne zadovolji SLA.

Koje su moguće opcije zaštite/povraćaja podataka?

Zavisno od nivoa zaštite koji odabere korisnik može da ima bekap baze podataka u oblaku (obavezno!), udaljenu kopiju (na drugoj lokaciji u oblaku) i/ili, čak, i sopstvenu kopiju iz oblaka na svojoj lokaciji. Pri tome je privatnost korisnika i podataka garantovana. Na zahtev je moguće kriptografski zaštititi podatke (i celu bazu). Korisniku se garantuje potpuna nepovredivost sadržaja i vlasništvo nad podacima.

Da li je moguće proveriti kopije bekapovanih podataka?

Proveru kvaliteta servisa i bekapa i samih kopija podataka je moguće izvršiti u bilo kom trenutku na zahtev korisnika ili ovlašćenog revizora. Ako je baza podataka deo složenije usluge oporavka korisničkih servisa u slučaju katastrofe, tada je obezbeđeno redovno testiranje oporavka (uz dokumentovanje).

Da li je moguće značajno poboljšati performanse baza podataka u oblaku?

Coming Cloud infrastruktura sadrži brojne komponente koje su u funkciji poboljšanja i garantovanja odgovarajućih (sa korisnikom ugovorenih) performansi. Jedna od takvih funkcija je sistem za skladištenje podataka potpuno baziran na Flash tehnologiji, koji po razumnoj ceni obezbeđuje višestruko poboljšanje performansi (10X i više). Druga usluga omogućava angažovanje podrške u oblaku (specijalizovanih inženjera) radi optimizacije performansi aplikacija i/ili baza podataka.

U čemu se ova usluga razlikuje od usluga drugih cloud isporučilaca?

Osnovna razlika je u detaljnom, 24 satnom monitoringu i podršci od strane kvalifikovanih inženjera, koji se, naravno, oslanjaju na automatske operacije infrastrukture oblaka, i angažuju se kad god je potrebno izvršiti poboljšanja, pronaći i ukloniti uska grla, obaviti oporavak servisa i, što je najvažnije, omogućiti korisniku pouzdan rad, migraciju sopstvenih rešenja u Coming Cloud ili iz njega na neku drugu lokaciju.

Rešenja

Kako biste počeli sa korišćenjem poslovnih rešenja u COMING cloud-u potrebni su vam pristupni uredjaji (bilo koji uređaji koje koristite u poslovanju – desktop, laptop računari, tableti, mobilni uredjaju) i internet konekcija.

Konsultacije sa vama su nam potrebne i kako bismo definisali cenu implementacije rešenja za vaše potrebe. Za konsultacije popunite formu desno.

*

*