Paket 1

vCPU
1
Kapacitet diska / GB
50
RAM / GB
2
IP adresa
1
Ukupno

Paket 2

vCPU
2
Kapacitet diska / GB
100
RAM / GB
3
IP adresa
1
Ukupno

Paket 3

vCPU
4
Kapacitet diska / GB
200
RAM / GB
6
IP adresa
1
Ukupno

Kreirajte specifikaciju mašine po želji u Coming cloud-u