Paket 1

vCPU
1
Kapacitet diska / GB
50
RAM / GB
2
IP adresa
1
Ukupno

Paket 2

vCPU
2
Kapacitet diska / GB
100
RAM / GB
3
IP adresa
1
Ukupno

Paket 3

vCPU
4
Kapacitet diska / GB
200
RAM / GB
6
IP adresa
1
Ukupno

Kreirajte specifikaciju mašine po želji u Coming cloud-u

Ukupno

Osnovni uslovi korišćenja

  • Navedene cene su u eurima bez PDV-a
  • Usluga se fakturiše na kraju meseca za taj mesec u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja
  • Svako povećanje ili smanjenje korišćenja resursa direktno utiče na povećanje ili smanjenje cene za uslugu
  • Svaki korisnik usluge dobija direktni kontakt sa tehničkim licem koje je zaduženo za pružanje podrške
  • Sve informacije o servisu možete pronaći na COMING cloud portalu