Savremene aplikacije za upravljanje vašim poslovanjem

Poslovna rešenja se u potpunosti prilagodjavaju zahtevima vašeg poslovanja. Rešenja su rezultat upotrebe cloud tehnologija, aplikativnih rešenja, konsultantskog i programerskog rada našeg tima kao i iskustva koje imamo na velikom broju implementacija u različitim industrijama.

Za Vas:

 • Prilagodjavamo poslovna rešenja iz Microsoft Dynamics programa i pružamo ih kao uslugu u COMING cloud-u. Rešenje, odnosno kombinacija rešenja iz našeg portfolia može po potrebi da se integriše sa postojećim alatima koje već koristite u poslovanju. Naš programerski tim je tu da nadogradi postojeće alate sa specifičnim funkcionalnostima i modulima po vašem zahtevu.
 • Migriramo aplikacije koje koristite ili želite da koristite za poslovanje u COMING cloud čime postižete centralizaciju i integraciju informacionog sistema za poslovanje, a uz to dobijate na bezbednosti servisa kojima sada možete da pristupite sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme.
 • Gradimo rešenja uz pomoc Office365 paketa. Rešenje za vas može da bude bazirano samo na Office365 paketu, a može da nastane i kao kombinacija Office365 i drugih Microsoft proizvoda kao i aplikativnih alata drugih proizvodjača.
 • Pružamo podršku čitavom životnom veku poslovnog rešenja

Cilj je da zajedno postignemo rast poslovanja, standardizaciju i optimizaciju poslovnih procesa, kontrolu troškova, smanjenje administracije i logistike i povećanje profita i konkurentske prednosti vaše kompanije.

Poslovna rešenja u COMING cloud-u su obezbedjena od neželjenih upada i hakovanja. Komunikacija se obavlja kriptovanim porukama izmedju pošiljaoca i primaoca. Ulažemo u bezbednost i primenjujemo najbolju praksu u zaštiti informacija ispunjavajuci zahteve ISO 27001.

Elementi koji su stub bezbednosti poslovnih aplikacija u COMING cloud-u su:

 • HTTPS protokol izmedju infrastrukture i klijenta – komunikacija je potpuno zaštićena od neželjenog presretanja poruka i podataka. Zašitita je omogućena kriptovanjem sadržaja preko pouzdanih sertifikata naših servisa tako da je praktično nemoguće da bilo ko procita poruke.
 • Pouzdana i redudantna infrastruktura – omogućava da se operacije nad podacima izvršavaju brzo i bezbedno, da se snimaju kompletne i tačne transakcije, da se, i u slucaju da neka hardverska komponenta pregori, transakcije i procesi nesmetano odvijaju jer je infrastruktura 100% redudantna.
 • Rezervne kopije podataka i servisa (backup) – prave se svaki dan i obezbedjuju mogućnost oporavka podataka i u slučaju katastrofe.
 • Fizičko obezbedjenje i monitoring 24 sata, 365 dana – je komponenta koju imaju samo najbolji, a time i najskuplji, data centri u zemlji i regionu. Ovim je onemogućen bilo koji fizicki upad i narušavanje bezbednosti sistema.
 • Protivpožarni i ostali senzori – omogućavaju pravovremeno javljanje u slučaju požara ili drugih nepogoda kako bi se pokrenula procedura oporavka.

Način i trošak licenciranja zavisi od broja korisnika sistema i plaća se na kraju meseca. To znači ukoliko jedan mesec prijavite da imate manje korisnika koji su pristupali sistemu, tada vam se obračunava manji iznos korišćenja resursa sistema za taj mesec.

 

Microsoft program je u COMING cloud-u licenciran po SPLA modelu koji omogućava da se licence plaćaju na kraju meseca, koliko je potrošeno (promena broja licenci na mesečnom nivou). Moguće je i korišćenje kupljenih Microsoft licenci ukoliko za njih plaćate godišnje održavanje.

Korišćenje poslovnih rešenja u COMING cloud-u podrazumeva korišćenje u potpunosti licenciranih rešenja. Svako poslovno rešenje u COMING cloud-u ima licencirane za:

 • Operativne sisteme za servere i infrastrukturu – Windows operativni sistemi sa više verzija koji su neophodni za rad servisa
 • Bazu podataka (Sql Server) – neophodne za čuvanje podataka poslovnih aplikacija ili korišćenje analitičkih alata za izveštavanje
 • Poslovne aplikacije – kao npr. licence za Dynamics NAV ili licence za Dynamics CRM, Microsoftova poslovna rešenja.
 • Druge licence za servise upravljanja platformom ili backup softverima, itd.

Način i trošak licenciranja zavisi od broja korisnika sistema i plaća se na kraju meseca. To znači ukoliko jedan mesec prijavite da imate manje korisnika koji su pristupali sistemu, tada vam se obračunava manji iznos korišćenja resursa sistema za taj mesec.

Za svako isporučeno rešenje u COMING cloud-u se podrazumeva standardna podrška 8X5 (8 sati u toku dana, 5 radnih dana u sedmici). Ukoliko vam je neophodan viši stepen podrške, tu su modeli 12X6 ili najveći, za najkritičnije sisteme, 24X365 (Non stop).

Podrška i održavanje podrazumevaju:

 • Jednostavnu i jasnu proceduru za kontakt sa našim inženjerskim timom putem telefona, email-a, web-a, u slučaju incidenta ako sistem ne radi.
 • Migriramo aplikacije koje koristite ili želite da koristite za poslovanje u COMING cloud čime postižete centralizaciju i integraciju informacionog sistema za poslovanje, a uz to dobijate na bezbednosti servisa kojima sada možete da pristupite sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme.
 • Gradimo rešenja uz pomoć Office365 paketa. Rešenje za vas može da bude bazirano samo na Office365 paketu, a može da nastane i kao kombinacija Office365 i drugih Microsoft proizvoda kao i aplikativnih alata drugih proizvodjača.
 • Preventivno (plansko) održavanje sistema kako bi se sprečio neželjeni prekid.
 • Odredjeni set aktivnosti u toku meseca radi održavanja sistema: provera logova, shrinkovanje baza podataka, kreiranje backup-a itd.
 • Podrška u procesu upravljanja i korišćenja poslovnih aplikacija.
 • Mogućnost iskorišćenja odredjenog broja sati, koji je uključen u održavanje i podršku, za razvoj novih modula, aplikacija, izveštaja ili eventualno za trening ili dodatnu obuku.
 • Obavezu naših inženjera i konsultanata da se odazovu u odredjenom periodu i da informišu korisnika o statusu rešavanja zahteva ili incidenta.
 • Obavezu naše kompanije da stalno edukuje inženjere i konsultante, te posedovanje odredenih sertifikata neophodnih za rad sa oblastima incidenta ili zahteva.
 • Jasan pregled preko portala ili izveštaja na kraju meseca o statusu svakog zahteva o utrošku sati na incidente, i ostalim bitnim obaveštenjima.
 • Mogućnost postavljanja pitanja za savete i informisanje u vezi dogadjaja i novosti koje organizuje kompanija COMING.

ERP

Enterprise Resource Planing je poslovno informacioni sistem koji objedinjuje sve poslovne procese vaše kompanije i omogućava uvid u sve poslovne transakcije čim se one dese, na osnovu čega se omogućava efikasnije upravljanje kompanijom.

CRM

Customer Relationship Management je sistem za upravljanje odnosima sa kupcima. Projektovan je tako da prati sve interakcije sa postojećim i potencijalnim korisnicima u ciju povećanja produktivnosti procesa prodaje, servisa i marketinga.

ECM

Enterprise Content Management je alat za upravljanje digitalnim poslovnim sadržajem. Predstavlja skup IT funkcija namenjenih kreiranju, upravljanju i korišcenju nestruktuiranih i strukturanih informacija, bez obzira gde se nalaze.

BI

Business Intelligence je alat za poslovno izveštavanje za menadžment kompanije. Korišcenjem ovog alata dobijate tačne i brze informacije o poslovanju na osnovu transakcionih podataka iz ERP sistema.

Analitika u cloud-u

Analitika u cloud-u obuhvata skup kompleksnih servisa: od integracije aplikacija i automatizacije procesa ekstrakcije podataka iz različitih izvora (ETL), do skladišta podataka i analitičkih alata i aplikacija.

Rešenja za arhiviranje

Rešenja za arhiviranje u COMING cloud-u omogućavaju izgradnju bezbednog, ekonomičnog i pouzdanog okruženja za arhiviranje vaše poslovne dokumentacije i medijskog sadržaja.

Namenska aplikativna rešenja

Za potrebe automatizacije poslovnih procesa za koje ne postoje odgovarajući softveri na tržištu, ili su previše skupi i teški za održavanje, možemo da vam ponudimo namenska aplikativna rešenja.

Office 365

Uz Office 365 možete obavljati poslovne aktivnosti sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme, sa desktop računara, tableta ili telefona.

Poslovna rešenja se u potpunosti prilagodjavaju zahtevima vašeg poslovanja. Rešenja su rezultat upotrebe cloud tehnologija, aplikativnih rešenja, konsultantskog i programerskog rada našeg tima kao i iskustva koje imamo na velikom broju implementacija u različitim industrijama.

Za Vas:

 • Prilagodjavamo poslovna rešenja iz Microsoft Dynamics programa i pružamo ih kao uslugu u COMING cloud-u. Rešenje, odnosno kombinacija rešenja iz našeg portfolia može po potrebi da se integriše sa postojećim alatima koje već koristite u poslovanju. Naš programerski tim je tu da nadogradi postojeće alate sa specifičnim funkcionalnostima i modulima po vašem zahtevu.
 • Migriramo aplikacije koje koristite ili želite da koristite za poslovanje u COMING cloud čime postižete centralizaciju i integraciju informacionog sistema za poslovanje, a uz to dobijate na bezbednosti servisa kojima sada možete da pristupite sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme.
 • Gradimo rešenja uz pomoc Office365 paketa. Rešenje za vas može da bude bazirano samo na Office365 paketu, a može da nastane i kao kombinacija Office365 i drugih Microsoft proizvoda kao i aplikativnih alata drugih proizvodjača.
 • Pružamo podršku čitavom životnom veku poslovnog rešenja

Cilj je da zajedno postignemo rast poslovanja, standardizaciju i optimizaciju poslovnih procesa, kontrolu troškova, smanjenje administracije i logistike i povećanje profita i konkurentske prednosti vaše kompanije.

Poslovna rešenja u COMING cloud-u su obezbedjena od neželjenih upada i hakovanja. Komunikacija se obavlja kriptovanim porukama izmedju pošiljaoca i primaoca. Ulažemo u bezbednost i primenjujemo najbolju praksu u zaštiti informacija ispunjavajuci zahteve ISO 27001.

Elementi koji su stub bezbednosti poslovnih aplikacija u COMING cloud-u su:

 • HTTPS protokol izmedju infrastrukture i klijenta – komunikacija je potpuno zaštićena od neželjenog presretanja poruka i podataka. Zašitita je omogućena kriptovanjem sadržaja preko pouzdanih sertifikata naših servisa tako da je praktično nemoguće da bilo ko procita poruke.
 • Pouzdana i redudantna infrastruktura – omogućava da se operacije nad podacima izvršavaju brzo i bezbedno, da se snimaju kompletne i tačne transakcije, da se, i u slucaju da neka hardverska komponenta pregori, transakcije i procesi nesmetano odvijaju jer je infrastruktura 100% redudantna.
 • Rezervne kopije podataka i servisa (backup) – prave se svaki dan i obezbedjuju mogućnost oporavka podataka i u slučaju katastrofe.
 • Fizičko obezbedjenje i monitoring 24 sata, 365 dana – je komponenta koju imaju samo najbolji, a time i najskuplji, data centri u zemlji i regionu. Ovim je onemogućen bilo koji fizicki upad i narušavanje bezbednosti sistema.
 • Protivpožarni i ostali senzori – omogućavaju pravovremeno javljanje u slučaju požara ili drugih nepogoda kako bi se pokrenula procedura oporavka.

Način i trošak licenciranja zavisi od broja korisnika sistema i plaća se na kraju meseca. To znači ukoliko jedan mesec prijavite da imate manje korisnika koji su pristupali sistemu, tada vam se obračunava manji iznos korišćenja resursa sistema za taj mesec.

 

Microsoft program je u COMING cloud-u licenciran po SPLA modelu koji omogućava da se licence plaćaju na kraju meseca, koliko je potrošeno (promena broja licenci na mesečnom nivou). Moguće je i korišćenje kupljenih Microsoft licenci ukoliko za njih plaćate godišnje održavanje.

Korišćenje poslovnih rešenja u COMING cloud-u podrazumeva korišćenje u potpunosti licenciranih rešenja. Svako poslovno rešenje u COMING cloud-u ima licencirane za:

 • Operativne sisteme za servere i infrastrukturu – Windows operativni sistemi sa više verzija koji su neophodni za rad servisa
 • Bazu podataka (Sql Server) – neophodne za čuvanje podataka poslovnih aplikacija ili korišćenje analitičkih alata za izveštavanje
 • Poslovne aplikacije – kao npr. licence za Dynamics NAV ili licence za Dynamics CRM, Microsoftova poslovna rešenja.
 • Druge licence za servise upravljanja platformom ili backup softverima, itd.

Način i trošak licenciranja zavisi od broja korisnika sistema i plaća se na kraju meseca. To znači ukoliko jedan mesec prijavite da imate manje korisnika koji su pristupali sistemu, tada vam se obračunava manji iznos korišćenja resursa sistema za taj mesec.

Za svako isporučeno rešenje u COMING cloud-u se podrazumeva standardna podrška 8X5 (8 sati u toku dana, 5 radnih dana u sedmici). Ukoliko vam je neophodan viši stepen podrške, tu su modeli 12X6 ili najveći, za najkritičnije sisteme, 24X365 (Non stop).

Podrška i održavanje podrazumevaju:

 • Jednostavnu i jasnu proceduru za kontakt sa našim inženjerskim timom putem telefona, email-a, web-a, u slučaju incidenta ako sistem ne radi.
 • Migriramo aplikacije koje koristite ili želite da koristite za poslovanje u COMING cloud čime postižete centralizaciju i integraciju informacionog sistema za poslovanje, a uz to dobijate na bezbednosti servisa kojima sada možete da pristupite sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme.
 • Gradimo rešenja uz pomoć Office365 paketa. Rešenje za vas može da bude bazirano samo na Office365 paketu, a može da nastane i kao kombinacija Office365 i drugih Microsoft proizvoda kao i aplikativnih alata drugih proizvodjača.
 • Preventivno (plansko) održavanje sistema kako bi se sprečio neželjeni prekid.
 • Odredjeni set aktivnosti u toku meseca radi održavanja sistema: provera logova, shrinkovanje baza podataka, kreiranje backup-a itd.
 • Podrška u procesu upravljanja i korišćenja poslovnih aplikacija.
 • Mogućnost iskorišćenja odredjenog broja sati, koji je uključen u održavanje i podršku, za razvoj novih modula, aplikacija, izveštaja ili eventualno za trening ili dodatnu obuku.
 • Obavezu naših inženjera i konsultanata da se odazovu u odredjenom periodu i da informišu korisnika o statusu rešavanja zahteva ili incidenta.
 • Obavezu naše kompanije da stalno edukuje inženjere i konsultante, te posedovanje odredenih sertifikata neophodnih za rad sa oblastima incidenta ili zahteva.
 • Jasan pregled preko portala ili izveštaja na kraju meseca o statusu svakog zahteva o utrošku sati na incidente, i ostalim bitnim obaveštenjima.
 • Mogućnost postavljanja pitanja za savete i informisanje u vezi dogadjaja i novosti koje organizuje kompanija COMING.