Analitika u COMING cloud-u

Obezbedite napredne analitičke alate za pametno poslovanje bez obzira na veličinu ili kupovnu moć vaše kompanije. Konačan oblik COMING cloud analitičkih alata zavisi od zahteva vašeg poslovanja. Usluga podrazumeva plaćanje samo onih resursa koje ste zaista upotrebili u toku meseca, a imate i mogućnost povećanja ili smanjenja resursa po zahtevu.

Materijali
Pogledajte materijale
Pitanja?
Najčešća pitanja
Kako do rešenja?
Kontaktirajte nas

O rešenju

Usluga u osnovnom obliku omogućava iznajmljivanje (korišćenje) servisa za ekstrakciju podatka, skladište podataka i korisničkih alata. Ovo je infrastrukturna osnova za kompletno rešenje koje korisnik može implementirati sam, uz nečiju pomoć ili u potpunosti prepustiti COMING-u.

Alati za integraciju aplikacija i ekstrakciju podataka su Microsoft integracioni servisi, kao i alati nekih drugih isporučilaca. Ekstrakcija može biti u potpunosti usluga u COMING oblaku, ali je u slučaju većeg obima sadržaja ovaj servis moguće instalirati i na vašoj infrastrukturi – pri čemu servis ostaje integrisan u celovito analitičko rešenje u oblaku.

Skladište podatka se zasniva na MS SQL Server analitičkim servisima (verzija 2012 i 2016), sa mogućnošcu korišćenja naprednih in-memory funkcija. Na poseban zahtev dostupan je SAP HANA sistem, kao rešenje za vrlo zahtevne korisnike i postojeće korisnike SAP-a (posebno SAP BW).

Alati krajnjih korisnika su brojni: od MS Excel, Power Pivot, Power BI do Tableau i sličnih.

 

Funkcionalnost

Sve navedene usluge sa konačnim obimom funkcionalnosti su predmet posebnog dogovora, jer su suviše složene (sem ako se isporučuju samo kao infrastruktura) za „a-la-carte“ isporuku. COMING za sve navedene alate obezbedjuje podršku i administraciju.

Analitičke usluge su osnova za pouzdanu analizu poslovanja. Sva postojeća aplikativna rešenja, od ERP za upravljanje poslovnim transakcija, preko CRM za upravljanje kupcima, do POS sistema i sličnih, daju samo ograničen uvid u poslovanje preduzeća. Da bi ste stekli celovitu sliku o poslovanju i omogućili pravovremeno i valjano donošenje odluka neophodan je analitički sistem zasnovan na tehnologiji „skladišta podataka“ u kom agregirate i trajno pamtite podatke iz svih navedenih unutrašnjih, ali i spoljnih izvora.

Takodje, potrebno je korišcenje i univerzalnih analitickih alata, koji pored osnovnih tabelarnih prikaza podataka omogućavaju i grafičke prikaze i složene statističke analize.

Da bi podaci uopšte postali deo skladišta najpre moraju da budu izdvojeni iz ostalih aplikacija, ocišćeni, konsolidovani i po potrebi agregirani. Ovaj ETL proces, zajedno sa izgradnjom modela podataka skladišta je ključ za uspešno korišćenje navedenih tehnologija.

Rešenje (sopstveno ili napravljeno od strane COMING-a) pruža nebrojene prednosti u odnosu na uobičajena rešenja koja se oslanjaju na neintegrisane izvore: analize se mogu dobiti na zahtev, u bilo kom trenutku, izveštaji su konzistentni a izmedju skladišta podataka i krajnjeg korisnika ne postoji posrednik koji učestvuje u kreiranju analiza.

Prednost rešenja u odnosu na rešenje u sopstvenoj infrastrukturi je elastičnost resursa (povećanje kapaciteta na zahtev), pri čemu plaćate uslugu po obimu korišćenih resursa tokom meseca i broju krajnjih korisnika koji koriste analitičke alate.

Ekonomičnost

BI/DW usluga u COMING cloud-u je bar 50% jeftinija nego sopstveno rešenje i omogućava čak i najmanjim korisnicima, koji inace ne bi mogli ni da izgrade sopstvenu infrastrukturu, da koriste savremene analitičke alate. Takoje, napredni statistički alati, koji su predmet posebne ponude, nisu dostupni malim, a vrlo često ni većim preduzećima. Ova usluga COMING-a realizovana na deljivoj infrastrukturi oblaka je često jedina alternativa potpunom odsustvu analitike u poslovanju.

Napredni servisi koji koriste in-memory tehnologiju su dostupni na poseban zahtev i mogu se isporučivati u kraćim vremenskim intervalima. Na primer: izrada prognoze ili klasifikacija kupaca – iznajmljivanje analitičke usluge na par dana mesečno, što dodatno smanjuje troškove korišćenja i omogućava da se iznajme dopunski resursi u slučaju potrebe (i da, pri tome, ostatak vremena ne „zvrje“ prazni).

Materijali

Pitanja

U kom obliku se rešenje isporučuje?

Rešenje je moguce isporuciti kao infrastrukturno (sarži posebno konfigurisanu infrastrukturu za potrebe rada analitickih alata i smeštanja podataka u COMING cloud-u) rešenje. Sa druge strane, moguce je dobiti rešenje u skladu sa vašim zahtevima koje se u potpunosti nalazi u COMING cloud-u.

Koji analitički alati se koriste?

Skladište podatka se zasniva na MS SQL Server analitickim servisima (verzija 2012 i 2016), sa mogucnošcu korišcenja naprednih in-memory funkcija. Na poseban zahtev dostupan je SAP HANA sistem, kao rešenje za vrlo zahtevne korisnike i postojece korisnike SAP-a (posebno SAP BW).

Rešenja

Kako biste počeli sa korišćenjem poslovnih rešenja u COMING cloud-u potrebni su vam pristupni uređaji (bilo koji uređaji koje koristite u poslovanju – desktop, laptop računari, tableti, mobilni uređaji..) i internet konekcija.

U dogovoru sa vama definišemo funkcionalnosti rešenja koje želite da imate u startu, potreban broj korisnika i kapacitet infrastrukture kako bismo mogli da vam prikažemo iznos mesečne nadoknade koju biste plaćali za uslugu.

Konsultacije sa vama su nam potrebne i kako bismo definisali cenu implementacije rešenja za vaše potrebe. Za konsultacije popunite formu desno.

*

*