Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM je Microsoft proizvod iz porodice CRM rešenja. Cloud tehnologije su nam omogućile da vam ponudimo ovo rešenje svetskog glasa kao uslugu u COMING cloud-u. CRM služi brzoj i lakoj evidenciji I korišćenju svih informacija vezanih za prodaju, marketing i servis. Rešenje je intuitivno i web orijentisano.

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management je sistem za upravljanje odnosima sa kupcima. Projektovan je tako da prati sve interakcije sa postojećim i potencijalnim korisnicima, a za cilj ima povećanje produktivnosti poslovnih procesa prodaje, servisa i marketinga, ali i smanjenje logistike. Odlikuju ga napredni alati za izveštavanje i merljivost rezultata procesa.

Materijali
Pogledajte materijale
Pitanja?
Najčešća pitanja
Kako do rešenja?
Kontaktirajte nas

O rešenju

Dynamics CRM je lider i jedno od najbrže rastućih rešenja na tržištu. Ovo rešenje vam omogućava automatizaciju i optimizaciju prodajnog i marketingškog procesa. Rešenje vam omogućava da se izdvojite u moru konkurencije u nivou kvaliteta pružanja usluga kroz dodatne vrednosti za vaše korisnike.

Alat pomaže pospešivanje sledećih poslovnih procesa:

 • Prodaja – rešenje je odličan alat za upravljanje procesima prodaje od nastanka lida (potencijalnog korisnika) preko praćenja mogućnosti poslovanja, prodaje, kreiranja porudžbina do fakturisanja.
 • Marketing – kao osnova za generisanje lidova, pomocu CRM alata je moguće vrlo brzo evidentirati segmente odnosno grupe korisnika prema poslovnim oblastima i vrštiti razne marketinške aktivnosti kao na primer pozive na konferencije, slanje obaveštenja, čestitki, itd.
 • Servis – evidentiranje incidenata, zahteva korisnika ili reklamacija, praćenje statusa predmeta od kreiranja do razrešenja, kreiranje i korišćenje baze znanja.

Za sve ove oblasti postoje moćni alati za izveštavanje koji rade preko web browsera ili su integrisani sa office paketom. Moguće je postavljanje plana odnosno ciljeva, praćenje izvršavanja i razne druge analize.

Funkcionalnost

CRM je alat sa kojim maksimalno automatizujete i optimizujete procese prodaje, marketinga i pružanja usluga/servisa. Pomaže vam u pronalaženju i evidenciji novih prilika za rast poslovanja, a ostale bitne osobine ovog rešenja su intuitivnost, lakoća korišcenja, korišćenje sa bilo koje lokacije i kao i pristupačnost.

 

Bitne funkcionalnosti rešenja po oblastima poslovanja su:

 

 

 • Prodaja – obzirom da je CRM alat intuitivan i lak za korišćenje, prodavci, koji inače ne vole da puno “kucaju”, lako mogu evidentirati nove lidove ili kontakte ili prebaciti sa integrisanog softvera mobilnog telefona na isti mobilni telefon ili neki drugi uredjaj. CRM ih podseća na redovne aktivnosti za sastanak, obaveze i tu na istom mestu se zavode izveštaji.
 • Marketing – jednostavnim selektovanjem se brzo i lako kreiraju marketinški spiskovi kao osnova za razna obaveštenja, treninge, čak i čestitke. Pozivanjem korisnika na konferencije se povećava mogućnost za generisanje lidova, a preko ugradjenih alata za anketiranje je moguće imati razne informacije o segmentima.
 • Servis – omogućava da na jednom mestu skupite i upravljate zahtevima korisnika bilo da se radi o zahtevima za prodaju artikala i usluga, za podršku upravljanja softverom, incidentima npr. prestanku rada uredjaja ili reklamacijama. Na jednostavan način pratite i efikasnost vašeg osoblja i njihovo vreme za popravke i razvoj.

 

Moćni alati CRM-a vam omogućavaju praćenje tzv. “targeta” odnosno ciljeva i ispunjenje istih uz grafičke prikaze i drill down/up sa svih grafikona.

Ekonomičnost

Korišćenje Dynamics CRM rešenja u COMING cloud-u vam donosi višestruke uštede u slučaju da imate mali broj korisnika rešenja, a ušteda je barem duplo veća u slucaju da rešenje koristi veliki broj vaših zaposlenjih u odnosu na kupovinu rešenja za on premise instalaciju.

 

Ako uporedimo troškove korišćenja ovog rešenja na sopstvenoj infrastrukturi i troškove korišćenja COMING cloud usluge prepoznajemo da je usluga uvek ekonomičnija.

U slučaju korišcenja sopstvene infrastrukture potrebno je obezbediti serversku i storage infrastrukturu, Minimalni memorijski zahtevi su 14GB. Pored navedenog potrebni su domen serveri, ostala infrastruktura, inženjer sati za podešavanje sistema kao i kupovina SQL servera. Sa druge strane, korišćenjem usluge u COMING cloud-u, na raspolaganju vam je redudantna, bezbedna i pouzdana infrastruktura. Cena usluge zavisi od resursa i broja licenci u upotrebi što je čini predvidivom. Nema zastoja u radu zbog otkaza opreme, kao ni potrebe za zanavljanjem infrastrukture ili brigom oko kupovine licenci.

 

Ukupni troškovi za rešenje na sopstvenoj infrastrukturi se nikada ne sreću sa troškovima plaćanja usluge. Cloud je dokazano ekonomičniji način isporuke. Naš cilj je da za svoje poslovanje obezbedite optimalno rešenje sa opravdanom cenom. Ukoliko vas rešenje interesuje, spremni smo da vam predočimo sve troškove implementacije, održavanja i korišćenja rešenja za vaše poslovanje.

Rešenje za call centar

Rešenje za call centar na bazi Microsoft Dynamics CRM-a je rešenje za praćenje svih relevantnih podataka o kontaktima (interakcija kroz mail, poziv i dr) kroz hronološke prikaze, za postavljanje i praćenje targeta na nivou call centra i pojedinačnih prodavaca, za timski rad u call centru bez preklapanja poziva i interakcija, za napredno izveštavanje, automatizaciju procesa pružanja korisničke podrške, za celokupno praćenje i podršku radu call centru.

Materijali
Pogledajte materijale
Pitanja?
Najčešća pitanja
Rešenja
Kako do rešenja?

O rešenju

Rešenje je namenjeno kompanijama u čijem poslovanju je od presudnog značaja informisanost korisnika/kupaca koju odlikuje tačnost informacija, brzina informisanja, konstantna komunikacija, potreba za čuvanjem istorijata komunikacije i dr. Rešenje je podrška za celokupan proces komunikacije sa velikim brojem korisnika/kupaca. Konačni oblik rešenja zavisi od vaših specifičnih zahteva.

Funkcionalnost

Rešenje sadrži širok opseg funkcionalnosti koje povezuju prodaju, marketing i pružanje usluga tj korisničku podršku u vašem poslovanju. Uredjivanjem ovih procesa stičete potpun utisak o interesovanjima i mišljenu vaše ciljne grupe, ali i o radu vašeg call centra.

Glavne prednosti ovog rešenja su:

Automatizacija komunikacije sa klijentima – agent beleži svaku svoju interakciju sa klijentom bilo da je u pitanju telefonski poziv ili usluga koja je pružena klijentu. Sve relevantne informacije u vidu vremena interakcije, opisa poziva, trajanja poziva i pridruženih saizvršioca beleže se u vidu aktivnosti koja je direktno povezana sa predmetom klijenta. Takode agenti imaju pred sobom ažurirane mailing liste koje koriste u svakodnevnom radu. Tu su, zatim, mogućnosti u vidu:

 • korišćenja scenarija za uobičajena korisnička pitanja;
 • prioritizacija incidenata na osnovu stepena složenosti kao i eskalacija incidenta do niova supervizora ili experta u području traženog problema;
 • automatske eskalacije bazirane na sistemskim „workflow“-ima koji se aktiviraju kada agent nije u mogućnosti da odgovori ili reši problem;
 • integrisana baza znanja za uobicajena pitanja i podršku koja je centralizovana.

Zaokružena interna komunikacija – ostvarena zahvaljujuci:

 • upravljanju radom izmedju agenata u vidu optimizacije broja zaposlenih kao i preuzimanja (rutiranja) zadatka i „ticket“-a;
 • integrisani prikaz za agenta u vidu integrisanog „chat“-a, e-mail-a i on-line sastanka

Praćenje rada call centra od strane menadžmenta je centralizovano i olakšano. Menadžment u svakom trenutku može da prati koršćenje resursa call centra naročito kada su u pitanju:

 • Praćenje prosečnog trajanja rešavanja incidenta tj. poziva;
 • Analiza i procenat uspešnog rešavanja incidenta u jednom pozivu;
 • Prosečno trajanje odziva;
 • Prosečni trošak po incidentu;
 • Praćenje zadovoljstva kupaca na osnovu automatski generisanih upitnika.

Svi izveštaji su dostupni na tri nivoa: na nivou menadžmenta, na nivou individualnog korisnika i na nivou grupe korisnika kao tima.

 

Ekonomičnost

Rešenje se isporučuje kao usluga u COMING cloud okruženju. Ovo znači da ste izbegli troškove za opremu i licence jer za uslugu plaćate odgovarajući mesečni iznos proporcionalan resursima koje ste zaista koristili u toku meseca. Dodatne uštede postižete i zbog brzine implementacije i početka rada u novom poslovnom rešenju.

Tiketing sistem

U COMING cloud-u smo razvili i rešenje za ticketing na bazi Microsoft Dynamics CRM-a. Namenjeno je kompanijama koje se bave pruženjem usluga uz koje pružaju i korisnicku podršku.

Materijali
Pogledajte materijale
Pitanja?
Najčešća pitanja
Rešenja
Kako do rešenja?

O rešenju

Rešenje služi za evidenciju i obradi bilo kojeg zahteva upucenog od strane korisnika, došao on preko emaila, telefonskog poziva ili na neki drugi nacin. Proces je u potpunosti automatizovan i moguce ga je prilagoditi vašim poslovnim potrebama.

Funkcionalnost

Osnovne funkcionalnosti koje mogu da se automatizuju i prilagode potrebama odredene organizacije su:

 

 • Evidentiranje zahteva;
 • Kreiranje predmeta;
 • Automatsko obaveštavanje podnosioca zahteva;
 • Rutiranje predmeta;
 • Izveštavanje

 

Primer osnovnog podešavanja procesa “Ticketinga”:

 

 • Korisnik mailom šalje zahtev;
 • Mail dospeva u poseban red (QUEUE) u formi stavke dostupne za rad. (Svaka poslovna jedinica ima svoj red koji je vezan za mail);
 • CRM automatski obaveštava mailom poslovnu jedinicu (u zavisnosti na koji mail je poslat zahtev) da je primljen zahtev za rad;
 • Agent preuzima dostupnu stavku (dodeljuje je sebi), konvertuje je u predmet (umesto account unosi contact, radi komunikacije mailom);
 • CRM mailom javlja korisniku da je zadatak preuzet (ko ga je preuzeo, broj tiketa (predmeta));
 • Agent rešava zadatak, dodaje zadatak (Task) u kome opisuje osnovne informacije;
 • CRM mailom obaveštava korisnika da je zadatak rešen (kada agent zatvori predmet (resolve)).

Ekonomičnost

Rešenje se isporucuje kao usluga u COMING cloud okruženju. Ovo znaci da ste izbegli troškove za opremu i licence jer za uslugu placate odgovarajuci mesecni iznos proporcionalan resursima koje ste zaista koristili u toku meseca. Dodatne uštede postižete i zbog brzine implementacije i pocetka rada u novom poslovnom rešenju.

Hotelijerski menadžment

CRM rešenje za hotelijerski menadžmnet smo razvili tako da odgovara specifičnim zahtevima prodaje i pružanja usluga u hotelijerstvu. Konačna forma rešenja zavisi od vaših zahteva i poslovnih potreba, a isporučuje se kao usluga u COMING cloud-u.

Materijali
Pogledajte materijale
Pitanja?
Najčešća pitanja
Rešenja
Kako do rešenja?

O rešenju

Rešenje vam pruža mogućnost praćenja informacija o poslovnim sastancima, svakodnevnim zadacima i obavezama, potencijalnim korisnicima i tržištima, izveštavanje u realnom vremenu i mnoge druge funkcionalnosti koje integrišu proces prodaje i pružanja usluga u hotelijerstvu.

Funkcionalnost

Rešenje pre svega pomaže kod praćenja komunikacije sa svojim korisnicima od definisanja potencijalnog korisnika preko kvalifikacije istog u mogućnost za poslovanje, pa sve do informisanja korisnika sa novim ponudama i promocijama.

 

Funkcionalnosti rešenja vam omogućavaju:

 

 • Struktuiranje prodajnog procesa u cilju maksimalnog iskorišćenja prodajnih resursa, unapredjenja prodaje po različitim kategorijama, uspostavljanja kontrole nad prodajnim aktivnostima i kreiranja preciznih i tačnih izveštaja iz procesa.
 • Informacije o navikama, potrebama i željama korisnika usluga. CRM vam može pomoći da ove podatke suptilno ali struktuirano prikupljate, obradite i iskoristite za kreiranje svoje ponude.
 • Centralizaciju podataka. Kroz kontrolne table koje se prilagodjavaju potrebama vaših zaposleih, na jednom je moguće doći do svih potrebnih informacija potrebnih za rad.
 • Svaki korisnik CRM rešenja je u mogućnosti da na brz i jednostavan način kreira izveštaje i grafikone koje na osnovu unetih podataka, a koji pomažu u poslovanju i u donošenju bitnih odluka…i dr.

 

Neke od funkcionalnosti su automatizacija dodeljivanja i praćenja zadataka po timovima i zaposlenima, kao i mogućnost merenja, praćenja i uporedjivanja starih sa novim prodajnim aktivnostima. Pored toga, kao važan cilj istaknuto je i praćenje aktivnosti prodaje i prodajnih timova, kao i povećanje njihove efikasnosti. Kroz ovo rešenje moguće je i praćenje realizacije ciljeva, a izveštavanje se odvija u realnom vremenu.

Ekonomičnost

Rešenje se isporučuje kao usluga u COMING cloud okruženju. Ovo znači da ste izbegli troškove za opremu i licence jer za uslugu plaćate odgovarajući mesečni iznos proporcionalan resursima koje ste zaista koristili u toku meseca. Dodatne uštede postižete i zbog brzine implementacije i početka rada u novom poslovnom rešenju.

Materijali

Pitanja

Da li su funkcionalnosti rešenja u cloud-u iste kao kod kupovine?

Funkcionalnosti prikazanih rešenja su iste kao u Premise (kupovinoj) varijanti.

Da li je Implementacija rešenja u cloud-u je povoljnija nego u Premise varijanti?

Da, implementacija rešenja u cloud-u je povoljnija nego u Premise varijanti.

Da li je moguće je kombinovati različite tipove licence (Nav, CRM, Sharepoint…) ?

Moguće je kombinovati različite tipove licenci i sva rešenja.

Za koje vreme se mogu dokupiti nove licence?

Potrebno je par minuta da dokupite i stavite u upotrebu novu korisničku licencu.

Obzirom da su podaci u cloud-u, da li mogu da se presretnu?

Podaci su enkriptovani i praktično je nemoguće da se presretnu i pročitaju.

Šta se dešava sa podacima u slučaju da odustanem?

U slučaju odustajanja od usluge dobijate uređenu kopiju podataka.

Ukoliko imam postojeći softver da li mogu da ga integrišem sa rešenjima iz cloud-a?

Sva prikazana rešenja možete integrisati i vašim postojećim softverima.

U slučaju da imamo potrebe za specifičnim aplikacijama po zahtevu da li je to moguće dobiti?

Pravimo aplikacije i po zahtevu korisnika, u cloud-u i on premise.

Da li vaša kompanija nudi samo iznajmljivanje ili možemo kupiti licenci i infrastrukturu?

Pored iznajmljivanja postoji i mogućnost kupovine licenci i infrastrukture.

Da li vaša kompanija nudi samo iznajmljivanje ili možemo kupiti licenci i infrastrukturu?

Funkcionalnosti prikazanih rešenja su iste kao u Premise (kupovina) varijanti.

Rešenja

Kako biste počeli sa korišćenjem poslovnih rešenja u COMING cloud-u potrebni su vam pristupni uređaji (bilo koji uređaji koje koristite u poslovanju – desktop, laptop računari, tableti, mobilni uređaji..) i internet konekcija.

U dogovoru sa vama definišemo funkcionalnosti rešenja koje želite da imate u startu, potreban broj korisnika i kapacitet infrastrukture kako bismo mogli da vam prikažemo iznos mesečne nadoknade koju biste plaćali za uslugu.

Konsultacije sa vama su nam potrebne i kako bismo definisali cenu implementacije rešenja za vaše potrebe. Za konsultacije popunite formu desno.

*

*