ECM

Enterprise Content Management je alat za upravljanje digitalnim poslovnim sadržajem. To je skup IT funkcija namenjenih kreiranju, upravljanju i korišćenju nestruktuiranih i strukturanih informacija, bez obzira gde se te informacije nalaze. Alat vam omogućava premošćavanje jaza izmedju struktuiranih (tabele u relacionim DBMS) i nestruktuiranih podataka (tekst, email, multimedija, faks, SMS, itd.), ali i naprednu pretragu, mogućnost logickog povezivenja i čuvanja informacija, podataka ili dokumenata.

Enterprise Content Management – Sharepoint

Sharepoint je Microsoft proizvod iz porodice ECM rešenja. Cloud tehnologije su nam omogućile da vam ponudimo ovo rešenje svetskog glasa kao uslugu u COMING cloud-u. Share point se koristi za automatizaciju procesa čuvanja poslovnih informacija i dokumnetacije, logičkoj pretrazi istih, timskom radu na dokumentima, kao baza znanja vaše kompanije. Rešenje je intuitivno i web orijentisano.

Materijali
Pogledajte materijale
Pitanja?
Najčešća pitanja
Kako do rešenja?
Kontaktirajte nas

O rešenju

Rešenje omogućava lako i bezbedno upravljanje sadržajem kompanije. Pod sadržajem podrazumevamo sve vrste dokumentacije, video i audio zapise, prezentacije, fakture, vebsajtove, i ostale dokumente.

Poslujemo u periodu digitalne ere, dakle pored pisanog, koristimo se i elektronskim poslovnim sadržajima. Sharepoint je adekvatno rešenje za upravljanje svim poslovnim sadržajima. Rešenje omogućava kreiranje politika pristupa i ovlašćenja korisnika, što znači da vaši zaposleni mogu da manevrišu samo onim sadržajima kojima imaju pristup. Pored jednostavne pretrage sadržaja, rešenje omogućava kreiranje uredjenog protoka dokumentacije kako bi uvek imali uvid u potrebne informacije ili dokumentaciju.

Rešenje odlikuje velika integrativna moć. Moguće je recimo integrisati ga sa Microsoft Dynamics NAV-om ili CRM-om kako biste iz jednog programa imali uvid u funkcionalnosti i sadržaj drugog.

Funkcionalnost

Microsoft Sharepoint u COMING cloud-u vam omogućava: bezbedno čuvanje sadržaja sa svakodnevnim rezervnim kopijama, brzo i lako pretraživanje sadržaja, deljenje sadržaja i fajlova, timski rad, kolaboraciju, integraciju sa društvenim mrežama i ostalim softverima.

ECM rešenja, medju kojima je i Microsoft Sharepoint, vam omogućava da evidentirate svaki sadržaj, bilo pisani sa skeniranjem ili digitalni i email sadržaj. Za svaki dokument odnosno lokaciju su definisana prava pristupa tako da korisnici mogu da vide ono za šta imaju dozvolu. Za pisane dokumente proces se može urediti tako da se na primer, odmah po prijemu, dokument skenira i evidentira u sistem gde dobija osnovne podatke vezane za delovodnik (broj dokumenta, datum, broj delovodnika, datum evidentiranja, opis i na koga je adresiran). Odmah po evidentiranju u sistemu dokument se prikazuje na portalu (sadržaju) osobe kojoj je prosledjen. Osoba kojoj je prosledjen može da traži neko odobrenje po dokumentu tj. ukoliko je predračun, zahtev za odobravanje plaćanja se pojavljuje kod direktno nadredjenog i kada on odobri, informacija se vraća osobi inicijatoru i eventualno računovodstvu i finansijama. Na ovaj način mogu se kontrolisati i pratiti poslovni procesi i dokumenta vezana za poslovne procese. Dalje, ukoliko je neki dokument predmet rada, Shapoint ima mogućnost da na istom dokumentu radi više osoba kako u firmi tako i izvan firme i da zaposleni nemaju potrebu da jedni drugima šalju datoteke koje mogu biti velike i time da zaguše resurse, a mogu doći u problem i da se neke informacije izgube (recimo da dobijete od 5 zaposlenih komentare i sadržaj nekog dokumenta).

Ekonomičnost

Ukoliko uporedimo varijantu korišćenja rešenja kao usluge u COMING cloud-u i instalaciju rešenja na vašoj infrastrukturi, dolazimo do zaključka da je rešenje nekoliko puta ekonomicnije u cloud-u, posebno ukoliko vam je potreban manji broj licenci. Ukoliko ste korisnik velikog broja licenci, rešenje isporučeno kao usluga u cloud-u je najmanje duplo ekonomičnije od rešenja na vašoj infrastrukturi.

U slučaju korišćenja sopstvene infrastrukture potrebno je obezbediti serversku i storage infrastrukturu, Minimalni memorijski zahtevi su 14GB. Pored navedenog potrebni su domen serveri, ostala infrastruktura, inženjer sati za podešavanje sistema kao i kupovina SQL servera. Sa druge strane, korišćenjem usluge u COMING cloud-u, na raspolaganju vam je redudantna, bezbedna i pouzdana infrastruktura. Cena usluge zavisi od resursa i broja licenci u upotrebi što je čini predvidivom. Nema zastoja u radu zbog otkaza opreme, kao ni potrebe za zanavljanjem infrastrukture ili brigom oko kupovine licenci.

Ukupni troškovi za rešenje na sopstvenoj infrastrukturi se nikada ne sreću sa troškovima plaćanja usluge. Cloud je dokazano ekonomičniji način isporuke. Naš cilj je da za svoje poslovanje obezbedite optimalno rešenje sa opravdanom cenom. Ukoliko vas rešenje interesuje, spremni smo da vam predočimo sve troškove implementacije, održavanja i korišćenja rešenja za vaše poslovanje.

Materijali

Pitanja

Da li su funkcionalnosti rešenja u cloud-u iste kao kod kupovine?

Funkcionalnosti prikazanih rešenja su iste kao u Premise (kupovinoj) varijanti.

Da li je Implementacija rešenja u cloud-u je povoljnija nego u Premise varijanti?

Da, implementacija rešenja u cloud-u je povoljnija nego u Premise varijanti.

Da li je moguće je kombinovati različite tipove licence (Nav, CRM, Sharepoint…) ?

Moguće je kombinovati različite tipove licenci i sva rešenja.

Za koje vreme se mogu dokupiti nove licence?

Potrebno je par minuta da dokupite i stavite u upotrebu novu korisničku licencu.

Obzirom da su podaci u cloud-u, da li mogu da se presretnu?

Podaci su enkriptovani i praktično je nemoguće da se presretnu i pročitaju.

Šta se dešava sa podacima u slučaju da odustanem?

U slučaju odustajanja od usluge dobijate uređenu kopiju podataka.

Ukoliko imam postojeći softver da li mogu da ga integrišem sa rešenjima iz cloud-a?

Sva prikazana rešenja možete integrisati i vašim postojećim softverima.

U slučaju da imamo potrebe za specifičnim aplikacijama po zahtevu da li je to moguće dobiti?

Pravimo aplikacije i po zahtevu korisnika, u cloud-u i on premise.

Da li vaša kompanija nudi samo iznajmljivanje ili možemo kupiti licenci i infrastrukturu?

Pored iznajmljivanja postoji i mogućnost kupovine licenci i infrastrukture.

Da li vaša kompanija nudi samo iznajmljivanje ili možemo kupiti licenci i infrastrukturu?

Funkcionalnosti prikazanih rešenja su iste kao u Premise (kupovina) varijanti.

Rešenja

Kako biste počeli sa korišćenjem poslovnih rešenja u COMING cloud-u potrebni su vam pristupni uređaji (bilo koji uređaji koje koristite u poslovanju – desktop, laptop računari, tableti, mobilni uređaji..) i internet konekcija.

U dogovoru sa vama definišemo funkcionalnosti rešenja koje želite da imate u startu, potreban broj korisnika i kapacitet infrastrukture kako bismo mogli da vam prikažemo iznos mesečne nadoknade koju biste plaćali za uslugu.

Konsultacije sa vama su nam potrebne i kako bismo definisali cenu implementacije rešenja za vaše potrebe. Za konsultacije popunite formu desno.

*

*