Rešenja za arhiviranje poslovne dokumentacije i medijskog sadržaja u COMING cloud-u

Rešenja za arhiviranje u COMING cloud-u omogućavaju izgradnju bezbednog, ekonomičnog i pouzdanog okruženja za arhiviranje vaše poslovne dokumentacije i medijskog sadržaja. Za razliku od tradicionalnog arhiviranja, u slučaju ovih rešenja, zapravo dobijate sistem koji vam osigurava automatizaciju procesa arhiviranja u skladu sa zahtevima vašeg poslovanja.

Materijali
Pogledajte realizovane projekte
Pitanja?
Najčešća pitanja
Kako do rešenja?
Kontaktirajte nas

O rešenju

Rešenje obezbedjuje arhiviranje u cloud‑u koje će zadovoljiti sve korisničke zahteve za čuvanjem podataka, bilo da je reč o arhiviranju poslovne dokumentacije ili multimedijalnih sadržaja.

Funkcionalnost

Konačan obim funkcionalnosti rešenja za arhiviranje je predmet dogovora sa vama. Naš cilj je da uz ova rešenja automatizujete proces arhiviranja. Rešenja će vam omogućiti jednostavno i strukturiano čuvanje željenih file-ova, pretragu po željenom opsegu kategorija, mogućnost trenutnog pristupa arhiviranim fail-ovima, čuvanje željenog broja verzija fail-ova, definisanje prava pristupa korisnika rešenja i dr.

 

Funkcionalnosti rešenja koja potiču od upotrebe cloud tehnologija su još i:

 

 • Centralizacija arhive;
 • Pristup arhivi sa bilo kog uredjaja u bilo koje vreme;
 • Mogućnost povećanja ili smanjenja resursa u upotrebi u svakom trenutku;
 • Mogućnost promene broja i tipa licenci u upotrebi u svakom trenutku;
 • Mogućnost korišćenja željenih tipova storage diskova;
 • Rad bez zastoja sa COMING cloud podrškom.

Ekonomičnost

Korišćenjem rešenja na COMING cloud infrastrukturi eliminišete potrebu za investicijom u infrastrukturu i licence. Rešenja koristite kao uslugu za koju vam obračunavamo mesečni trošak. Ovaj trošak zavisi od broja korisnika rešenja i infrastrukturnih kapaciteta u upotrebi.

 

Moderna infrastruktura omogućava pametno smeštanje i čuvanje vaših fail-ova radi optimalnog iskorišćenja memorijskih, procesorskih, storage i mrežnih kapaciteta. Optimizacija korišćenja infrastrukture značajno umanjuje ukupne potrebne kapacitete u upotrebi i tako direktno utiče na smanjenje troškova arhiviranja.

Eliminisani su i troškovi koje biste imali u slučaju gubitka arhiviranih fail-ova.

Rešenje za arhiviranje poslovne dokumentacije

COMING tim je razvio aplikaciju za automatizaciju procesa arhiviranja poslovne dokumentacije na COMING cloud infrastrukturi. Rešenje je u potpunosti prilagodljivo zahtevima vašeg poslovanja a omogućava vam jednostavno arhiviranje poslovne dokumentacije iz različitih izvora, struktuirano čuvanje, laku pretragu, beleženje informacija u različitim verzijama, digitalno potpisivanje i dr.

Materijali
Pogledajte realizovane projekte
Pitanja?
Najčešća pitanja
Rešenja
Kako do rešenja?

O rešenju

Implementacijom aplikacije obezbedjujete programsko rešenje koje služi za arhiviranje poslovne dokumentacije . Ovo savremeno tehnološko rešenje vremenom će rasti i razvijati se sa vašim poslovanjem.

 

Svedoci smo da svakoga dana papirna poslovna dokumentacija u preduzećima i kompanijama konstantno raste. To može predstavljati veliki problem, pa se elektronsko čuvanje dokumentacije dokazuje kao neophodno rešenje. Kao rezultat se dobija brz pristup dokumentaciji, olakšana mogućnost pretrage i uvid u dokumenta, olakšan proces slanja dokumenata (elektronskim ili fizickim putem),efikasnije upravljanje procesom rada i sl.

 

Ponuda se naplaćuje kao usluga na mesečnom nivou i sadrži:

 

 • Potrebne serverske kapacitete;
 • SQL bazu;
 • Potrebne storage kapacitete;
 • Održavanje infrastrukture;
 • Nivo podrške definisan ugovorom.
 • Uslugu skeniranje i arhiviranja dokumenata

 

Pored ove liste, za rešenje na sopstvenoj infrastrukturi je potrebno planirati i troškove za instalaciju opreme i implementaciju softvera, za redovno održavanje i zanavljanje opreme.

Funkcionalnost

Rešenje za arhiviranje poslovne dokumentacije ima posebnu strukturu foldera/kategorija, prostora za čuvanje dokumenata kao i mogućnost korišćenja atributa za opis dokumenata prilagodjenih baš prema vašem zahtevu i potrebi.

 

Naše rešenje nudi vam opciju korišćenja elektronskog sertifikata, zamenu rukom pisanog potpisa. Digitalni potpis potvrdjuje autentičnost sadržaja poruke i ovim putem obezbedjujete garantovanje identiteta potpisnika dokumenta.

 

Vaš tim samostalno, ili u sardnji sa COMING timom, potpuno prilagodjava aplikativne performanse rešenja za arhiviranje poslovne dokumentacije procesima i specificnim zahtevima.

 

Funkcionalnosti aplikacije moguće je postići kroz:

 

 • Administraciju strukture kreiranjem foldera i podfoldera i manipulacijom atributima;
 • Skeniranje/učitavanje dokumenata;
 • Digitalno potpisivanje dokumenata;
 • Osnovno/napredno korišćenje atributa za opis dokumenata;
 • Brzu pretragu arhive;
 • Izvoz skenirane arhive.

 

Funkcionalnost rešenja za arhiviranje poslovne dokumentacije podrazumeva i:

 

 • Centralizaciju podataka – svi podaci su na COMING cloud infrastrukturi;
 • Mobilnost poslovanja – rešenju je moguće pristupiti sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme i sa bilo kog uredjaja;
 • Visok nivo zaštite poslovnih podataka;
 • Konstantnu podršku našeg tima.

Ekonomičnost

Rešenje za arhiviranje poslovne dokumentacije omogućava jednostavno arhiviranje dokumentacije. Više nećete morati da pretražujete dokumentaciju po registratorima, dokumentacija se neće gubiti. Papir se vremenom oštećuje i propada, pa je iz tog razloga elektronska arhiva pravo rešenje. Dodatna obrada dokumentacije, unošenjem podataka o dokumentu, obezbeduje efikasan mehanizam pretrage i pronalaženje traženog dokumenta u delu sekunde.

 

Pored toga, u COMING cloudu postižete i do 99,99% dostupnosti servisa o kome brine naš tim. Time znacajno smanjujete troškove održanja kontinuiteta poslovanja kao i operativne troškove za korišćenje, obezbedjenje i redovno održavanje servisa.
Sa rešenjem u COMING cloud-u, dobijate sve ove komponente o kojima za vas brine naš stručni tim, obezbedujući vam komforan rad bez zastoja i mogućnosti gubitka poslovnih podataka. Za korišćenje ove usluge su vam potrebni:

 

 • Pristupni uredjaji – desk top ili laptop računari, tableti, telefoni;
 • Odgovarajuća internet konekcija.

 

Troškovi korišćenja rešenja u cloudu su uvek precizni iznosi koje možete da planirate. Oni se povećavaju ili smanjuju u zavisnosti od broja korisnika rešenja, tj licenci koje su u upotrebi, ali ih je moguće planirati. Dakle, sa COMING cloud uslugom nema neplaniranih troškova.

Rešenje za arhiviranje medijskog sadržaja

Rešenje za arhiviranje medijskog sadržaja je aplikacija za automatizaciju procesa arhiviranja medijskog sadržaja na COMING cloud infrastrukturi. Rešenje je u potpunosti prilagodljivo zahtevima vašeg poslovanja.

Materijali
Pogledajte realizovane projekte
Pitanja?
Najčešća pitanja
Rešenja
Kako do rešenja?

O rešenju

Implementacijom SGL Flashnet servera i odgovarajućeg storage-a obezbedjujete rešenje za arhiviranje vaših fajlova u cloud-u. Arhiva u cloud-u može adekvatno da odgovori na sve vaše zahteve, kako po pitanju arhiviranja office dokumenata tako i multimedijalnih sadržaja.

 

Rešenje je veoma jednostavno za upotrebu i za integraciju sa ostalim sistemima u vašoj kući.

 

Klijent koji se pretplati na ovaj servis treba da obezbedi internet konekciju i računare sa Google Chrome browserom. Preporuka je da klijent obezbedi i nekakav NAS storage ili makar lokalni network share na kome bi bio kreiran Watch folder za proces arhiviranja ali i Restore folder za proces restore-a. Mi cemo za potrebe tog klijenta podići Windows server po specifikaciji kako je već navedeno i SGL Flashnet software sa odgovarajućim licencama. Takodje ćemo obezbediti i ugovoreni storage prostor. Da li će to biti iskljucivo disk prostor ili ćemo u priču ubaciti i LTO trake to je stvar naše kalkulacije. Lokalni NAS na strani klijenta bi obezbedio klijentu utisak da se proces arhiviranja velikih audio/video fajlova dešava veoma brzo jer će se “kopiranje” fajlova dešavati u lokalnoj računarskoj mreži. Radi podizanja nivoa pouzdanosti procesa transfera fajlova od klijenta prema datacentru u servis možemo opciono uključiti i FileCatalyst. FileCatalyst je system koji obezbedjuje akcelerisani fajl transfer primenom UDP protokola kao i naprednu pouzdanost transfera fajlova. U našem slučaju nije za očekivati ubrzanje prenosa fajlova ali je prednost u pouzdanosti transfera. Naime sistem obezbedjuje da se prenos nastavi od tačke prekida kao i višestruke pokušaje pre konačnog “odustajanja” od transfera.

 

Jednom kada fajl bude prenešen u data centar, bice arhiviran na arhivski disk storage. Takodje kada govorimo o audio/video fajlovima, biće kreirana i tzv. proxy kopija koja će omogućiti klijentu da uvek ima mogućnost da takav materijal pregleda pre nego zatraži njegov restore.

 

Klijent će kroz web bazirani interfejs, SGL Infinity, moći da pristupi sistemu i da pretražuje, pregleda arhivirane fajlove. Moci će da traži da se uradi restore fajla ili dela fajla kada je reč o audio/video fajlovima. Takodje će moći da nadgleda svoju arhivu i da prati zauzetost zakupljenih resursa, statistiku vezanu za restore i archive operacije … Na kraju treba da obračunamo i broj simultanih pristupnih klijenata. Veći broj simultanih klijenata podrazumeva da je veći broj onih koji pregledaju materijal ali i onih koji zahtevaju restore. Restore operacija je ona koja najviše “troši” downlink.

Funkcionalnost

SGL Flashnet u COMING cloud-u je direktna implementacija ovog rešenja u Data centru sa impelmentiranim radnim procesom prilagodjenim potrebama svakog klijenta. Posebna pažnja je posvećena radnim procesima koje zahtevaju medijske kuće zbog specifičnosti materijala kojim se barata.

 

Naš tim se stara da sistem funkcioniše 24/7/365 i da vam vaši arhivski materijali uvek budu dostupni u zadatom vremenu.

Ekonomičnost

Implementacijom SGL Flashnet servera i odgovarajućeg storage-a obezbedjujete rešenje za arhiviranje vaših fajlova u cloud-u. Arhiva u cloud-u može adekvatno da odgovori na sve vaše zahteve, kako po pitanju arhiviranja office dokumenata tako i multimedijalnih sadržaja.

 

Rešenje je veoma jednostavno za upotrebu i za integraciju sa ostalim sistemima u vašoj kući.

SGL Flashnet se u COMING cloud-u koristi za odgovarajuću mesečnu nadoknadu. Kako biste izgradili rešenje istih performansi na sopstvenoj infrastrukturi, potrebni su vam:

 

 • Data centar – rekovi, napajanje, klimatizacija;
 • Serveri – SGL, SQL;
 • Storage – sistemi za smeštanje podataka;
 • Mrežna infrastruktura – svičevi, ruteri;
 • Licence – VMWare, Windows Server – operativni sistemi, softverske licence;
 • Baze podataka – Microsoft SQL server;
 • Rešenja za zaštitu – firewall, antispam;
 • Backup i Disaster Recovery.

 

Pored ove liste, za rešenje na sopstvenoj infrastrukturi je potrebno planirati i troškove za instalaciju opreme i implementaciju softvera, za redovno održavanje i zanavljanje opreme.

 

Sa druge strane, sa rešenjem u COMING cloud-u, dobijate sve ove komponente o kojima za vas brine naš stručni tim, obezbedjujući vam komforan rad bez zastoja i mogućnosti gubitka poslovnih podataka. Za korišćenje ove usluge su vam potrebni:

 

 • Pristupni uredjaji – desk top ili laptop računari, tableti, telefoni;
 • Odgovarajuća internet konekcija.

 

Troškovi korišćenja rešenja u cloudu su uvek precizni iznosi koje možete da planirate. Oni se povećavaju ili smanjuju u zavisnosti od broja korisnika rešenja, tj licenci koje su u upotrebi, ali ih je moguće planirati. Dakle, sa COMING cloud uslugom nema neplaniranih troškova.

Materijali

Pitanja

Da li je moguće birati tip storage diskova za arhiviranje poslovne?

Kao korisnik COMING cloud rešenja za arhiviranje poslovne dokumentacije ili medijskog sadržaja imate mogućnost izbora storage diskova (SATA, SAS ili SSD).

Kako se naplaćuju rešenja za arhiviranje?

Rešenja za arhiviranje se naplaćuju na mesečnom nivou. Cena zavisi od kapaciteta infrastrukture koja je potrebna za arhiviranje i broja korisnika rešenja.

Koje su prednosti arhiviranja u cloudu u odnosu na tradicionalnu arhivu?

Uz rešenje u cloud-u eliminišete investiciju za kupovinu opreme i troškove održavanja i zanavljanja iste. Takođe, rešenje u cloudu je garancija za dostupnost servisa, tj nikakav prestanak rada opreme ne može da dovede do toga da izgubite arhivirane podatke. Upotrebom modernih aplikativnih rešenja za arhiviranje u cloud-u dobijate pouzdan alat za pretragu i logičko čuvanje podataka, pa do arhivirane dokumentacije možete, u slučaju potrebe doći nakon par klikova.

Kako pristupam svojim dokumentima?

Pristupom preko mreže obezbeđujete sebi dostupnost dokumentima u bilo kom trenutku sa bilo kog uređaja.

Da li mogu da pristupim svim predhodnim verzijama dokumenta?

Naravno, ukoliko je dokument arhiviran.

Ko mi garantuje za sigurnost i poverljivost mojih podataka?

Mi pružamo sigurnost i poverljivost Vašim podacima. Naši ugovori sadrže posebne tačke kojima se obezbeđuju sigurnost i poverljivost podataka.

Koliko sertifikata je moguće vezati za jedan nalog?

Za jedan nalog je moguce vezati neograničen broj sertifikata.

Da li mogu da saznam ko je napravio poslednju promenu na dokumentaciji?

Naravno. U svakom trenutku možete kontaktirati nekog iz administracije , i najkraćem mogućem roku dobićete listu sa podacima o tome ko je, kad i koje izmene vršio nad određenim dokumentom.

Da li mogu da računam da će aplikacija biti prilagođena mom poslovanju?

Naravno, naš tim Vam je na raspolaganju za svaki vid dogovora i saradnje.

Da li postoji sistem praćenja preostalog mesta za arhiviranje?

Na statusnoj traci imate obaveštenje o tome koliko prostora je već zauzeto, a u sekciji “Podešavanja” imate i informaciju o broju dokumenata koji su arhivirani.

Koliko dugo traje uload i downeload medijskog sadržaja na cloud infrastrukturi?

Tehnologije su napredovale, moderna softverska rešenja i prilagođena cloud infrastruktura odaju utisak rada kao na sopstvenoj infrastrukturi.

Da li pstoji mogućnost testiranja rešenja pre konačnog angažovanja resursa?

Ukoliko se odlučite za rešenje za arhiviranje medijskog sadržaja u COMING cloudu spremni smo da vam izađemo u susret sa test periodom.

Rešenja

Kako biste počeli sa korišćenjem poslovnih rešenja u COMING cloud-u potrebni su vam pristupni uređaji (bilo koji uređaji koje koristite u poslovanju – desktop, laptop računari, tableti, mobilni uređaji..) i internet konekcija.

U dogovoru sa vama definišemo funkcionalnosti rešenja koje želite da imate u startu, potreban broj korisnika i kapacitet infrastrukture kako bismo mogli da vam prikažemo iznos mesečne nadoknade koju biste plaćali za uslugu.

Konsultacije sa vama su nam potrebne i kako bismo definisali cenu implementacije rešenja za vaše potrebe. Za konsultacije popunite formu desno.

*

*