Moderna rešenja za bezbednu i naprednu poslovnu komunikaciju i kolaboraciju

Rešenja za bezbednu i pouzdanu komunikaciju i kolaboraciju u COMING cloud-u su izgradjena na modernoj infrastrukturi i uz pomoć naprednih aplikacija. Cloud tehnologije su stvorile mogućnost da ova rešenja postaju pristupačna kompanijama bilo koje veličine i kupovne moći.

Korišćenjem ovih rešenja u COMING cloud-u dobijate infrastrukturu koja je proizvedena za potrebe rada ovakvih aplikacija, kao i mogućnost da trenutno povećate ili smanjite smeštajne kapacitete za vaše poslovne podatke.

Uz COMING cloud rešenja za komunikaciju i kolaboraciju na korišćenje dobijate poslednju verziju aplikacija koje mogu da rade na bilo kojoj platformi ili uredjaju koje koristite u poslovanju.

Iako je cloud omogućio smanjenje ukupnih troškova za korišćenje modernih rešenja za komunikaciju i kolaboraciju, doneo je i veći komfor u radu:

  • Odgovornost za update-ovanje softvera prelazi na COMING tim
  • Odgovornost za pouzdanost rada servisa takodje prelazi na COMING tim
  • Omogućena je mobilnost u poslovanju
  • Korišćenjem ovih rešenja u COMING cloud-u osiguravate visok nivo bezbednosti poslovnih podataka

Odabirom ovih rešenja u COMING cloud-u na korišćenje dobijate infrastrukturu izgradjenu i obezbedjenu po svim svetskim standardima. O bezbednosti u COMING cloud-u svedoči i ISO 27001 sertifikat za bezbednost informacija čije zahteve ispunjavamo.

Činjenica je da su rešenja koja koristimo za poslovnu komunikaciju i kolaboraciju najčešća tačka napada virusa i hakera. Sa druge strane raste potreba da se aktivna poslovna komunikacija dešava stalno, sa različitih lokacija, uredjaja i mreža. Uz to, kroz ova rešenja često razmenjujemo kritične poslovne podatke, čiji su gubitak ili zloupotreba nedopustivi. Sve ovo čini rešenja za komunikaciju i kolaboraciju jednim od najtežih poslovnih servisa za održavanje i obezbedjenje.

Rešenja u COMING cloud-u su osigurana na svim nivoima. Rešenja rade nad obezbedjenom i naprednom hardverskom infrastrukturom u strogo čuvanom i po svim standartima izgradjenom sistemu data centara. U upotrebi su višestruki nivoi sotverske i mrežne zaštite, a o celom sistemu brine tim security stručnjaka.

I pored nivoa zaštite koje svakako dobijate upotrebom našeg cloud-a, tu su i dodatni Firewall i Antispam alati koje možemo da obezbedimo za vaša rešenja.

Moguće je ekonomično i jednostavno kreiranje dodatnog backup rešenja za potrebe dodatne zaštite vaših poslovnih podataka.

Rešenja za komunikaciju i kolaboraciju u COMING cloud-u su licencirana cloud modelima licenciranja koji dozvoljavaju upotrebu i plaćanje samo onog broja i tipa licenci koji su u toku meseca zaista bili u upotrebi. Moguće je korišćenje i kupljenih licenci ukoliko za njih plaćate godišnje održavanje.

Cloud modeli licenciranja vam omogućavaju upotrebu poslednje verzije rešenja, ali i starijih verzija za koje proizvodač softvera i dalje pruža podršku.

Naš cilj je optimalno iskorišćenje licenci u vašem poslovanju. U našem timu su i stručnjaci za licenciranje koji vam stoje na raspolaganju za savete.

Za upotrebu ovih rešenja podrazumeva se 24/7/365 nivo podrške. Kao korisnik COMING cloud rešenja dobijate direktne kontakt podatke tehničkog lica koje vam stoji na raspolaganju. Uz to, o radu vašeg servisa uvek možete da se informišete na našem COMING cloud portalu.

Email rešenja

Email rešenja predstavljaju osnovno sredstvo komunikacije u savremenom poslovanju. Imajući u vidu kritičnost ovog servisa, potrebno je obezbediti visok stepen pouzdanosti, raspoloživosti i sigurnosti ovih sistema. Rešenja u COMING cloud-u, pored osnovne funkcije, koja se ogleda u razmeni email poruka nude i čitav niz pratećih servisa i integracije sa drugim platformama za vaše poslovanje, poput komunkacionih platformi, servisa za deljenje podataka i rešenja za upravljanje mobilnim platformama.

Skype for business

Skype for business je moderno rešenje za poslovnu komunikaciju i kolaboraciju raspoloživo u formi desktop aplikacije ili u vidu mobilne aplikacije za sve operativne sisteme. Podrazumeva servis za instant poruke, presence servis, audio i video pozive, web audio i video konferencije. Kao rešenje u COMING cloudu, može se koristiti sa bilo koje lokacije u svetu, pa predstavlja platforma za ekonomično poslovanje. Komunkacija zaposlenih unutar Skype for Business rešenja je realizovana kroz jedan sistem.

Rešenja za bezbednu i pouzdanu komunikaciju i kolaboraciju u COMING cloud-u su izgradjena na modernoj infrastrukturi i uz pomoć naprednih aplikacija. Cloud tehnologije su stvorile mogućnost da ova rešenja postaju pristupačna kompanijama bilo koje veličine i kupovne moći.

Korišćenjem ovih rešenja u COMING cloud-u dobijate infrastrukturu koja je proizvedena za potrebe rada ovakvih aplikacija, kao i mogućnost da trenutno povećate ili smanjite smeštajne kapacitete za vaše poslovne podatke.

Uz COMING cloud rešenja za komunikaciju i kolaboraciju na korišćenje dobijate poslednju verziju aplikacija koje mogu da rade na bilo kojoj platformi ili uredjaju koje koristite u poslovanju.

Iako je cloud omogućio smanjenje ukupnih troškova za korišćenje modernih rešenja za komunikaciju i kolaboraciju, doneo je i veći komfor u radu:

  • Odgovornost za update-ovanje softvera prelazi na COMING tim
  • Odgovornost za pouzdanost rada servisa takodje prelazi na COMING tim
  • Omogućena je mobilnost u poslovanju
  • Korišćenjem ovih rešenja u COMING cloud-u osiguravate visok nivo bezbednosti poslovnih podataka

Odabirom ovih rešenja u COMING cloud-u na korišćenje dobijate infrastrukturu izgradjenu i obezbedjenu po svim svetskim standardima. O bezbednosti u COMING cloud-u svedoči i ISO 27001 sertifikat za bezbednost informacija čije zahteve ispunjavamo.

Činjenica je da su rešenja koja koristimo za poslovnu komunikaciju i kolaboraciju najčešća tačka napada virusa i hakera. Sa druge strane raste potreba da se aktivna poslovna komunikacija dešava stalno, sa različitih lokacija, uredjaja i mreža. Uz to, kroz ova rešenja često razmenjujemo kritične poslovne podatke, čiji su gubitak ili zloupotreba nedopustivi. Sve ovo čini rešenja za komunikaciju i kolaboraciju jednim od najtežih poslovnih servisa za održavanje i obezbedjenje.

Rešenja u COMING cloud-u su osigurana na svim nivoima. Rešenja rade nad obezbedjenom i naprednom hardverskom infrastrukturom u strogo čuvanom i po svim standartima izgradjenom sistemu data centara. U upotrebi su višestruki nivoi sotverske i mrežne zaštite, a o celom sistemu brine tim security stručnjaka.

I pored nivoa zaštite koje svakako dobijate upotrebom našeg cloud-a, tu su i dodatni Firewall i Antispam alati koje možemo da obezbedimo za vaša rešenja.

Moguće je ekonomično i jednostavno kreiranje dodatnog backup rešenja za potrebe dodatne zaštite vaših poslovnih podataka.

Rešenja za komunikaciju i kolaboraciju u COMING cloud-u su licencirana cloud modelima licenciranja koji dozvoljavaju upotrebu i plaćanje samo onog broja i tipa licenci koji su u toku meseca zaista bili u upotrebi. Moguće je korišćenje i kupljenih licenci ukoliko za njih plaćate godišnje održavanje.

Cloud modeli licenciranja vam omogućavaju upotrebu poslednje verzije rešenja, ali i starijih verzija za koje proizvodač softvera i dalje pruža podršku.

Naš cilj je optimalno iskorišćenje licenci u vašem poslovanju. U našem timu su i stručnjaci za licenciranje koji vam stoje na raspolaganju za savete.

Za upotrebu ovih rešenja podrazumeva se 24/7/365 nivo podrške. Kao korisnik COMING cloud rešenja dobijate direktne kontakt podatke tehničkog lica koje vam stoji na raspolaganju. Uz to, o radu vašeg servisa uvek možete da se informišete na našem COMING cloud portalu.