Backup i Disaster Recovery rešenja u COMING cloud-u

 

Rešenja za bezbednu i pouzdanu komunikaciju i kolaboraciju u COMING cloud-u su izgradjena na modernoj infrastrukturi i uz pomoć naprednih aplikacija. Cloud tehnologije su stvorile mogućnost da ova rešenja postaju pristupačna kompanijama bilo koje veličine i kupovne moći.

Korišćenjem ovih rešenja u COMING cloud-u dobijate na infrastrukturi koja je proizvedena za potrebe rada ovakvih aplikacija, kao i mogućnost da trenutno povećate ili smanjite smeštajne kapacitete za vaše poslovne podatke.

Uz COMING cloud rešenja za komunikaciju i kolaboraciju na korišćenje dobijate poslednju verziju aplikacija koje mogu da rade na bilo kojoj platformi ili uredjaju koje koristite u poslovanju.

Iako je cloud omogućio smanjenje ukupnih troškova za korišćenje modernih rešenja za komunikaciju i kolaboraciju, doneo je i veći komfor u radu:

  • Odgovornost za update-ovanje softvera prelazi na COMING tim
  • Odgovornost za pouzdanost rada servisa takodje prelazi na COMING tim
  • Omogućena je mobilnost u poslovanju
  • Korišćenjem ovih rešenja u COMING cloud-u osiguravate visok nivo bezbednosti poslovnih podataka

Odabirom ovih rešenja u COMING cloud-u na korišćenje dobijate infrastrukturu izgradjenu i obezbedjenu po svim svetskim standardima. O bezbednosti u COMING cloud-u svedoči i ISO 27001 sertifikat za bezbednost informacija čije zahteve ispunjavamo.

Činjenica je da su rešenja koja koristimo za poslovnu komunikaciju i kolaboraciju najčešca tačka napada virusa i hakera. Sa druge strane raste potreba da se aktivna poslovna komunikacija dešava stalno, sa različitih lokacija, uredjaja i mreža. Uz to, kroz ova rešenja često razmenjujemo kritične poslovne podatke, čiji su gubitak ili zloupotreba nedopustivi. Sve ovo čini rešenja za komunikaciju i kolaboraciju jednim od najtežih poslovnih servisa za održavanje i obezbedjenje.

Rešenja u COMING cloud-u su osigurana na svim nivoima. Rešenja rade nad obezbedjenom i naprednom hardverskom infrastrukturom u strogo čuvanom i po svim standardima izgradjenom sistemu data centara. U upotrebi su višestruki nivoi sotverske i mrežne zaštite, a o celom sistemu brine tim security stručnjaka.

I pored nivoa zaštite koje svakako dobijate upotrebom našeg cloud-a, tu su i dodatni Firewall i Antispam alati koje možemo da obezbedimo za vaša rešenja.

Moguće je ekonomično i jednostavno kreiranje dodatnog backup rešenja za potrebe dodatne zaštite vaših poslovnih podataka.

Rešenja za komunikaciju i kolaboraciju u COMING cloud-u su licencirana cloud modelima licenciranja koji dozvoljavaju upotrebu i plaćanje samo onog broja i tipa licenci koji su u toku meseca zaista bili u upotrebi. Moguće je korišcenje i kupljenih licenci ukoliko za njih plaćate godišnje održavanje.

Cloud modeli licenciranja vam omogućavaju upotrebu poslednje verzije rešenja, ali i starijih verzija za koje proizvodjač softvera i dalje pruža podršku.

Naš cilj je optimalno iskorišćenje licenci u vašem poslovanju. U našem timu su i stručnjaci za licenciranje koji vam stoje na raspolaganju za savete.

Za upotrebu ovih rešenja podrazumeva se 24/7/365 nivo podrške. Kao korisnik COMING cloud rešenja dobijate direktne kontakt podatke tehničkog lica koje vam stoji na raspolaganju. Uz to, o radu vašeg servisa uvek možete da se informišete na našem COMING cloud portalu.

Backup rešenja

Backup rešenja na COMING cloud infrastrukturi gradimo tako da tehnološki izlaze u susret vašim zahtevima. Backup podaci su vam dostupni u svakom trenutku, bilo na primarnoj ili sekundarnoj – udaljenoj lokaciji. Podacima možete samostalno operisati ili testirati validnost rešenja. Backup postaje rešenje samo onda kada osigurava recovery podatke u skladu sa potrebama vašeg poslovanja, tj. kroz predhodno definisan backup plan.

Disaster Recovery rešenja

Disaster Recovery je kompleksno rešenje koje zavisi pre svega od osetljivosti vašeg poslovanja na trajni gubitak poslovnih podataka usled katastrofalnog dogadjaja. Naš tim je tu da zajdeno napravimo Disaster Recovery Plan, da zajedno ocenimo nivo osetljivosti vašeg poslovanja na katastrofalne gubitke podataka i u skladu sa tim da ocenimo neophodan nivo vašeg angažovanja kako biste se zaštitili. Tu smo da tehnološki pripremimo vaše poslovne servise i izgradimo optimalno rešenje.

Rešenja za bezbednu i pouzdanu komunikaciju i kolaboraciju u COMING cloud-u su izgradjena na modernoj infrastrukturi i uz pomoć naprednih aplikacija. Cloud tehnologije su stvorile mogućnost da ova rešenja postaju pristupačna kompanijama bilo koje veličine i kupovne moći.

Korišćenjem ovih rešenja u COMING cloud-u dobijate na infrastrukturi koja je proizvedena za potrebe rada ovakvih aplikacija, kao i mogućnost da trenutno povećate ili smanjite smeštajne kapacitete za vaše poslovne podatke.

Uz COMING cloud rešenja za komunikaciju i kolaboraciju na korišćenje dobijate poslednju verziju aplikacija koje mogu da rade na bilo kojoj platformi ili uredjaju koje koristite u poslovanju.

Iako je cloud omogućio smanjenje ukupnih troškova za korišćenje modernih rešenja za komunikaciju i kolaboraciju, doneo je i veći komfor u radu:

  • Odgovornost za update-ovanje softvera prelazi na COMING tim
  • Odgovornost za pouzdanost rada servisa takodje prelazi na COMING tim
  • Omogućena je mobilnost u poslovanju
  • Korišćenjem ovih rešenja u COMING cloud-u osiguravate visok nivo bezbednosti poslovnih podataka

Odabirom ovih rešenja u COMING cloud-u na korišćenje dobijate infrastrukturu izgradjenu i obezbedjenu po svim svetskim standardima. O bezbednosti u COMING cloud-u svedoči i ISO 27001 sertifikat za bezbednost informacija čije zahteve ispunjavamo.

Činjenica je da su rešenja koja koristimo za poslovnu komunikaciju i kolaboraciju najčešca tačka napada virusa i hakera. Sa druge strane raste potreba da se aktivna poslovna komunikacija dešava stalno, sa različitih lokacija, uredjaja i mreža. Uz to, kroz ova rešenja često razmenjujemo kritične poslovne podatke, čiji su gubitak ili zloupotreba nedopustivi. Sve ovo čini rešenja za komunikaciju i kolaboraciju jednim od najtežih poslovnih servisa za održavanje i obezbedjenje.

Rešenja u COMING cloud-u su osigurana na svim nivoima. Rešenja rade nad obezbedjenom i naprednom hardverskom infrastrukturom u strogo čuvanom i po svim standardima izgradjenom sistemu data centara. U upotrebi su višestruki nivoi sotverske i mrežne zaštite, a o celom sistemu brine tim security stručnjaka.

I pored nivoa zaštite koje svakako dobijate upotrebom našeg cloud-a, tu su i dodatni Firewall i Antispam alati koje možemo da obezbedimo za vaša rešenja.

Moguće je ekonomično i jednostavno kreiranje dodatnog backup rešenja za potrebe dodatne zaštite vaših poslovnih podataka.

Rešenja za komunikaciju i kolaboraciju u COMING cloud-u su licencirana cloud modelima licenciranja koji dozvoljavaju upotrebu i plaćanje samo onog broja i tipa licenci koji su u toku meseca zaista bili u upotrebi. Moguće je korišcenje i kupljenih licenci ukoliko za njih plaćate godišnje održavanje.

Cloud modeli licenciranja vam omogućavaju upotrebu poslednje verzije rešenja, ali i starijih verzija za koje proizvodjač softvera i dalje pruža podršku.

Naš cilj je optimalno iskorišćenje licenci u vašem poslovanju. U našem timu su i stručnjaci za licenciranje koji vam stoje na raspolaganju za savete.

Za upotrebu ovih rešenja podrazumeva se 24/7/365 nivo podrške. Kao korisnik COMING cloud rešenja dobijate direktne kontakt podatke tehničkog lica koje vam stoji na raspolaganju. Uz to, o radu vašeg servisa uvek možete da se informišete na našem COMING cloud portalu.