Rešenje za bezbedno korišćenje mobilnih uredjaja u poslovanju

Moble Device Management ili MDM rešenje u COMING cloud-u je security rešenje koje vam omogućava monitoring, upravljanje i obezbedjenje sigurnog korišćenja mobilnih uredjaja u poslovanju. Rešenje osigurava visok nivo bezbednosti rada na mobilnim uredjajima bez obzira na broj mobinih servisa (različitog porekla) ili operativnih sistema u upotrebi.

Neke od najznačajnijih funkcionalnosti su svakako:

  • Potpuna vidljivost rada bilo kog entiteta u mreži sa jedne administratorske konzole
  • Aktiviranje remote komandi za brzo i lako rešavanje problema prepoznatih u radu uredjaja
  • Brzo i jednostavno dodavanje novih uredjaja na listu uredjaja kojima se upravlja iz MDM-a bez intervencije visokostručnog osoblja
  • Korišćenje DLP protokola za zaštitu kompanijskih podataka i prevenciju od gubitka podataka

U zavisnosti od proizvodjača ovih tehnologija zavisi i model licenciranja. Od značaja je da kada koristite rešenje kao uslugu u COMING cloud-u, za rešenje plaćate mesečni iznos u koji je uračunata mesečna cena odgovarajućih licenci za vaše rešenje. Dakle, vaša rešenja su licencirana po cloud modelu licenciranja.

U zavisnosti od dogovora, za ova rešenja pružamo do 24x7x365 nivo podrške.

Rešenje za MDM

Mobilnost i znatno veći broj uredjaja koje danas koristimo u poslovanju predstavlja potencijalni problem za sigurnost poslovnih informacija, a zahteva i veće angažovanje IT osoblja koje mora ispuniti zahteve korisnika. Potreba da se obezbedi zaštita korporativnih informacija kao i jednostavnije upravljanje mobilnim uredjajima dovela je do potrebe postojanja softvera koji bi se koristili za njihovo nadgledanje i kontrolu. MDM (Mobile Device Management) rešenje je upravo rešenje koje podrazumeva upotrebu ovakvog softvera u COMING cloud-u.

Moble Device Management ili MDM rešenje u COMING cloud-u je security rešenje koje vam omogućava monitoring, upravljanje i obezbedjenje sigurnog korišćenja mobilnih uredjaja u poslovanju. Rešenje osigurava visok nivo bezbednosti rada na mobilnim uredjajima bez obzira na broj mobinih servisa (različitog porekla) ili operativnih sistema u upotrebi.

Neke od najznačajnijih funkcionalnosti su svakako:

  • Potpuna vidljivost rada bilo kog entiteta u mreži sa jedne administratorske konzole
  • Aktiviranje remote komandi za brzo i lako rešavanje problema prepoznatih u radu uredjaja
  • Brzo i jednostavno dodavanje novih uredjaja na listu uredjaja kojima se upravlja iz MDM-a bez intervencije visokostručnog osoblja
  • Korišćenje DLP protokola za zaštitu kompanijskih podataka i prevenciju od gubitka podataka

U zavisnosti od proizvodjača ovih tehnologija zavisi i model licenciranja. Od značaja je da kada koristite rešenje kao uslugu u COMING cloud-u, za rešenje plaćate mesečni iznos u koji je uračunata mesečna cena odgovarajućih licenci za vaše rešenje. Dakle, vaša rešenja su licencirana po cloud modelu licenciranja.

U zavisnosti od dogovora, za ova rešenja pružamo do 24x7x365 nivo podrške.