Rešenje za bezbedno korišćenje mobilnih uredjaja u poslovanju

Materijali
Pogledajte materijale
Pitanja?
Najčešća pitanja
Kako do rešenja?
Kontaktirajte nas

O rešenju

Sigurnost mobilnih uredjaja, aplikacija i dokumenata su najbitniji elementi strategije upravljanja mobilnim uredjajima. Bez obzira da li koristite korporativne ili uredjaje zaposlenih, zaposleni mogu pristupati korporativnim podacima, mejlovima ili internim web aplikacijama upotrebom mobilnih uredjaja što zahteva sprovodjenje strategije sa jakim sigurnosnim pravilima.

Sada vec davne 2003. godine na tržištu se pojavio softver pod nazivom AirWatch čiji je cilj bio povećanje bezbednosti upotrebe mobilnih uredjaja. Kompija VMware je uvidela kvalitet i upotrebnu vrednost AirWatch-a pa ga je 2014. godine pridružila svom portfoliju i na taj način ga učinila dostupnijim na našem tržištu.
Gartner je AirWatch uvrstio u sam vrh softvera za kontrolu i upravljanje mobilnim uredjajima i prepoznao ga kao lidera u Enterprise Mobility Management segmentu za 2015. godinu. COMING MDM servis podrazumeva korišćenje AirWatch softvera u COMING cloud infrastrukturi.

Zahvaljujući svojim funkcionalnostima i mehanizmima upravljanja mobilnim uredajima AirWatch je našao primenu u različitim oblastima: škole, zdravstvene ustanove, kompanije za transport robe, avio kompanije, naftna industrija i druge.

Funkcionalnost

Pristup AirWach-u se može ograničiti prema definisanom spisku odabranih uredjaja, operativnom sistemu ili modelu uredjaja. Za pristup mejlovima i korporativnim podacima može se koristi višestruka provera identiteta korisnika (domenski kredencijali, PIN ili sertifikat). Ograničenja koje je moguće setovati se odnose na funkcionalnosti uredjaja (podešavanje operativnog sistema, gps, kamera, WiFi…), podatke, mejlove i pristup Internet stranicama. U slučaju gubitka uredjaja sa AirWatch konzole, udaljenim pristupom, možemo zaključati ili obrisati podatke sa uredjaja (vratiti uredjaje na fabrička podešavanja).

Za potrebe instalacije i kontrolu upotrebe aplkacija AirWatch koristi „white“ i „black“ liste. U slučaju da se spisak aplikacija na uredjajima ne podudara sa definisanim listama na serveru AirWatch može obavestiti administratore sistema, korisnike uredjaja ili uraditi brisanje uredjaja. Pristup korporativnim podacima je moguće isključiti ako administrator sistema primeti da uredjaj ne zadovoljava sigurnosnu politiku firme.

Za potrebe pristupa korporativnim fajlovima (sherepoint i file server) AirWatch koristi aplikaciju Secure Content Locker (SCL). SCL predstavlja kontejner u kome se nalaze fajlovi sinhronizovani sa serverom a koji su zaštićeni FIPS–140 standardom i 256-bit-nom SSL ekripcijom, vremenskim ograničenjem pristupa kao i zabranom editovanja\štampanja dokumenata.

Ekonomičnost

Korišćenje AirWatch-a kao MDM rešenja u cloudu predstavlja korišcenje Multi-Tenant arhitekture čime se smanjuju troškovi zakupa resursa virtuelnih mašina. Potreba za čestim upgrade-om AirWatch infrastrukture predstavlja prednost AirWatch instalacije u odnosu na On-Premise aritekturu (instalacija na lokaciji korisnika) čime se ostvaruje ušteda u vremenu koje je potrebno administratorima za ažuriranje sistema na poslednju dostupnu verziju.

Pored toga, u cloudu postižete i do 99,99% dostupnosti servisa o kome brine naš tim. Time značajno smanjujete troškove održanja kontinuiteta poslovanja kao i operativne troškove za korišćenje, obezbedjenje i redovno održavanje servisa.

Materijali

Pitanja

Koji softver se koristi za bezbedno upravljanje mobilnim uređajima u poslovanju?

AirWatch. Ovo rešenje svetskog ranga je dostupno kao rešenje u COMING cloud-u što ga čini pristupačnim za kompanije bilo koje veličine.

Koliko je rešenje teško za administraciju?

Administracija rešenja je vrlo jednostavna i obavlja se kroz intuitivni korisnički iterface.

Rešenja

U dogovoru sa vama definišemo funkcionalnosti rešenja koje želite da imate u startu, potreban broj korisnika i kapacitet infrastrukture kako bismo mogli da vam prikazemo iznos mesečne nadoknade koju biste plaćali za uslugu.

Konsultacije sa vama su nam potrebne i kako bismo definisali cenu implementacije rešenja za vaše potrebe. Za konsultacije popunite formu desno.

*

*