Disaster Recovery solutions

Disaster Recovery or a disaster recovery solution implies a set of policies, procedures, and technical solutions that enable the recovery and continuation of the vital technological infrastructure needed for the functioning of your business. We can also help with the preparation and documentation of the Disaster Recovery Plan and with the technical realization of the same.

Materials
See realized projects
Questions?
Frequently asked Questions
How to get a solution?
Contact us

About the solution

These are complex solutions that primarily depend on the sensitivity of your business to the disaster loss of business data due to the complete disabling of the IT infrastructure of your branch office. The implementation of the solution always starts from the Disaster Recovery Plan, which primarily includes RTO – Recovery Time Objective and RPO – Recovery Point Objective.

 

RTO and RPO are the main parameters defined by the Disaster Recovery Plan. RTO is the optimal time for which the system needs to be returned to its operational state, while the RPO is an indicator that tells us to which point in the past we have to store data and that business can endure it. For a better explanation of the RPO parameter, here are examples. If in the event of a disaster the last available copy of the business system from 18 hours ago, and the calculated RPO is 20 hours, we are still within the limits of realization of the Disaster Recovery plan.

 

COMING Cloud Disaster Recovery solutions are the result of not only our modern infrastructure but also the high expertise of the COMING team that enables the development of these complex systems.

Functionality

COMING cloud infrastructure was built as an ideal location for Disaster Recovery solutions. We can build a solution for you on the VMware or Hyper-V platform in a data center that meets Tier3 Pre-certification. The main function of these solutions is to ensure the continuity of your business and the case of a catastrophe fast enough.

Economics

By choosing COMING cloud disaster recovery solutions, you eliminate the need for an initial investment that is large in the case of these solutions. In rough terms, the investment includes the funds needed for the construction of a remote location for the needs of the data center, the means for equipping the site, the means for configuring and bringing the infrastructure into an opreative state, then the resources for professional staff to deal with this business. That is why an increasing number of organizations, regardless of size, prefer to opt for a cloud solution.

Udaljena replika VM

COMING cloud rešenje za kontinuitet poslovanja, udaljena replika virtuelnih mašina je verna kopija vaših produkcionih servisa na udaljenoj lokaciji tj u COMING cloud-u.

Materijali
Pogledajte realizovane projekte
Pitanja?
Najčešća pitanja
Rešenja
Kako do rešenja?

O rešenju

Produkcione virtuelne mašine vaše lokalne infrastrukture moguće je replicirati u COMING cloud. U slučaju scenarija potencijalne katastrofe na lokaciji primarnog datacentra, virtuelne mašine se mogu oporaviti iz poslednje ili neke od prethodno kreiranih replika, omogućavajuci nastavak funkcionisanja produkcionih servisa. Pre same realizacije rešenja, zajedno sa vama je potrebno detaljno razraditi i dokumentovati disaster recovery rešenje, kao i detaljnu proceduru oporavka u slučaju katastrofe.

RTO i RPO su glavni parametri koji se definišu Disaster Recoveri planom. RTO je optimalno vreme za koje je potrebno vratiti sistem u operativno stanje, dok je RPO pokazatelj koji nam govori do koje tacke u prošlost moramo da čuvamo podatke a da poslovanje to može da istrpi. Radi boljeg objašnjenja RPO parametra evo i primera. Ukoliko je u slučaju katastrofe poslednja dostupna kopija poslovnog sistema od pre 18 sati, a izračunat RPO je 20 sati i dalje smo u granicama realizacije Disaster Recovery plana.

COMING cloud Disaster Recovery rešenja su dakle rezultat ne samo naše moderne infrastrukture već i visoke stručnosti COMING tima koja omogućava izgradnju ovih kompleksnih sistema.

Funkcionalnost

Repliciranjem virtuelnih mašina omogućava se visok stepen sigurnosti produkcionih servisa. Replike se, po potrebi, mogu pokrenuti na lokaciji COMING cloud datacentra, pružajući vam mogućnost rada na virtuelnoj mašini u nekom od zapamćenih stanja.

 

Osnovna usluga replikacije VM podrazumeva resurse za potrebe testiranja procedure oporavka u slučaju katastrofe, pri čemu se testiranje može obavljati barem jednom kvartalno, uz najavu, ili bar jednom godišnje ad hoc. Osnovna usluga obuhvata i resurse za potrebe stvarnog oporavka u trajanju od 30 dana.

Ekonomičnost

Kako biste implementirali rešenje za oporavak u slučaju katastrofe na sopstvenoj infrastrukturi, potrebna su vam investiciona ulaganja u lokaciju sekundarnog datacentra, kao i odgovarajući hardver i softver kojim biste tu lokaciju opremili. Usled operativnih troškova održavanja sekudarne lokacije, organizacije se najcešće suočavaju sa skoro dupliranim troškovima za IT infrastrukturu, dok je verovatnoća katastrofalnog dogadjaja relativno mala da bi ulaganja bila opravdana. Usluga replikacije VM u COMING cloud-u omogućava kreiranje fleksibilnog, ekonomičnog i visoko pouzdanog rešenja za oporavak u slučaju katastrofe, koje ne zahteva nikakva investiciona ulaganja.

Udaljeni backup HA/DR servisa kriticnih za poslovanje

DR je rešenje dostupno u COMING cloud-u a podrazumeva mogućnost replikacije podataka na alternativnu COMING lokaciju i mogućnost pokretanja tih servisa u slučaju katastrofe.

Materijali
Pogledajte realizovane projekte
Pitanja?
Najčešća pitanja
Rešenja
Kako do rešenja?

O rešenju

Visoka dostupnost poslovnih aplikacija postala je obavezna osobina savremenih informacionoih sistema. Potrebe biznisa nalažu IT odeljenjima kratka vremena oporavka kritčnih servisa uz malu toleranciju na količinu izgubljenih podataka u slučaju incidenata. Ove uslove moguće je zadovoljiti postojanjem visoko pouzdanog data centra, uredjenom backup infrastrukturom, postojanjem sekundarnog datacentra sa svežom kopijom podataka, razradjenim scenariom oporavka u slučaju katastrofe.

 

HA (High Avaliablity) ili visoka dostupnost podrazumeva dizajn IT infrastrukture kojim se obezebedjuje nastavak rada produkcionih servisa u slučaju prekida nekog elementa IT infrastrutkure. Sistem je neophodno dizajnirati tako da bude otporan na otkaz pojedinačnih komponenti, što podrazumeva postojanje redundantne serverske, storage i mrežne infrastrutkure, kao i softverskih rešenja koja detketuju otkaze i preduzimaju korektivne mere za prevazilaženje incidenta.

 

DR (Disasster Recovery) predstavlja mehanizam kojim se obezbedjuje pokretanje produkcionih servisa na alternativnoj lokaciji u slučaju katastrofe. DR mehanizmi zahtevaju postojanje kopije podataka koje je neophodno oporaviti na rezervnoj lokaciji, kao i upravljački mehanizam kojim se pojednostavljuje proces oporavka, ali i uvodi mogućnost povremenih testova DR rešenja.

Funkcionalnost

Potrebe savremenog biznisa nalažu postojanje mehanizama visoke dostupnosti čime se eliminše sprega izmedju servisa i hardvera na kome se taj servis pokreće i oporavka u slučaju katastrofe čime se obezbedjuje kontinuitet poslovanja u slučaju havarije na produkcionoj lokaciji.

 

COMING cloud platforma vam omogućava rešenje koje je dizajnirano prema best practise modelima vodećih IT kompanija, čime je obezbedjena visoka raspoloživost svih vitalnih elemenata IT infrastrutkure. U hardverskom pogledu sistem je organizovan tako da ne postoje kritične tačke (Single Point of Failure), dok je korišćenjem tehnika virtuelizacije eliminisana sprega hardvera i servisa koji se na njemu pokreću. Korišćenjem tehnika virtuelizacije, omogućen je HA (High Availability) mehanizam na nivou virtuelne infrastrukture kojim je moguće pratiti stanje fizičkih servera, ali i samih virtuelnih mašina i inicirati automatski restart mašina na drugom hostu u slučaju nedostupnosti.

Ekonomičnost

Ispunjavanje uslova visoke dostupnosti produkcionih servisa suočava IT odeljenja sa visokim troškovima za IT servise. Potrebno je datacentar organizovati tako da ima redundantne operativne elemente, alternativne izvore napajanja i klimatizacije, redundante Internet linkove, višestruke kopije podataka i sekundarni datacentar.

Materials

Questions

What is the cost of the Disaster Recovery solution in cloud?

Disaster Recovery solution is built to recover critical business services in the event of a disaster. The ultimate solution depends on the scope and complexity of the services for which you want to build the solution. The main indicators on the basis of which the solution is being built are RPO (Recovery Point Objective) and RTO (Recovery Time Objective). The final specification of the solution contains the monthly cost of the hired infrastructure and licenses as well as the cost of support for a solution that includes regular testing of the solution’s work.

Is it possible to build a Disaster Recovery solution so that recovery is done at the level of virtual machines?

Yes

Is there support and recovery capability from the Disaster Recovery solution in the event that a whole working space of the company falls into the disaster?

Yes. Unfortunately, if a catastrophe arrives, it usually happens that a significant part or entire working space is suffering. What you need to continue to work and come to the possibility of re-investing into business premises is just business services and data. As a user of COMING cloud DR solutions you can count on providing basic conditions and working space if this scenario is achieved.

Do you offer a test period for such solutions?

Yes, contact us through the contact form available on this page, and we will make sure that you get a test solution in the shortest possible time.

Should all recovered virtual machines be recovered in case of recovery?

In case of need for recovery, the user can choose which virtual machines will be recovered from the replica, or whether only certain services or all of the replicated will be recovered, which depends on the extent of the disaster at the primary location.

Do we have to go back to the last memorable state?

The user has the option of selecting a state in which he wants to return his production services. The basic service implies the memory of the last 7 replicated states of a virtual machine.

Is it possible to test the disaster recovery solution based on replication of the VM?

The DR solution can be tested so that the test does not affect the production infrastructure, because the check is performed on a copy of the service in Coming Cloud. The test results are thoroughly documented and can be used for internal and external audit purposes. The test can last up to 7 days, and all necessary resources are included in the basic price of DR services.

Do you offer a test period for such solutions?

Yes, contact us through the contact form available on this page, and we will make sure that you get a test solution in the shortest possible time.

How do I charge high-speed service?

Tariffs for high-availability services for Coming Cloud users are made according to the type of service you select. HA mechanisms are activated by default for all Coming Cloud users. The Coming Cloud platform is designed to provide end-users with high availability at the hardware level, but it can also be activated at the virtual machine level, where the HA mechanism monitors the availability of some virtual machines.

DR service is an additional service, which is charged to the extent of the protected infrastructure in Cloud, recovery time and tolerance on the amount of lost data.

How does recovery begin?

Recovery of machines through the HA mechanism starts automatically, immediately after the HA service detects the output of the production host or protected virtual machines.

Service recovery through the DR mechanism is initiated at the initiative of the end user, according to a pre-defined recovery scenario at an alternative location.

Solutions

Konačan oblik rešenja za kontinuitet poslovanja zavisi od tehnologije koju već koristite za zaštitu poslovnih podataka, od rezultata analize osetljivosti vašeg poslovanja na gubitak podataka, kao i od konkrenih ciljeva koje imate vezano za recovery vaših podataka. Radi se o kompleksnim rešenjima za koja vam možemo dati zvaničnu ponudu tek nakon konsultacija. Za konsultacije popunite formu desno.

*

*