vCloud

Portal za jednostavno i ekonomično upravljanje sopstvenim Data centrom u COMING cloud-u.

Materijali
Pogledajte materijale
Pitanja?
Najčešća pitanja
Kako do rešenja?
Kontaktirajte nas

O portalu

vCloud portal Vam pruža mogućnost upravljanja i organizacije sopstvenog virtuelnog datacentra na cloud infrastrukturi. Intuitivni korisnički interface dodatno pojednostavljuje kreiranje, monitoring i gašenje virtuelnih mašina u skladu sa potrebama.

Za svoje poslovanje obezebdite potpuno upravljivu, pouzdanu i tehnološki naprednu
infrastrukturu bez zastoja u radu. vCloud portal se zasniva na VMware-ovom rešenju vCloud Director, koje se u pozadini oslanja na VMware vSphere platformu i VMware NSX rešenje za virtuelizaciju mreže.

Kroz vCloud portal imate jasan pregled resursa dodeljenih sopstvenom virtuelnom datacentru i
njihovo iskorišćenje. Imate mogućnost da preraspodeljujete resurse (RAM, CPU, HDD) po želji ili
potrebi, dodajete ih i oduzimate, u skladu sa unapred dogovorenim modelom potrošnje.

Funkcionalnost

vCloud portal Vam pruža autonomiju u pogledu upravljanja virtuelnim datacentrom i olakšava administraciju i svakodnevni rad.

Možete pristupati konzoli svojih virtuelnih servera, ali i kontrolisati pokretanje, gašenje ili restart servera, kao i kreiranje snapshota. Za svaki virtuelni server, postoji mogućnost pregleda opterećenja njegovih resursa, ali i mnoge druge informacije kao što su npr. aktivirani alarmi.

Uz vCloud možete da organizujete i upravljate mrežnom infrastrukturom u okviru svog virtuelnog datacentra. Kreirajte firewall pravila na nivou virtuelnih servera, mrežnih segmenata, ali i proizvoljno definisanih security grupa. Dodatno, možete oglasiti samostalno svoje servise na Internetu uz adekvatnu konfiguraciju VPN-a za potrebe udaljenog pristupa svom virtuelnom datacentru. Poslujte sigurno i bezbedno na internetu.

Na raspolaganju su i šabloni sa unapred instaliranim operativnim sistema različitih verzija(Windows, različite Linux distribucije), kao i šabloni sa dodatnim paketima (npr. LAMP), koji se mogu koristiti za brzo kreiranje novih virtuelnih servera. Dodatno, tu je i mogućnost uploada instalacionog fajla i kreiranje virtuelni server-a sa bilo kojim od podržanih operativnih sistema. *
Odaberite operativni sistem prilagođen Vašem svakodnevnom radu i platformi koju inače koristite za poslovanje. Izaberite operativni sistem koji je kroz druge modele nabavke bio skup za vaše poslovanje.

Osim grafičkog interfejsa, vCloud portal je dostupan i preko RESTful API-ja, čime se omogućava viši nivo automatizacije i integracija sa interno razvijenim aplikacijama. Dakle, poslovni servisi u cloud-u mogu da se integrišu sa Vašim ostalim servisima i postanu sastavni deo vašeg poslovnog sistema.

Materijali

Pitanja

Kako vCloud portal izgleda za krajnjeg korisnika?

Za korisnike koji bi želeli da iz prve ruke isprobaju vCloud portal kreirano je demo okruženje.
Prijavite se za demo kroz kontakt formu u dnu ove stranice.

 

Da li mogu samostalno da upravljam svojom mrežom u cloud-u? 

Da. Korisnik mоže da kreira firewall pravila na nivou virtuelnih servera, mrežnih segmenata, ali i proizvoljno definisanih security grupa. Dodatno, korisnik moze samostalno oglasiti svoje servise na Internetu, kao i konfigurisati VPN za potrebe udaljenog bezbednog pristupa svom virtuelnom datacentru. Pogledajte kako ovo izgleda u demo okruženju, prijavite se za demo kroz kontakt formu u dnu ove stranice.

 

Kao developeru, šta mi vCloud portal nudi?

vCloud portal omogućava razvoj aplikacija u Linux/UNIX i Windows okruženjima.
Korisnicima su na raspolaganju šabloni sa unapred instaliranim operativnim sistema različitih verzija (Windows, različite Linux distribucije), kao i  šabloni sa dodatnim paketima (npr. LAMP), koji se mogu koristiti za brzo kreiranje novih virtuelnih servera. Dodatno, korisnik može uploadovati instalacioni fajl i iz njega od nule kreirati virtuelni server sa bilo kojim od podržanih operativnih sistema. *

 

Upravljanje virtuelnim datacentrom u oblaku

Kreiranjem zasebnih mreža unutar datacentra omogućava se razdvajanje testnih i produkcionih okruženja, kao i okruženja različitih razvojnih timova. Potpuna autonomija nad virtuelnim datacentrom u cloudu DevOps timovima olakšava svakodnevni rad i primenu CI/CD pristupa unutar organizacija.

 

Mogućnost integracije
Osim grafičkog interfejsa ovo rešenje je dostupno i preko RESTful API-ja, čime se omogućava automatizacija operacija i integracija sa interno razvijenim aplikacijama.

 

*Koji operativni sistemi su podržani na infrastrukturi?

 vCloud portal zasniva se na vCloud Director rešenju, baziranom na vSphere platformi koja je trenutno na verziji 6.5 U1. Pri planiranju instalacije korisnik bi trebalo da ima u vidu podržane verzije OS od stane VMware-a. Podržane verzije OS mogu se pronaći na sledećem linku:  

https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=software&details=1&releases=367&page=1&display_interval=500&sortColumn=Partner&sortOrder=Asc&testConfig=16

 

Da li mogu da testiram vCloud portal?

Da. Coming Vam nudi da ovo rešenje testirate u periodu od 30 dana. Prijavite se za test period kroz kontakt formu u dnu ove stranice.

 

Kako da se prijavim za korišćenje vCloud portala?

Za korišćenje ovog rešenja vCloud portala možete se prijaviti kroz kontakt formu u dnu ove stranice.

 

 

 

 

Kako do rešenja?

Za test period od 15 dana ili početak korišćenja resursa u COMING cloud-u uz pomoć vcloud portala sa uputstvom popunite kontakt formu, a mi ćemo Vam se javiti u najkraćem roku sa odgovarajućim pristupnim parametrima.

 

*

*