ComSale CRM

Svedoci smo rastućeg uticaja automatizacije na svim delovima tržišta i sve većem pritisku na kompanije koje ne ulažu u automatizaciju svojih proizvodnih procesa. Iako prelazak na jedan automatizovan sistem predstavlja veliki korak bez obzira na veličinu kompanije, rešenje kao što je COMING-ov ComSale je napravljeno da se što jednostavnije postavi na infrastrukturu i koristi.

Sa svojim jednostavnim interfejsom i konfigurabilnim prikazom podataka garantuje lako snalaženje, korišćenje i praćenje svih procesa bitnih za kompaniju. ComSale objedinjuje CRM, upravljanje ljudskim resursima i vođenje projekata i predstavlja upotpunjenu celinu od velikog značaja za prodajni proces bilo koje kompanije.

Slika laptopa koji je ulogovan na ComSale - program za CRM

CRM komponenta – Brz i jednostavan odnos sa korisnikom

CRM komponenta pre svega obezbeđuje komunikaciju vezanu za korisnika, za projekat ili neku poslovnu priliku između svih članova tima i tako obezbeđuje ažurnost svih članova sa trenutnom situacijom. Omogućuje uvid u pritužbe korisnika, sastanke i ponude, kao i svu prethodnu komunikaciju prema klijentu.

Jako bitan deo ove komponente je modul Kontakti, gde se na jednom mestu drže informacije o kompanijama i ljudima koji u njima rade i iz kojeg se lako mogu videti informacije o prethodnim razgovorima, komentari koje su ostavljali kupci posle sastanaka i slično.

Ljudski resursi – Lako upravljanje ljudskim resursima

Komponenta za ljudske resurse omogućuje kadrovskim službama uvid u informacije zaposlenih, njihove kvalitete i lako upravljanje resursima. Deljenje resursa na timove, odnosno grupe, na podtimove i na odeljenja. Jako bitan deo ovog modula je kalendar, koji omogućuje praćenje aktivnosti ljudi vezano za zadatke na kojima rade kao i godišnjih odmora. Pored toga mogu se obeležiti slobodni dani, praznici ili bilo kakva druga bitnija obaveštenja. Takođe, moguće je postavljati obaveštenja na nivou timova ili odeljenja, te tako doprineti ažurnosti ljudi i blagovremenom delovanju u nekim situacijama.

Upravljanje projektima – Status projekata na klik

Ova komponenta je od suštinske važnosti za praćenje procesa jedne kompanije od strane njenog menadžmenta. U svakom trenutku se može videti status zadataka po projektima, odnos predviđenog vremena sa trenutno utrošenim vremenom kao i sve ostale bitne informacije.

Svaki projekat se sastoji od zadataka koji se dodeljuju osobama zaduženim za njihov rad i na kome osobe upisuju koliko im je vremena bilo potrebno za završetak zadatka. Pored toga na projektima, podprojektima i konkretnim zadacima mogu se dodavati datoteke koje su vidljive radnicima na konkretnom projektu, podprojektu ili zadatku. Ova komponenta je od suštinske važnosti za praćenje procesa jedne kompanije od strane njenog menadžmenta.

U svakom trenutku se može videti status zadataka po projektima, odnos predviđenog vremena sa trenutno utrošenim vremenom kao i sve ostale bitne informacije. Svaki projekat se sastoji od zadataka koji se dodeljuju osobama zaduženim za njihov rad i na kome osobe upisuju koliko im je vremena bilo potrebno za završetak zadatka. Pored toga na projektima, podprojektima i konkretnim zadacima mogu se dodavati datoteke koje su vidljive radnicima na konkretnom projektu, podprojektu ili zadatku.

Slike ekrana Coming cloud CRM programa - ComSale

Svaki projekat ili podprojekat ima ugrađen kalendar na kome se mogu videti obaveze članova projekta, kako prethodne tako i planirane aktivnosti.

Preko Gantovog dijagrama dobijamo najbolji uvid u tok nekog projekta. Na njemu vidimo sve zadatke konkretnog projekta, osobe koje su zadužene za rad na njima, njihov status i procenat završenja.

Zbog jasnog interfejsa lako izvlačimo informacije o dostupnosti zaposlenih i možemo planirati buduće angažovanje na istom ili drugim projektima.

Za komunikaciju osoba na istom projektu koristi se ugrađeni forum gde svako ostavlja svoj komentar ili obaveštenje. Stranica „Wiki“ služi kao mesto na kome se drže podaci ili uputstva za korisnike projekta.

Kontaktirajte nas za više detalja

ili zatražite ponudu

Povezani servisi

Ilustracija plavog slona ispod koga piše Document management system - logotip ComDocs-a

ComDoc DMS

Slika tri uređaja sa prikazom erp izveštaja

Microsoft Dynamics 365 Business Central