Remote Backup
radnih stanica:

Sigurni na svom poslu

Za svakog zaposlenog računar, osim što predstavlja osnovno sredstvo za rad, ipak vredi mnogo više. To je mesto na kome se mogu nalaziti najbitniji podaci Vaše kompanije.

Zbog toga je zaštita podataka sa radnih stranica Vaših zaposlenih od esencijalne važnosti.

Današnje vreme donosi dinamično okruženje, zaposleni putuju, rade iz više kancelarija ili od kuće, pa se postavlja pitanje na koji način obezbediti podatke zaposlenih sa različitih lokacija?

COMING cloud nudi rešenje za čuvanje podataka u okviru usluge udaljenog bekapa radnih stanica, koje vam pruža mnoge mogućnosti:

Slika plave devojke za laptopom u kancelariji
Ilustracija monitora računara i oblaka sa dve strelice od kojih jedna ide ka oblaku od računara a druga od oblaka ka računaru

Oporavak direktno iz Cloud-a!

Sa Cloud repozitorijuma možete vratiti pojedinačne korisničke podatke, ali i čitavu radnu stanicu.

Ilustracija dve strelice koje se mimoilaze gde je jedna cela plava a druga samo uokviena plavom bojom

Kontinuiran backup

Uz pomoć Backup Cache funkcionalnosti bekap se pauzira u slučaju prekida konekcije. Kada se konekcija sa Cloud-om ponovo uspostavi, bekap se nastavlja.

Ilustracija plavog sata

Brz i siguran backup

Nakon inicijalnog backup-a, u Cloud se prenose samo razlike u odnosu na poslednji backup, čime je ova procedura značajno ubrzana! Podaci se čuvaju do 30 dana, čak i nakon manuelnog brisanja.

Ilustracija dva uređaja plave boje koji su međusobno povezani plavom linijom

Veeam Integracija

Dodajte još jedan nivo zaštite na Vaš lokalni Veeam Backup & Replication server kopiranjem backup-a kod sertifikovanog Veeam Cloud Connect Partnera.

Ilustracija zaključanog katanca plave boje

ISO 27001

Coming Vam garantuje
Bezbednost ličnih podataka

(ISO 27001 sertifikovani)

Ilustracija šest plavih kuglica koje su povezane plavim linijama od kojih je jedna u centru a ostalih pet su oko nje

Agent za Windows, Linux i mnoge druge!

Veeam Agent for Linux i Veeam Agent for Windows podržavaju veliki broj operativnih sistema.

O rešenju – Remote backup radnih stanica

Kako bi došli do ovog rešenja u Cloudu Vam je potrebna samo internet konekcija!

Korisnik može svoj bekap da radi direktno u Coming Cloud-u, jednostavnim podešavanjem agenta na računaru! Najbitniji korisnički podaci čuvaju se na infrastrukturi sertifikovanog Veeam Cloud Connect Servis Provajdera.

Dodatno, ukoliko korisnik ima Veeam, lokalno bekapovani korisnički podaci mogu da se dodatno kopiraju u Cloud. Na ovaj način su najbitniji podaci dodatno osigurani.

Remote backup radnih stranica podrazumeva i uslugu zaštite od inside napada, tako da ako korisnik slučajno ili namerno obriše bekap podatke, oni će ostati sačuvani kod nas i to u narednih 30 dana. Ovaj period po dogovoru može da bude i duži ukoliko je potrebno.

Šematski prikaz rešenja backup-a radnih stanica

Kontaktirajte nas za više detalja

ili zatražite ponudu

Povezani servisi

Čovek u svetloplavom sakou sedi u fotelji sa rukama iza glave i gleda u laptop

Office 365 Backup

Slika ljudi za stolom kako diskutuju i prave administracione planove

Administracija i outsourcing