Custom DRaaS rešenja

Disaster Recovery ili rešenje za oporavak od katastrofe podrazumeva skup politika, procedura i tehničko rešenje koje omogućava oporavak i nastavak rada tehnološke infrastrukture potrebne za funkcionisanje Vašeg poslovanja.

U toku višegodišnjeg rada sa različitim kompanijama uvideli smo da se specifičnost svakog poslovanja ogleda u specifičnosti IT servisa koje poseduje.
Nekada se servisi ne uklapaju u određeni šablon, što čini plan oporavka u slučaju katastrofe kompleksnijim. Često ovakvi servisi mogu biti vitalni za kompaniju i potrebno je posvetiti posebnu pažnju pri kreiranju plana njihovog oporavka.

Coming poseduje tim stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju Disaster Recovery servisa. U saradnji sa Vama možemo kreirati detaljan i dokumentovan plan oporavka u slučaju katastrofe i pomoć sa tehničkom realizacijom istog, bez obzira na kompleksnost rešenja.

Čovek zbunjen jer sam pokušava da backupuje podatke bez rešenja
Ilustracija olovke i lenjira plave boje koji su ukršteni

Rešenje po meri

Napravite rešenje koje odgovara potrebama Vašeg poslovanja!

Ilustracija laptopa i oblaka

30 dana rada iz Cloud-a

Uz pomoć Backup Cache funkcionalnosti backup se pauzira u slučaju prekida konekcije. Kada se konekcija sa Cloud-om ponovo uspostavi, backup se nastavlja!

Ilustracija plavog peščanog sata

Minimalni RTO

U saradnji sa Vama kreiraćemo plan koji svodi vreme potrebno za oporavak na minimum!

Ilustracija plave table za pisanje

RPO

Definišite svoje RPO parametre tako da odgovaraju potrebama Vašeg poslovanja!

Ilustracija zaključanog katanca plave boje

ISO 27001

Coming Vam garantuje
Bezbednost ličnih podataka

(ISO 27001 sertifikovani)

Ilustracija check liste plave boje

4 testa godišnje

Testirajte DR scenario do 4 puta na godišnjem nivou.

O rešenju – Custom DRaaS

Disaster Recovery rešenje podrazumeva pre svega izmeštanje kopije podataka Vašeg sistema na udaljenu lokaciju. Proces oporavka u slučaju katastrofe zahteva sagledavanje svih servisa koji su predmet oporavka, njihovih međusobnih sprega i kompromisa koje je moguće napraviti u slučaju katastrofe.

Radi se o kompleksnim rešenjima koja pre svega zavise od osetljivosti Vašeg poslovanja na katastrofalne gubitke poslovnih podataka usled potpunog onesposobljavanja IT infrastrukture Vaše poslovnice. Imamo iskustva sa kreiranjem rešenja koja predstavljaju kombinaciju više tehnologija. Nekada se rešenja baziraju na replikaciji na nivou hardvera ili operativnog sistema, a nekada na aplikativnom nivou.

U realizaciji rešenja se uvek polazi od RTO i RPO parametara. RTO je vremenski okvir u kome se servis mora oporaviti, dok je RPO je parametar koji definiše koliko unazad vremenski možemo da izgubimo podataka, a da to naš biznis toleriše (15 min, 8h, 1 dan..). Na osnovu ovih parametara, moguće je formirati plan koji bi bio osnova za pokretanje servisa u slučaju katastrofe i koji bi obuhvatio sve korake u slučaju oporavka.

Coming Cloud Disaster Recovery rešenja su rezultat ne samo naše moderne infrastrukture, već i visoke stručnosti Coming tima koja omogućava izgradnju ovih kompleksnih sistema.

Za rad Vaših servisa na Coming Cloud infrastrukturi obezbeđeni su resursi u periodu do 30 dana. To znači da u slučaju katastrofe, po aktivaciji DR scenarija Vaši najbitniji servisi nastavljaju da funkcionišu na Cloud lokaciji.

Šematski prikaz Custom DRaaS rešenja

Kontaktirajte nas za više detalja

ili zatražite ponudu

Povezani servisi

Ilustracija sata koji predstavlja kontinuet poslovanja

Kontinuitet poslovanja

Slika osobe za laptopom i ilustracije katanaca koje predstavljaju vid online zaštite

vCloud: Virtuelni privatni datacentar