Remote Backup
Virtuelnih Servera:

Dvostruki nivo zaštite

Dodajte još jedan nivo zaštite na svoj lokalni Veeam Backup & Replication server. Ukoliko ste već postojeći Veeam korisnik sa Hyper-V i VMware platformom, udaljeni bekap virtuelnih servera na Coming Cloud infrastrukturu je idealno rešenje za očuvanje i skladištenje Vaših podataka.

Čovek u odelu u kancelariji sa rukama iza glave i nogama na stolu uživa jer ima opciju remote backupa virtuelnih servera
Ilustracija table za pisanje uokvirene plavm bojom

RPO po meri

Prilagodite retenciju vašem poslovanju!
Napravite presek na nedeljnom, mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou.

Ilustracija dva uređaja plave boje koji su međusobno povezani plavom linijom

Veeam Integracija

Dodajte još jedan nivo zaštite na Vaš lokalni Veeam Backup & Replication server kopiranjem backup-a kod sertifikovanog Veeam Cloud Connect Partnera.

Ilustracija zatvorskih vrata plave boje sa velikim plavim katancem

Insider protection

Zaštitite se od zlonamernih zaposlenih – pomoću insider protection funkcionalnosti čuvamo Vaše podatke i do 30 dana nakon manuelnog brisanja.

Ilustracija zaključanog katanca plave boje

ISO 27001

Coming Vam garantuje Bezbednost ličnih podataka (ISO 27001 sertifikovani)

O rešenju – Remote backup virtuelnih servera

Udaljeni bekap virtuelnih servera na Coming Cloud infrastrukturu pomoću Veeam Cloud Connect funkcionalnosti rešava problem udaljene lokacije.

Rešenje za virtuelne servere podrazumeva kopiranje lokalnih bekapa korišćenjem Backup Copy funkcionalnosti. Na ovaj način možete definisati novu retenciju i u Cloud-u čuvati nedeljne, mesečne, kvartalne i godišnje bekape!

Kada izaberete Coming Cloud za svoju DR lokaciju, možete mirno da spavate jer se Vaši najbitniji podaci dodatno čuvaju na infrastrukturi sertifikovanog Veeam Cloud Connect Servis Provajdera!

Naše rešenje obuhvata i dodatnu zaštitu od inside napada. Ako korisnik slučajno ili namerno izbriše bekap na DR lokaciji u Coming Cloud-u, oni ostaju sačuvani do 30 dana.

Šematski prikaz rešenja backup-a virtuelnih servera

Kontaktirajte nas za više detalja

ili zatražite ponudu

Povezani servisi

Slika dve osobe kako rade remote backup virtuelnih servera

Remote Backup fizičkih servera

Čovek u serverskoj sobi u panici jer se desila katastrofa a on nema plan za oporavak

Veeam DRaaS za VMware