COMING – Computer Engineering

Koristeći najnovije tehnologije, već skoro tri decenije razvijamo, projektujemo i implementiramo ekonomski opravdane i pouzdane informacione sisteme koji imaju direktan pozitivan uticaj na poslovanje naših korisnika (proizvodni, telco, medijski, javni i finansijski sektor) kroz više od hiljadu referentnih projekata.

Skoro deceniju pružamo upravljive Cloud Computing usluge za veliki broj korisnika. Dijapazon COMING cloud servisa je širok — od pojedinačnih infrastrukturnih, preko platforme pa sve do softverskih rešenja i servisa. Korisnici imaju mogućnost za potpuni outsource IT resursa uz naše usluge koje su se dokazale kao elastične, pouzdane i bezbedne što svedoči o nivou njihovog kvaliteta. Upravljivi COMING cloud servisi podrazumevaju proaktivne ekspertske konsultacije i podršku radu servisa.

Ukupna cena naših cloud usluga za redovne poslovne operacije naših korisnika je bar dva puta niža u odnosu na izgradnju sopstvene IT infrastrukture kod korisnika za iste operacije.

 

Sva poslovna rešenja koja implementiramo su dostupna u COMING cloudu. Sa ovom ponudom vam omogućavamo upotrebu kritičnih poslovnih aplikacija svetskog ranga, koje se u potpunosti prilagodjavaju potrebama poslovanja, bez investicionih troškova za infrastrukturu i licence.

Rešenja za obezbedjenje kontinuiteta poslovanja Backup i Disaster Recovery rešenja, koja su dostupna kao usluga u COMING cloud-u, su uvek visoko pouzdana i ekonomski opravdana.

Usluge u našem cloud-u su u potpunosti prilagodjene vašim zahtevima, a sve u cilju zadovoljenja realnih poslovnih potreba.

COMING tim